Kommun efter kommun rapporterar nu massiva underskott. Inte sedan 2008 har så många kommuner gått med underskott och på måndagen flaggar Sveriges kommuner och landsting, SKL, för både höjda skatter och besparingar. ”De goda åren närmar sig sitt slut”, säger SKL:s chefsekonom.

I fjol gick 69 av landets 290 kommuner, och sex av 20 regioner, back – var fjärde kommun och var tredje region. Inte sällan grundar sig problemen i kostnader för försörjningsstöd till nyanlända migranter vars kompetenser inte efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden.

– Vi har ett högt tryck från en ökande befolkning. Antalet personer över 80 år räknas öka med 47 procent de närmaste tio åren, vi kommer också att ha en snabb ökning av barn och unga samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder ökar långsamt med bara 5 procent, säger SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog.

LÄS ÄVEN: Invandringen tär på välfärden – Konjunkturinstitutet flaggar för höjda skatter

– Samtidigt så börjar de goda åren med högkonjunktur, där man fått in pengar på markförsäljning och haft höga skatteintäkter, närma sig sitt slut.

Höjda skatter
Förutsatt att dagens personaltäthet och befolkningsförändring håller i sig kommer kommunerna och landstingen behöva 38 miljarder extra till 2022. Enligt regerings uppgörelse med Centerpartiet och Liberalerna ska kommunerna få fem miljarder mer per år.

Under rådande omständigheter räknar SKL med att skatten kommer behöva höjas med 13 öre sammantaget och redan nu jobbar man med omfattande besparingar och effektiviseringar.