Tidningen Tempus med vänsterprofil lades nyligen ned. Detta efter att Samhällsnytt uppmärksammat redaktionens omfattande fusk med mediestöd som därför stoppades. Nu har Mediestödsnämnden dessutom beslutat att tidigare felaktigt utbetalt mediestöd ska betalas tillbaka.

Samhällsnytt har i en rad artiklar granskat ett antal medier på vänsterkanten som genom att lämna oriktiga uppgifter om sin utgivning tillskansat sig stora summor pengar i mediestöd som de inte varit berättigade till. En av dessa publikationer är Tempus.

LÄS MER: Efter Samnytts granskning: Tempus läggs ner

Tidningen kunde beslås med att med bland annat luftfakturor och falska intyg som underlag ha lurat Mediestödsnämnden att man haft lite drygt tvåtusen prenumeranter. I själva verket var den tryckta upplagan bara hälften så stor.

Tempushärvan blev initialt ett ärende för Revisorsinspektionen (RI) eftersom en auktoriserad revisor kunde knytas till oegentligheterna. RI menade dock att detta inte var deras bord och sköt ifrån sig ärendet till andra myndigheter.

LÄS MER: Tempus revisor kollapsar inför Revisorsinspektionen – räknar fel

Däremot konstaterar Mediestödsnämnden, efter att ha uppmärksammats på Tempus förehavanden, att tidningen inte haft rätt till det presstöd som man fick utbetalt för 2020. Lägsta antal prenumeranter som berättigar till stödpengar är 1.500.

Det belopp Tempus lurat till sig ska därför betalas tillbaka har Mediestödsnämnden beslutat. Beloppet är på strax över två miljoner kronor och ska vara nämnden tillhanda senast den 15 mars. Det rapporterar Fria Tider på torsdagen.

LÄS MER: Revisorsinspektionen öppnar ärende efter Samhällsnytts avslöjande om Tempus

Tidningen har nyligen meddelat att man av ekonomiska skäl lägger ned verksamheten. Några miljonbelopp i kassan att betala tillbaka till skattebetalarna trots inte finnas, varför det troliga är att bolaget begärs i konkurs.

Tempus ägare Kristina Rytterborg, vd Håkan Axelson och styrelseordförande Nicholas Rydje kan därmed i detta skede undkomma återbetalningskravet. Om de längre fram skulle åtalas för bedrägeri kan de dock ovanpå frihetsberövande påföljder även dömas att betala motsvarande belopp i skadestånd.

LÄS MER: Tempus anklagas för massivt presstödsfusk

Enligt uppgift till SVT Kulturnyheterna ska Mediestödsnämnden nu gå tillbaka och granska underlagen även för tidigare år. Om oegentligheter hittas kan återbetalningskraven rasa iväg ytterligare. Sammanlagt har Tempus sedan tidningen startades fått över hundra miljoner kronor i presstöd.