På Adolf Fredriks Kyrkogård i centrala Stockholm har man haft problem med vandalism. Snart kan man komma ta till samma metoder som på Norra Begravningsplatsen i Solna för att få stopp på förstörelsen.

För ett år sedan installerades markradar på Norra Begravningsplatsen i Solna. Den skulle bidra till att öka tryggheten på kyrkogården och minska risken för vandalism.

Man satte även upp låsbara grindar på de stora kyrkogårdarna för att kunna låsa nattetid och patrullerande väktare sätts in vid behov. Ytterligare en åtgärd är att undvika att det bildas mörka och avskilda platser.

LÄS ÄVEN: Skyltar ska stoppa pulkaåkande på kyrkogård

Allt som allt har åtgärderna haft effekt.

– Det har i alla fall inte har varit några större incidenter. Förhoppningsvis har radarn verkat avskräckande, säger Dennis Wedin (M) som är bostads- och fastighetsborgarråd och därmed ansvarig för stadens kyrkogårdar, till Mitt i.

Länge har man velat sätta upp övervakningskameror men hittills sätter lagen käppar i hjulet. Det vill Wedin ska ändras så att kommuner ska få större möjlighet att välja själva.