Den amerikanska folkhälsomyndigheten, CDC, har identifierat ett potentiellt ”säkerhetsproblem” för vissa människor som tar påfyllnadsdoser av det ena mRNA-vaccinet mot covid-19. Det handlar om en ökad risk för stroke hos en viss åldersgrupp.

CDC offentliggjorde på fredagen att ett preliminärt ”säkerhetslarm” för covid-19-vacciner har identifierats – och att man nu undersöker om det bivalenta Pfizer-vaccinet skapar en ökad risk för blodpropp i hjärnans blodkärl, det som kallas hjärninfarkt eller stroke, hos personer som är 65 år och äldre. Det rapporterar Fox News.

Det uppdaterade bivalenta Pfizer-vaccinet finns även här i Sverige sedan i höstas. Varianten används endast för så kallade ”boosters” – alltså påfyllnadsdoser för personer som redan tagit en eller flera doser av originalvaccinerna mot covid-19.

Från hösten 2022 är vaccinet tillgängligt i bivalenta varianter anpassade till omikron. Det är två olika vaccin vilka endast används för påfyllnadsdoser. De två anpassade vaccinen innehåller den ursprungliga virusstammen och BA.1–stam (Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogram/dos)) respektive den ursprungliga virusstammen och BA.4/BA.5 (Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5 (15/15 mikrogram/dos)). Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5 finns även i barndos godkänt för användning hos barn 5–11 år.”, skriver den svenska folkhälsomyndigheten om vaccinvarianten på sin hemsida.

CDC uttalar sig

Enligt CDC har inte AstraZenecas bivalenta vaccin gett samma utslag – men Pfizers sticker ut.

– Till följd av tillgängligheten och användningen av de uppdaterade (bivalenta) covid-19-vaccinerna, uppfyllde CDC:s Vaccine Safety Datalink (VSD), ett nästan realtidsövervakningssystem, de statistiska kriterierna för att föranleda ytterligare utredning om huruvida det finns en säkerhetsrisk för ischemisk stroke hos personer som är 65 år och äldre som fått Pfizer-BioNTechs covid-19-vaccin, bivalent, sade CDC i sitt uttalande på fredagen.

Vidare konstaterade den amerikanska myndigheten att snabbsvarsundersökningen av larmet väckt en fråga om huruvida personer som är 65 år och äldre som har fått Pfizers bivalenta covid-19-vaccin är mer benägna att få en hjärninfarkt under de 21 första dagarna efter vaccination jämfört med 22-44 dagar efter vaccination.

LÄS ÄVEN: Kraftigt ökad risk för ovanlig propp med AstraZenecas vaccin