Sjukhus och akutmottagningar i synnerhet har blivit våldsamma platser under de senaste åren. På akutmottagningen i Kalmar har våldet och hoten mot personalen ökat så pass att delar av personalen valt att utbilda sig i självförsvar.

– Att vi går kursen beror på flera anledningar. Men vi har haft ganska mycket bråk på akuten med mycket hotfulla situationer, säger Andrea Berg, ledningsansvarig sjuksköterska vid akutmottagningen, till Östra Småland.

Utbildningen kommer att ske vid sju tillfällen i form av en intensivkurs och genomföras på personalens fritid.

Berg berättar att de haft incidenter där personer tagit strypgrepp på kollegor och skulle det hända henne vill hon veta hur hon ska agera. Kunskapen skulle göra henne lugnare och tryggare.

– Jämför man med för ett par år sedan så har det blivit mer och mer bråk och det händer mycket oftare att man känner att man vill vara på sin vakt.

Av samma anledning har man även förlängt tiderna som ordningsvakterna finns på akutmottagningen, 18 till 04.

Vakterna kan ibland följa med på transporter där personalen inte bara vill vara två kvinnor.

– Det här är en ny vardag som blivit mycket mer normaliserad än för bara ett par år sedan.

Vad denna förändring beror på tror Berg är framför allt droger och alkohol. ”Men mer exakt vad det beror på får du fråga socialtjänsten och polisen.”