I debatten kring antalet poliser gör sig nu en ny röst hörd där man menar att det fokuseras för mycket på antalet poliser i stället för på kompetensen.

Att få ut tillräckligt med nya poliser på gator och torg brukar pekas ut som avgörande för att kunna säkerställa tryggheten och stävja den skenande brottsligheten. Regeringen har vid upprepade tillfällen lovat fler poliser men de verkliga resultaten är sedan alltid skrala.

LÄS ÄVEN: Få rekryterade till Polismyndigheten är poliser

I Kalmar och Kronoberg ökar antalet poliser sakta men säkert men facket är inte nöjda och tycker att utvecklingen går för långsamt.

Ola Kronkvist är chef för polisutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Han anser att det fokuseras för mycket på antalet poliser i stället för på kompetensen.

LÄS ÄVEN: Studie: Poliser i ’utsatta områden’ mår dåligt

– Det behövs fler poliser och det behövs fler poliser snabbt, men de här volymmålen gör faktiskt mer skada än nytta, säger Ola Kronkvist till statstelevisionen.

Fler målgrupper

På polisutbildningen vill man nu försöka locka ”fler intressanta målgrupper med värdefulla kompetenser”, grupper som normalt kanske inte söker till utbildningen då de inte har möjlighet att läsa på heltid. För dessa har man tagit fram en 2/3-fartsutbildning som tar lite längre tid men ger möjlighet att exempelvis arbeta under studierna.

LÄS ÄVEN: Forskare sågar målet om 10 000 fler poliser: ”Inte en chans”

– Det kan vara elitidrottare i slutet av karriären, ensamstående föräldrar eller kanske människor som har ett stort engagemang i någon förening, säger Ola Kronkvist.