En undersökning som Kronofogdemyndigheten gjort visar att det råder avsevärd skillnad på svenskar och invandrare när det gäller hur stor andel som missköter sin ekonomi. Det rapporterar SVT.

Totalt sett har en marginell minskning av antalet skuldsatta hos Kronofogden skett jämfört med förra året. Men kontrasten mellan svenskar och invandrare är fortsatt stor berättar statstelevisionen och tar de två Stockholmsområdena Rinkeby och Danderyd som exempel – i invandrardominerade Rinkeby har 20,2 procent av familjerna Kronofogdeskulder medan andelen i närliggande men starkt svenskdominerade Danderyd är endast 1,9 procent.

Rinkeby toppar också listan för hela landet över områden där flest familjemedlemmar jagas av Kronofogden. Om man mäter på kommunnivå hamnar invandrardominerade Botkyrka och Södertälje i topp.

Vid sidan av Danderyd är andelen familjer som inte kan sköta sin ekonomi lägst i Täby och stadsdelarna Kungsholmen och Norrmalm i innnerstaden, även dessa svenskdominerade områden. Tina Häggmark är kommunikatör på Kronofogden och bekräftar att dessa demografiskt strukturella skillnader gäller generellt för landet.

– Det man kan säga är att skillnaderna följer samhällsstrukturen i stort, konstaterar hon i en kommentar till SVT.

Hon konstaterar också att den något nedgående trenden från förra året sannolikt kommer att vändas i en uppåtgående i spåren av coronakrisen och prognostiserar att förhållandevis fler familjer i så kallade utsatta områden kommer att hamna hos Kronofogden framöver.

authorimage