Efter valet 2018 nominerade Vänsterpartiet muslimske fundamentalisten Mostafa Malaekah till nämndeman. Året därpå utnämndes han till tjänsten vid Göteborgs tingsrätt. Detta trots att han argumenterat för sharia i flera år i både tal och skrift. Vänsterpartisten har även starka kopplingar till Muslimska brödraskapet, något han aldrig dolt.

Koranen ger män rätt att utöva våld mot kvinnor som inte lyder, något som Malaekah förklarat och förespråkat i texter som publicerats på flera moskéers och islamiska föreningars hemsidor. Han hävdar även att sharia är för mänsklighetens bästa och därför bör gälla även för icke-muslimer.

Trots dessa värderingar har Malaekah tillåtits tjänstgöra vid ett flertal rättegångar, bland annat i mål rörande misshandel och hot mot kvinnor i nära relationer. Vid åtminstone två tillfällen har han varit ensamt skiljaktig i domar där kvinnor utsatts för våld i en nära relation.

I sina texter försvarar Malaekah polygami för män och menar att kvinnans plats är i hemmet, att flickor inte ska visa hud samt att sharialagar är det mest rättvisa systemet. I en text om Koranen beskriver nämndemannen våld mot kvinnor som en ”symbolisk åtgärd”, så länge det inte lämnar synliga skador.

”I extrema fall, då hustrun beter sig upproriskt, och större skada, så som skilsmässa, därför är ett troligt alternativ, tillåter den mannen att ge sin fru ett lätt slag som inte får träffa ansiktet”, skriver Mostafa Malaekah enligt Doku.

Malaekah menar att slagen kan ”tjäna till att göra hustrun uppmärksam på allvaret om hon skulle fortsätta med sitt oresonliga uppförande”.

LÄS ÄVEN: Abdirizak Waberi åtalas: Misstänks ha skickat skolbidrag till somaliskt islamistparti

Kopplingar till Muslimska brödraskapet och terrorism

Aje Carlbom, biträdande professor vid Malmö universitet och fil.dr. i socialantropologi säger i en kommentar till Doku följande om hur Malaekah bör uppfattas och påtalar att denne genom sina texter uppmanar muslimer att följa sharia och inte svensk lag.

– Mannen är en person som figurerat mer i bakgrunden under många år, men som genom sina skrifter har förklarat islam och skött det religiösa ideologiska arbetet. Han har verkat som skribent för organisationer som är kopplade till Muslimska brödraskapet

Så sent som 2018 föreläste Malaekah på en internationell konferens i London tillsammans med Jamal Badawi, en av Muslimska brödraskapets grundare‚ vars texter Malaekah översatt. Bawadi, som har kanadensiskt medborgarskap, har bland annat försvarat självmordsbombare och hävdat att demokrati och islam inte är förenliga.

Sveriges unga muslimer (Sum), som 2018 blev av med statsbidrag och dessutom återbetalningsskyldiga då deras verksamhet inte ansågs vara förenlig med demokrativillkoret i bidragsreglerna, har publicerat flera av Malaekahs texter.

LÄS ÄVEN: Rektor lyfter förtryck av flickor inom islam – JO-anmäls

Vänsterpartiet visste inte om att muslimen förespråkar sharia

Vänsterpartiet hävdar nu att de inte känt till att deras nämndeman förespråkar sharia, trots att hans uttalanden har florerat på sajter, bloggar och i moskéer i flera år.

– Jag känner inte till det, säger Marie Brynolfsson, sammankallande i Vänsterpartiets valberedning i Göteborg.

Brynolfsson friskivier sig i en kommentar till Expressen från ansvar med att hon själv inte var med i den valberedning som föreslog Malaekah inför kommunfullmäktige. Hon säger även att valberedningen nu ska se över sitt arbetssätt för att få mer information än tidigare.

Håkan Eriksson, distriktsordförande för Vänsterpartiet i Göteborg, vill inte svara på om Malaekah är lämplig som nämndeman. Istället skriver han till Doku:

”Vi behöver utreda om personen delar de citerade uppfattningarna. Det kommer att hanteras enligt våra stadgar och rutiner”.