tiktok

Pixabay

Inrikes

Vårdpersonal visade namnet på patient med depression på Tiktok

Publicerad 3/11/2021
Annons

I en video i den bland ungdomar populära appen ska personal vid en vårdcentral i Stockholmsområdet ha visat upp namnet på en patient som sökt för depression. En anmälan har gjorts till justitieombudsmannen.

Anmälan till JO gäller en video på plattformen som ska härröra från en vårdcentral i Huddinge där personal hållit upp en kölista inför kameran så att en patients namn, personnummer och vad denne sökt för varit synligt.

Detta är inget som patienten gett till samtycke till, understryker anmälaren. Personal inom hälso- och sjukvården har också tystnadsplikt.

På JO begär man nu ett yttrande från hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm och från vårdgivaren vill man veta ifall riktlinjer för hanteringen av arbetsrelaterade uppgifter i sociala medier finns.

”Helt oacceptabelt”

Maria Fälth (KD) är ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Nu får det utredas så klart, men det är helt oacceptabelt att patientuppgifter läggs ut i sociala medier eller sprids överhuvudtaget. Vårdpersonalen har tystnadsplikt. Detta äventyrar patientsäkerheten. Oavsett hur detta gick till, får sådant aldrig inträffa, säger hon till Resumé.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons