Trumpadministrationen kommer nu att förändra reglerna för utvisningar så att det blir lättare att utvisa illegala invandrare. Förändringen innebär att utvisning kan ske utan att det prövas av en migrationsdomstol. Förenklingen ses som en nödvändig åtgärd för att minska den irreguljära invandringen till USA.

Sveriges Radio kallar de illegala invandrarna för ”papperslösa”, trots att benämningen ”illegal” är vad som används i USA. Reglerna kommer att gälla alla illegala som befunnit sig i USA mindre än två år. Tidigare var sådana deportationer huvudsakligen förbehållna de som arresterades i direkt anslutning till att ha passerat USA:s gräns med Mexiko.

Kevin McAleenan, vid USA:S Homeland Security, beskriver förändringen som nödvändig för den ”pågående krisen vid södra gränsen” och kommer att frigöra platser i förvarslokaler och minska balansen med mer än 900 000 fall i migrationsdomstolar.

– Det här kommer att stärka den nationella säkerheten, minska antalet illegala gränspasseringar och bidra till att främlingar snabbt avlägsnas, sa Kevin McAleenan, tillförordnad minister för departementet för inrikes säkerhet.

Organisationer som stöttar de illegala har lovat att utmana beslutet i domstol.