➤ Finansminister Magdalena Andersson (S) är positiv och ser att förslaget införs så snabbt som möjligt.

På onsdagen lämnade Skatteverket över ett förslag till Finansdepartementet om utflyttningsbeskattning som går ut på att personer som har bott i Sverige fem av de senaste tio åren och har en orealiserad nettovinst på sina kapitaltillgångar ska ta upp den till beskattning när de flyttar från Sverige.

– Vi vill täppa till ett hål i lagstiftningen för att skydda den svenska skattebasen och motverka skatteundandragande när personer flyttar från Sverige. Det blir en rättvisare beskattning. Samma regler ska gälla för alla oavsett om de utvandrar eller inte, säger Åsa Windrot Thell, rättslig utredare på Skatteverket.

Personer som ska utvandra och har en nettovinst på över 100 000 kronor på sina kapitaltillgångar ska ta upp detta till beskattning. Tillgångar som omfattas av utflyttningsbeskattning är bland annat aktier och andelar i svenska handelsbolag.

Tillgångar på investeringssparkonton, tillgångar som ingår i en näringsverksamhet samt fastigheter och bostadsrätter ska inte omfattas av utflyttningsbeskattning.

De flesta kommer att få anstånd med att betala skatten tills dess att tillgången faktiskt säljs.

Omkring 1 000 till 2 000 personer per år som flyttar ut bedöms ha en nettovinst över gränsbeloppet och även om de är få till antalet bedöms deras totala, orealiserade vinster uppgå till omkring fyra miljarder kronor per år vilket skulle ge omkring en miljard kronor i årliga skatteintäkter.

– Det är ett problem att människor gör olika transaktioner eller agerar på olika sätt enbart i syfte att undvika att betala skatt, ja då tycker jag att det är ett problem och det är också något som vi har sett senaste veckorna, hur det upprör många människor i Sverige. Och naturligtvis är det så att det är viktigt att också människor som har höga inkomster är med och bidrar till skolan och sjukvården och äldreomsorgen, säger Magdalena Andersson till SR.