Den amerikanska flottan har kort efter att Joe Biden tillträtt som president flyttat två av sina hangarfartyg till Sydkinesiska havet. Det rapporterar Reuters.

Det rör sig om de två hangarfartygen USS Theodore Roosevelt och USS Nimitz som flyttats till den konfliktfyllda regionen. Tillsammans med jagare, kryssare och andra understödsfartyg som ingår i hangarfartygens så kallade ”strike groups” rör det sig om ett tjugotal amerikanska örlogsfartyg.

– Efter att ha seglat genom dessa farvatten under min 30-åriga karriär känns det fantastiskt att vara tillbaka i Sydkinesiska havet igen, säger Doug Verissimo, befälhavare för Strike Group Nio som USS Theodore Roosevelt ingår i, i en kommentar.

USA:s flotta meddelade den 23 januari att USS Theodore Roosevelt äntrat Sydkinesiska havet. Nu har de alltså även fått sällskap av USS Nimitz.

Den 4 februari passerade jagaren USS John S. McCain, som ingår i USA:s sjunde flotta, mellan Taiwan och Kina. Den sjunde flottan är USA:s största och omfattar mellan 50 och 70 ytfartyg och ubåtar. Exakt hur många som ingår i den är hemligt. ”USA:s militär kommer fortsätta att flyga, segla och operera var helst internationell lag tillåter”, hette det i ett uttalande i samband med passagen genom Taiwansundet.

Amerikansk kryssare och jagare, januari 2021. Foto: US Navy

Under gårdagen fick dessutom befälhavarna och sjömännen ombord på USS Nimitz ett telefonsamtal från president Joe Biden där han tackade dem för deras insats.

Det är ingen hemlighet att den militära manövern är en markering mot Kina, som gör anspråk på flera öar, atoller och rev i Sydkinesiska havet och därmed anser att delar av havet är kinesiskt territorialvatten. Inte minst gäller det Paracelöarna som Kina, Taiwan och Vietnam alla gör anspråk på, och som sedan 70-talet kontrolleras av Kina. USA anklagar Kina för att militarisera Sydkinesiska havet i försök att förmå grannländer som Malaysia, Filippinerna och Vietnam att avstå från territoriella krav i regionen.

Wang Wenbin, talesman för Kinas utrikesdepartement, menar istället att USA ägnar sig åt en ”styrkedemonstration” som inte hjälper freden och stabiliteten i regionen.

– Kina kommer att fortsätta vidta nödvändiga åtgärder för att trygga nationell suveränitet och säkerhet och arbeta tillsammans med länder i regionen för att säkerställa fred och stabilitet i Sydkinesiska havet, säger han.

Kina har bland annat svarat med att flyga med stridsplan över Sydkinesiska havet för att visa sitt missnöje med de amerikanska krigsfartygens närvaro.