Många länder kräver ett negativt covid-test för att ta emot sina medborgare när de utvisas tillbaka från andra länder. Det är information som nått de brottslingar och andra med utvisningsbeslut som sitter i Migrationsverkets förvar där nu nästa alla vägrar låta sig testas för att stoppa utvisningen från att verkställas. Det rapporterar SvD.

Ett av de vanligare länderna för utvisning från Sverige är Afghanistan. Landet tillhör också de som kräver att den som skickas tillbaka dit kan visa att han eller hon inte är sjuk i covid-19.

I Sverige har man inte rätt att tvångstesta någon för covid. Det stora flertalet afghaner som dömts till utvisning för begångna brott eller meddelats utvisningsbeslut därför att de saknar asylskäl säger därför nu nej till att testas.

Flera hävdar att de lurats eller tvingats till test

Ett antal afghaner som insett det här försent och sagt ja till att testas hävdar nu i stället att de lurats eller tvingats och att det negativa testet därför ska betraktas som ogiltigt. Även dessa personer får nu tills vidare stanna i Sverige.

Kvartetten har även polisanmält Migrationsverkets personal för tjänstefel – en anmälan som gränspolischef Patrik Engström hjälpt dem att upprätta. Enligt uppgift har utredningen dock lagts ned.

Totalstopp för utvisning till Afghanistan

Enligt Engström innebär det här vägrandet att utvisningar till Afghanistan i princip har stoppats. Man får utvisa med tvångsmedel men det innefattar inte att tvinga någon till covid-test.

De vägrare som befinner i förvar blir tills vidare kvar där. Det är oklart hur länge de kommer att hållas inlåsta om de fortsätter vägra test. Inte sällan släpps personer ut efter en tid om en utvisning inte gått att verkställa.

Av de 31 afghaner som skulle samutvisas till hemlandet förra veckan gick endast 7 med på att låta sig covid-testas. Det innebär ökade kostnader för chartrade flygplan.

Gränspolisen diskuterar nu om några utvisningar av fler än en person åt gången överhuvudtaget ska genomföras till något land så länge pandemin pågår.