Enligt kvinnan är det en synd inom islam för en kvinna att vidröra en man – en linje Arbetsdomstolen ställer sig bakom.

Den 24-åriga kvinnan sökte jobb som tolk på tolkföretaget Semantix men då hon vägrade att ta i hand med chefen valde företaget att inte gå vidare med hennes rekryteringsförfarande. Vägran hänvisar hon till sin muslimska tro.

Diskrimineringsombudsmannen menade att hon utsatts för indirekt diskriminering då företagets krav på att man skakar hand missgynnar gruppen muslimer. Myndigheten stämde företaget och krävde 80 000 kronor i diskrimineringsersättning.

DO medger att företagets policy har berättigade syften men den kan inte rättfärdigas som ”lämplig, nödvändig och proportionerlig” – något företaget dock anser.

På Semantix menar man även att policyn inte alls missgynnar muslimer då de flesta av dessa tar personer av motsatt kön i hand. Policyn syftar istället till att motverka särbehandling på grund av kön och undvika obehag för personer som inte får sin hälsning besvarad.

Enligt Arbetsdomstolen skyddar Europakonventionen religiösa manifestationer och för att Sverige ska leva upp till denna måste diskrimineringslagen omfatta även dessa typer av manifestationer.

Genom att inte anställa kvinnor som vägrar skaka hand med män anser AD att betydligt fler muslimska kvinnor missgynnas av policyn än kvinnor med annan tro.

Domstolen anser också att det inte automatiskt kan antas att en kvinna som vägrar ta i hand skulle fungera dåligt på en jämställd arbetsplats eller att detta skulle medföra svårigheter eller hinder i arbetet.

En oenig AD ger kvinnan rätt men halverar den begärda ersättningen till 40 000 kronor.

En av de två ledamöter (totalt är det fem) som var skiljaktiga pekade på att ”hälsningsbeteende som går ut på att manspersoner inte får vidröras i vanliga sociala situationer kan resa frågor om tolkningens opartiskhet i vissa sammanhang”.

Den andra skiljaktiga ledamoten skriver: ”Genom sin religionspolitiska manifestation – att inte ta män i hand – visade hon att hon inte delar bolagets grundläggande personalpolitiska principer för jämställdhet och likabehandling”.