I en ny studie framgår det att en ansenlig andel av poliskåren är missnöjda med sin arbetssituation och nästan varannan har tankar på att sluta. Främst handlar det om dåliga löner.

Det är i en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Polisförbundet drygt fyra av tio poliser uppger sig göra något aktivt för att planera för ett arbetsliv utanför polismyndigheten.

LÄS ÄVEN: Få rekryterade till Polismyndigheten är poliser

44 procent är en ökning med åtta procentenheter jämfört med mätningen 2021. Liksom i fjol är högre lön den enskilt viktigaste faktorn för att stanna kvar – 57 procent uppger att de är missnöjda med löneutvecklingen de senaste tre åren och nästan en av tre känner sig tvingade att arbeta övertid för att få ekonomin att gå ihop.

Samtidigt anser nästan sex av tio (57 procent) att det inte finns tillräckligt med karriär- och utvecklingsvägar för dem inom polismyndigheten.

Tung arbetsbörda

− Polisbristen är fortfarande mer än kännbar och arbetsbördan är tung för många poliser. Många brinner för sitt yrke men när man inte känner sig rätt värderad i förhållande till de erfarenheter och kompetens man har så leder det till att allt för många ser sig om efter ett nytt arbete, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

LÄS ÄVEN: Larmet från Södertörn: Polisstudenterna är lågbegåvade

Enligt Nitz måste polismyndigheten bli en attraktiv arbetsgivare och polisyrket ett framtidsyrke, och det behövs satsningar på fler poliser med en gedigen utbildning, tydliga karriär- och utvecklingsvägar tillsammans med höjda löner som motsvarar yrkets komplexitet och ansvar.