Borås stads valambassadörer inrättades för att öka valdeltagandet. En av dessa är Hawalul Hassan som samtidigt är aktiv socialdemokrat.

Enligt valledaren Saier Yousef är det fritids- och folkhälsoförvaltningen som rekryterat Hassan och där ska man ha varit väldigt tydliga med att man inte samtidigt får vara politiskt engagerad.

Hassan själv säger att ingen har frågat henne om hennes politiska engagemang och försäkrar att hon agerat neutralt i rollen.

– Det vi fokuserade på helt och hållet var att de absolut inte ska prata politik, säger Saier Yousef. Det här är faktiskt väldigt olyckligt, säger Yousef som tror att det hela bottnar i ett språkligt missförstånd.

Efter att BT uppmärksammat fallet valde Borås stad att ta bort reklamen med Hassan och plocka bort henne som valambassadör. Man gick även ut på kommunens hemsida där man hävdade att man missat göra en förhandskontroll på Hassan.

– Det är inte roligt när sådana här situationer uppstår. Men jag kan inte tänka mig att hon har som uppsåt att som socialdemokrat nästla sig in. Hon sa till mig att hon blivit föreslagen uppdraget, säger Per Carlsson, ordförande i Socialdemokraterna i Borås.