Siffror från Stockholmsenkäten visar att var fjärde pojke i årskurs nio i den invandrartäta Stockholmsförorten även burit vapen. Nu ska socialtjänsten granska siffrorna närmare.

– Det är bekymmersamt, säger Sofia Björkvall, enhetschef vid socialtjänsten, till Mitt i.

På frågan om de begått ett allvarligt egendomsbrott under det senaste året svarade 24 procent av pojkarna i Skärholmen ja. Nästan samma procentandel, 23 procent, svarade även ja på ifall de burit vapen under de senaste tolv månaderna – båda siffrorna är med god marginal de högsta i Stockholms stad.

Enligt Björkvall är det bekymmersamt av flera skäl, oro för brottslighet skapar otrygghet och de som ”testar att bryta normer på det här sättet” sedan riskerar fortsätta som vuxna.

På Skärholmens socialtjänst menar man att anledningen till att pojkarna i just denna förort sticker ut så mycket beror på att ”den sociala och ekonomiska utsattheten är större än i många andra stadsdelar”. Dock ska man nu titta närmare på siffrorna för att försöka utröna mer specifika orsaker och varför de ökat så markant jämfört med 2016.

– Det är jätteviktigt att prata med unga om värderingar och att jobba med tankemönster när det gäller våld och andra brott, säger Sofia Björkvall.