Antalet utrikesfödda svenska medborgare har nu passerat 1 miljon och 2,4 miljoner har utländsk bakgrund.

På onsdagen släppte Statistiska centralbyrån, SCB, färsk statistik över demografin i Sverige med fokus på invandringen under 2017.

I fjol blev 68 898 personer från mer än 160 länder svenska medborgare, en ökning med 14 procent jämfört med den tidigare rekordnoteringen 2016. Den största gruppen utgjordes av syrier följt av somalier och ”statslösa”. 51 procent var kvinnor.

Vid utgången av 2017 fanns 1 064 041 utrikesfödda svenska medborgare folkbokförda i Sverige och drygt 2,4 miljoner med utländsk bakgrund – nästan 119 000 fler än året innan.

24,1 procent av befolkningen har nu utländsk bakgrund, vilket innebär utrikesfödd eller med två utrikesfödda föräldrar.

I tre kommuner hade mer än hälften av invånarna utländsk bakgrund; Botkyrka (58,6 procent), Södertälje (53,0 procent) och Haparanda (51,7 procent).

I 272 kommuner ökade andelen personer med utländsk bakgrund jämfört med året innan. Den största ökningen hade Älmhult som hade 27,1 procent med utländsk bakgrund, jämfört med 24,0 procent året innan.