Enligt en sammanställning Svensk Handel gjort vittnar många handlare om ett uppskruvat tonläge. Stölder, hot och våld har ökat sedan pandemins utbrott.

Under årets andra kvartal ökade antalet butiksstölder. Bara under den sista veckan av undersökningen hade drygt 40 procent utsatts för en stöd, en ökning med tio procentenheter.

– Coronapandemin har inte bara påverkat människors beteende, utan också den typ av brottslighet som drabbar samhället. Den minskade rörligheten stressar även de kriminella som i många fall tvingats se sina intäktsströmmar stramas åt. Det har drabbat handeln på ett oroväckande sätt, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Svensk Handels Säkerhetsindex, som sammanfattar butikernas brottsutsatthet, ökar från 39 till 55 procent vilket innebär att mer än varannan handlare utsatts för brott under den senaste tiden. Detta är samtidigt 14 procentenheter högre än under samma period i fjol och är den högsta siffran Svensk Handel uppmätt.

Fler polisanmäler

Trots den nattsvarta situationen har fler butiker ändå börjat anmäla stölderna.

– Vi har länge brottats med problemet att många butiksägare tappat både hopp och ork att anmäla butiksstölder eftersom det upplevs lönlöst. Det gör att mörkertalet är stort och att Polisens statistik enbart visar toppen på ett isberg. Förhoppningsvis är det ett trendbrott vi ser nu, säger Per Geijer.

Även andelen handlare som utsatts för bedrägeri ökar. Ungefär var tredje handlare har drabbats under den senaste månaden. Bland annat avser detta en ökning av falska 500-lappar i omlopp.

– Många handelsföretag vittnar om ett uppskruvat tonläge där besökare är hotfulla och våldsamma. Politiska insatser för att stötta företagen i kampen mot kriminaliteten kan inte ta paus på grund av coronapandemin. Det planerade tillträdesförbudet till butik behöver klubbas igenom snarast möjligt, säger Per Geijer.