De svenska fängelseanstalterna är konstant överbelagda. Detta trots att domstolarna dömer i den nedre delen av straffskalorna och att en tredjedel av de utdömda strafftiderna automatiskt dras av. Den primära orsaken till överbeläggningen är att en stadigt ökande andel utlänningar begår brott i Sverige och döms till fängelse här.

Nu föreslås en lagändring för att fler kriminella utlänningar lättare ska kunna överföras till sina hemländer och avtjäna straffen där. På så sätt skulle fängelseplatser frigöras och de svenska skattebetalarnas kostnaderna för kriminella utlänningar minska. Det berättar inrikesminister Mikael Damberg (S) i en kommentar till media om förslaget.

– Det är överfulla fängelser och då är det rimligt att fler av de som inte är svenska medborgare faktiskt avtjänar sina fängelsestraff i sina hemländer.

JÖK-regeringens lagändringsförslag kommer dock främst att träffa i Sverige dömda utlänningar från andra EU-länder, bland annat Rumänien varifrån Sverige haft stora problem med hitrest kriminalitet.

– Vi har historiskt haft problem med vissa länder, till exempel Rumänien, berättar Mikael Damberg för SVT.

Inrikesministern nämner även Polen och Litauen som problemländer. Den svenska kriminalvården har fram till nyligen ansett rumänska fängelser som inte tillräckligt humana att överföra brottsdömda personer till, men enligt Damberg har villkoren där nu förbättrats, samtidigt som överbeläggningskrisen på svenska fånganstalter förvärrats.

Samtidigt är två av tre bland de utlänningar som döms till fängelse för brott i Sverige medborgare i länder utanför EU. Denna majoritet omfattas inte av den nu aktuella lagändringen som grundar sig på ett EU-direktiv från 2015 och som regeringen först nu väljer att dra nytta av.

Utöver de utländska medborgarna är även andelen personer med utländsk bakgrund men med svenskt medborgarskap hög i de svenska fängelserna. Det gäller i synnerhet de som dömts för grova brott.