Bland förslagen finns brottsprovokation och införandet av en särskild brottsrubricering för våld mot blåljuspersonal.

På onsdagen presenterade Sverigedemokraterna partiets så kallade polisprogram. Förslagen i programmet är dock inte nya utan har lagts tidigare genom åren i riksdagen. Nu samlas dock förslagen i detta program.

Man vill bland annat göra det mer attraktivt att bli polis, höja polislönerna och utöka dess befogenheter.

– Vi vill se att polisen får ökade möjligheter att stävja upplopp, bland annat genom att använda sig av tårgas och vattenkanoner, säger Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson för SD.

Förslaget om tårgas och vattenkanoner lanserades först av Kent Ekeroth redan 2013, genom ett utspel på dåvarande sajten Avpixlat.

Enligt Marttinen är det en farlig utveckling för samhället i stort att färre utbildar sig till polis.

Partiets satsningar på polisen görs på fyra områden: organisationen, arbetsvillkoren, befogenheterna samt tryggheten för poliserna.

Vidare vill man ta bort tillståndsplikten för bevakningskameror, göra kroppskameror till en del av de patrullerande polisernas standardutrustning samt införa en förlängd polisarrest.

Marttinen nämner även användning av brottsprovokation som en möjlighet, ett förslag som SD hade i sitt valprogram redan 2010.

Ytterligare ett förslag går ut på att personer ska kunna anhållas under ett dygn även om det inte förelägger skäl för häktning.

Våld mot blåljuspersonal vill man införa en särskild brottsrubricering för med fyra års fängelse som minimistraff, även detta ett förslag Ekeroth ville se redan år 2016.

Polisprogrammet finns att läsa i pdf-format HÄR.