Då beslutet togs för fyra år sen hette det att apparna skulle underlätta arbetet för vårdpersonalen. Åtskilliga miljoner kronor senare läggs projektet nu ned.

Det var 2018 som Sundsvalls kommuns vård- och omsorgsförvaltning beslutade att man skulle försöka göra det lättare för personalen att handlägga brukarnas ärenden och föra journal över vården de får. Detta skulle ske via speciella appar som tagits fram speciellt för ändamålet.

LÄS ÄVEN: Kommun spenderade miljonbelopp på konst mitt i ekonomisk kris – kritiker till pengarullningen polisanmäls

– Avsikten var att ha ett handläggnings- och journalsystem som kan användas ”mobilt” – via till exempel en app i mobiltelefon, dator eller läsplatta, säger Annika Eriksson, tillförordnad chef för avdelningen kvalitet och utveckling på Sundsvalls kommuns vård- och omsorgsförvaltning, till Sundvalls Tidning.

Under åren sen dess har man arbetat med att försöka implementera det nya systemet. Totalt har sex externa företag tagits in för att assistera kommunen, där man också haft egen personal som jobbat med systemet.

24 miljoner

24 miljoner kronor har kostnaderna landat på. Omkring hälften har betalas av individ- och arbetsmarknadsförvaltningen som infört ett likadant system. Tolv miljoner motsvarar en årslön för 35 undersköterskor.

Men trots ansträngningarna och pengarullningen har man inte kommit nånvart och projektet läggs nu ned.

– Det har varit en lång process och vi har verkligen ansträngt oss för att få ihop det här tillsammans med leverantören. Men vi kom fram till att det nya journalsystemet inte tillgodoser de samlade behov vi har, så vård-och omsorgsförvaltningen har avslutat samarbetet, säger Annika Eriksson.

LÄS ÄVEN: 650 000 skattekronor på reklamfilm om Trafikverket

Trots fiaskot avser Sundsvalls kommun att ha administrativa verksamhetssystem på plats senast till 2025 som täcker förvaltningarnas samlade behov.