Som en del av den danska regeringens arbete mot att förhindra en utveckling liknande den i Sverige klubbade man förra året igenom det så kallade gettopaketet. Detta innebär bland annat att man kommer riva vissa ”utsatta” områden med hög koncentration invandrare. Upp till 11 000 personer kan få lämna sina nuvarande hem.

Andra åtgärder i paketet består bland annat av att det ska bli lättare att vräka personer som dömts för brott och personer som går på socialbidrag får inte bo i dessa områden medan personer med jobb och utbildning får förtur till bostäderna.

Varje förskola får ha högst 30 procent barn från områden på gettolistan och 1-åringar i områdena tvångsinskrivas på förskolor minst 25 timmar i veckan, vägrar föräldrarna kan de förlora barnbidraget.

I områdena kan polisen upprätta särskilda zoner där straffet för vissa brott fördubblas.

LÄS ÄVEN: Danska S positivt inställda till ’gettopaketet’ – vill se fler åtgärder

Enligt bostadsminister Kaare Dybvad förstår han att det kan upplevas som ett intrång men framhåller att många redan bor på korttidskontrakt i de berörda områdena.

– Nu handlar det om att göra det så skonsamt som möjligt och med respekt för den enskilda människan så att folk känner sig så trygga som möjligt, säger Dybvad.

Ytterligare 5 500 personer måste flyttas tillfälligt då deras bostäder renoveras.

Den 1 december presenterar den danska regeringen en uppdaterad lista över landets gettoområden på vilken man tros peka ut 15 bostadsområden som ”hårda” getton.