➤ SKOLAN Enligt en rapport som arbetsmiljöverket tagit fram åt DN har antalet anmälningar om våld i skolan ökat med 28 procent jämfört med samma period 2016.

Utslagna tänder, bortslitet hår, skallningar, örfilar, knytnävsslag och sparkar – varav en knuff i magen på en gravid pedagog ledde till missfall.

Rapporten berör anmälningar under årets första åtta månader om allvarligt fysiskt våld i grund- och gymnasieskolan. Drygt 70 procent av anmälningarna handlar om elever som brukat våld mot lärare och annan skolpersonal, och att liknande våld har skett tidigare är inte ovanligt – ibland till och med regelbundet.

Mellan 2012-2016 nästan fördubblades antalet anmälningar, från 230 till 425.

Enligt arbetsmiljöverket vet man inte om det rör sig om en faktisk ökning av våldet eller bara en ökad benägenhet att anmäla.

– Det här är en riktigt allvarlig signal och jag utgår från att Arbetsmiljöverket utreder vilka orsakerna är, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till Lärarnas tidning.