I februari fick ett fall där ordningsvakter ingrep mot en gravid kvinna i tunnelbanan i Stockholm stor uppmärksamhet. Nu läggs utredningen ned då åklagaren hänvisar till att filmsekvensen från händelsen inte visar på att kvinnan skulle ha utsatts för något allvarligare våld.

Det var på Hötorgets tunnelbanestation kvinnan inte kunde uppvisa en giltig biljett och hon skulle avlägsnas som händelsen utspelades. Anmälningar om våldsamt motstånd och om tjänstefel alternativt misshandel upprättades och dagen därpå togs de två ordningsvakterna ur tjänst.

– Det är inte något oförsvarligt våld som används där, säger åklagare Lucas Eriksson till TT.

Man konstaterar att det är kvinnans eget agerande som gör att ordningsvakterna tvingas avvisa henne.

– Det är en biljettkontroll och där har hon inte någon biljett. De skriver ut en bot som hon kastar på marken. Man behöver den för att få fortsätta färden och då ber vakterna henne vänligt att lämna vagnen. Det finns övervakningsfilm inifrån vagnen också och där kan man se hur hon sätter sig till motvärn. Det är kvinnans beteende som eskalerar situationen, säger Lucas Eriksson.

Samtidigt skriver Eriksson i sitt beslut att det ”möjligen” hade varit bättre att låta kvinnan fortsätta sin färd med hänsyn till att hon var gravid och hade med sig ett litet barn.