Faksimil Youtube

Inrikes

”Vad fan vi får för pengarna?” – Östling ska ta reda på svaret

Publicerad 11/22/2021
Annons

Leif Östling, tidigare vd för Scania, avslutade sitt ordförandeskap för Svenskt Näringsliv med den numera bevingade frågan ”Vad fan får jag för pengarna?” i SVT:s Uppdrag granskning gällande det höga skattetrycket i Sverige. Frågan fortsätter att vara högaktuell och nu har Östling bestämt sig för att ta reda på svaret.

I en debattartikel i DN lanserar Leif Östling ”Kommissionen för skattenytta”, som ska vara verksam under valåret 2022. Målsättningen är att ta reda på vad vi faktiskt får för våra skattepengar. Projektet kommer till en början att finansieras av Östling själv och ska vara en ”oberoende granskning av effektiviteten i hanteringen av våra gemensamma skatteresurser”.

Bettina Kashefi, chefsekonom på Svenskt Näringsliv och tidigare statssekreterare vid både Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet under flera år, ska leda kommissionen och kommer att ha en stab av experter till sitt förfogande. Utöver dessa kommer även en referensgrupp att bildas, som enligt Östling ska bemannas av ”personer med gedigen erfarenhet av offent­lig sektor, politiskt besluts­fattande och företagande”.

LÄS ÄVEN: Varning för stora elavbrott i Europa i vinter

Kommissionen är opolitisk

Östling är noga med att peka ut att kommissionen inte ska tillåtas ha någon partipolitisk slagsida. Den ska arbeta fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar. Målsättningen är att dissikera landets offentligfinansierade verksamheter och ställa centrala frågor kring effektivitet och kvalitet inom kommunal, regional och statlig verksamhet.

Det jag vill är att få reda på hur verkligheten ser ut och vilken utgångspunkt vi har för att bygga en samhällsstruktur som klarar de utmaningar som ligger framför oss.

Leif Östling

Östling radar upp ett par ”märkliga” omständigheter som han funderat på under senare tid, bland annat offentliga upphandlingar. Som exempel nämner han bristen av skyddsutrustning i coronapandemins början.

Region Stockholm panikhandlade munskydd för 42 kronor styck. Scania gick sedan in och stöttade regionen i förhandlingarna och fick ner priset till 27 kronor styck. Den besparingen till skattebetalarna hängde sannolikt på Scanias mer omfattande och kompetenta upphandlingsorganisation, menar Östling. Därför anser han även att det är dags för en rejäl översyn av hela den offentliga upphandlingsverksamheten.

LÄS ÄVEN: Regeringens klimatjulklapp: Dieselpriset höjs med ytterligare en krona

”Svenska politiker hushåller inte med statens resurser”

Ett annat exempel Östling nämner är vården. De svenska vårdköerna är bland de längsta i EU, enligt Euro Health Consumer Index. Detta samtidigt som Sverige har fler läkare och sjuksköterskor i förhållande till befolkningen än de flesta EU-länder. Inget talar för att det är bristande resurser som ligger bakom detta, påpekar Östling. Sverige är nämligen ett av de länder i EU som lägger mest pengar på hälso- och sjukvård, enligt EU-kommissionen.

Samtidigt ligger Sverige sämst till i statistiken över antal patientmöten per läkare och år, enligt OECD:s siffror. I snitt tar en svensk läkare emot 692 patienter per år medan snittet inom OECD ligger på betydligt högre 2295.

Östling skriver att våra politiker verkar ha tappat bort drivkraften att hushålla med statens resurser. De lever under föreställningen att problem försvinner om mer pengar tillförs, tror han och påpekar att ”Nog måste det gå att hantera våra skattemedel på ett smartare sätt? Det gick ju förr”.

Almgren
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1075”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons