I en orosanmälan som gjorts avseende en person hemmahörande på ett vårdboende ska denne inte få adekvat vård och fara illa.

Det är en anställd inom Kalmar kommun som gjort orosanmälan. I denna hävdas att en person på ett särskilt boende i kommunen sitter inlåst på sitt rum i sin rullstol med spyor och får inte den vård som individen behöver.

Personen ska också ha gått ned i vikt under lång tid och får näring intravenöst då individen kräks. Enligt läkares bedömning är orsaken till personens mående psykisk ohälsa.

Den lex Sarah-anmälan som kommunen gjort menar anmälaren dessutom är undermålig och den anställda har nu gjort en egen anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Önskemål från anhöriga om att personen ska tas om hand av personal som individen trivs med har kommunen heller inte hörsammat.