Otryggheten hos resenärer och tågpersonal vid i de centrala delarna av Kumla och Hallsberg har under senare tid blivit så hög att både SJ och Tåg i Bergslagen nu överväger att stoppa trafiken till dess att ordningsmakten har åtgärdat problemen – de vågar helt enkelt inte längre stanna vid stationen.

I ett pressmeddelande från SJ framgår att situationen är akut. Företaget har vidtagit en rad åtgärder och har bland annat förstärkt bemanningen på tågen, satt in väktarinsatser och utökat samarbetet med polisen. Åtgärderna verkar dock inte ha varit tillräckliga för att få bukt med problemen.

– Det förekommer hot, glåpord och personal har fått sparkar. Det är en ovanligt otrygg situation både i centrala Kumla och Hallsberg, och ombord på tågen, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.

LÄS ÄVEN: Tungt kriminell attackerar polis på film: ”Vet du vem jag är – din jävla fitta”

Stoppet kan verkställas omedelbart

Som en sista åtgärd överväger SJ och Tåg i Bergslagen nu att tillfälligt sluta trafikera Kumla. Beslutet är inte taget än men kan fattas snabbt och verkställas omedelbart, uppger SJ. Tanken är att det ska fungera som en markering med hopp om att ordningsmaken återtar kontrollen och säkrar tryggheten i området.

– Det är naturligtvis en ganska drastisk åtgärd att inte stanna på en station, och en åtgärd som får ses som en absolut sista utväg. Men i det här läget måste vi ta ansvar för resenärernas och tågpersonalens trygghet. Det är inte acceptabelt att någon ska uppleva att det är otryggt att resa med SJ, säger Kyrk.

LÄS ÄVEN: Rånvåg mot äldre i Kumla – polisen avråder från att gå ensamma

Situationen är akut

Enligt Kumlas kommunstyrelseordförande, Katarina Hansson (S), pågår ett ”ett brett samarbete” för att öka säkerheten i området kring stationen.

– Vi ser allvarligt på att det finns individer som stökar så mycket att alla andra som vill åka tåg inte kan göra det, säger hon till SR.

När statsradions reporter påpekar att situationen är akut och att det Hansson talar om mer låter som ett långsiktigt arbete håller hon med.

– Det finns både saker på kort sikt och lång sikt som vi behöver göra, säger hon, dock utan att ge några exempel på vilka åtgärder det skulle vara.

Trots att polisen sedan ett år tillbaka genomför en särskild insats i Kumla för att minska brottslighet och förhindra stök har de, enligt kommunpolis Julia Höglund, varit ovetande om situationens allvar vid stationsområdet.

– Vi från polisens håll har fått upp det här på vår agenda nu först senaste veckan, säger hon.

LÄS ÄVEN: Nästan halva poliskåren planerar lämna yrket

Polisen vill se statistik

Höglund vill vara tydlig med att polisen måste få in anmälningar för att kunna agera. Det är något hon nämner i intervjuer med både SR och SVT. Utan statistik att luta sig mot säger sig polisen inte kunna utföra sitt arbete.

– Får vi inte det, antingen genom att man ringer och tillkallar polis eller att man gör en polisanmälan, då finns det inte riktigt med i vår statistik så att vi också kan fånga upp det, säger hon.

Tågtrafiken är viktig för många boende i Kumla. Det är en utpendlingskommun där många arbetar i Örebro och Hallsberg och är beroende av en fungerande kollektivtrafik.