Chelsea Elizabeth Manning, ursprungligen Bradley Manning, dömdes 2013 till 35 års fängelse för bland annat spionage efter att via WikiLeaks ha läckt sekretessbelagd information om den amerikanska militärens agerande i Irak och Afghanistan. Sedan mars 2019 sitter Manning i arrest för att vägra vittna mot WikiLeaks-grundaren Julian Assange och ska på onsdagen ha försökt ta sitt liv.

Materialet Manning läckte blev känt som Iraq War Logs och Afghan War Logs varav merparten publicerades av Wikileaks mellan april och november 2010. I februari 2013 erkände sig Manning skyldig till tio åtalspunkter och vid rättegången i juni samma år befanns han skyldig på 17 åtalspunkter. Domen på 35 års fängelse kom ett par månader senare.

I november 2016 ansökte Manning, som nu bytt kön, om att få sitt straff förkortat då hon menade att hon avtjänat sitt straff för de brott hon begått. Året därpå meddelade dåvarande president Barack Obama att Mannings straff förkortas och att hon skulle friges i maj samma år.

Sedan den 8 mars 2019 sitter Manning dock i arrest då hon vägrar vittna mot Julian Assange.

LÄS ÄVEN: FN:s särskilde rapportör om tortyr: Sverige skyldigt till samordnad kampanj för att tysta Assange

Enligt sajten Gizmodo försökte Manning i onsdags ta sitt liv i arresten i Alexandria, Virginia. I ett uttalande till sajten bekräftade Mannings advokater incidenten och att hon nu tillfrisknar på sjukhus.

På fredag skulle Manning ställas inför en domare avseende möjligheten att slippa sitta frihetsberövad för vägran att vittna mot Assange. Detta ska enligt advokaterna fortfarande genomföras.

Amerikanska åklagare försöker framtvinga Mannings vittnesmål om hennes tidigare samröre med Assange genom att hålla henne frihetsberövad. Samtidigt kämpar Julian Assange själv mot att bli utlämnad till USA.

I november kritiserades myndigheternas behandling av Manning av FN:s särskilde rapportör om tortyr, Nils Melzer.

Redan 2016 försökte Manning ta sitt liv vid två tillfällen.