Varför klimathysteri?

Delningar

➤ KRÖNIKA  Socialdemokratins strategi var att ta tag i invandringsfrågan före valkampanjen för att sedan återgå till gamla välfärdsfrågor. Man hade en del att göra för att visa att partiet vaknat ur en långdragen naivitet och inaktivitet. Därefter deklarerade Stefan Löfven att valet skulle bli ”en folkomröstning om välfärden”.

Jimmie Åkesson kontrade med att låta det bli en sådan folkomröstning, men utan att förbise att den faktor som påverkar den svenska välfärden mer än något annat är den omfattande invandringen som fortsätter enligt SCB och Migrationsverket. Media drog slutsatsen att Löfvens fint inte skulle lyckas. Valfrågan skulle bli invandringens effekter på välfärden om inte media intervenerade.

En ny fråga lanseras nu hårt av all regimmedia: klimat, klimat, klimat. Tidigare var alla något kunniga överens om att klimat var en större fråga än vädret. Men nu blir den varma sommaren i Sverige uppgraderad till en klimatförändring.

Klimathotsförespråkarna tar också till brösttoner över att bli kallade ”klimatalarmister”. Men personer som kallar sina motståndare för ”klimatförnekare”, fast ingen förnekar klimatets existens, har ingen rätt att vara kränkta av ord som inte ens är skymford, utan en rättvisande deskriptiv betäckning.

Om de tycker ”alarmist” är en sådan smädelse skulle de kunna kalla invandringskritikerna för ”invandringsalarmister”. Men det finns inget som säger att alarmism är felaktigt. Brandlarm är ofta rätt, men det kan också vara falskt larm.

Den svenska opinionen får stegvis alltmer insikt i invandringens problem och hur destruktiv den förda politiken varit. Det går knappast att tala skola, vård eller brist på bostäder utan att se de negativa effekter som skapas av invandringen. Därför vill media prata om andra perifera frågor.

Det behövs inga nyheter för att återuppta klimathotspredikandet. Det räcker med att det snart är val och journalisternas favoritparti, Miljöpartiet, riskerar att åka ut ur riksdagen. Vi kommer att överösas med klimatlarm de närmaste veckorna.

Eftersom det blir mycket klimatskriverier så vill jag göra ett försök att höja nivån på debatten genom att fokusera på den mest centrala faktorn: koldioxidmolekylen. Klimathotsförespråkare och deras motståndare, klimathotsskeptikerna, är överens om att koldioxidhalten i atmosfären ökat radikalt, men utifrån mycket låga volymer från 280 ppm (parts per million) till 400 idag och på väg mot en dubblering till 560 ppm.

Många varnar för förödande temperaturhöjningar och avfärdar alla tvivel mot dessa klimatmodeller, teorier som dock snarast är att se som obekräftade hypoteser. Skeptiker söker argumentera emot dessa temperaturprognoser, men försöker också skapa uppmärksamhet för en viktig, men förbisedd, effekt av den ökade halten koldioxid – den har starkt positiva effekter på växtligheten.

Att en högre koldioxidhalt gynnar växternas tillväxt är ingen hypotes utan väl bekräftad kunskap. Växthusodlare har under lång tid arbetat med att elda eller leda in rök för att få upp tillväxten. I kontrollerade vetenskapliga experiment får man resultat som tydligt visar på en stor positiv koldioxideffekt.

Förutom ökningen av tillväxten finns också en bättre vatteneffektivitet. Växten behöver vatten för att utvinna kolet ut koldioxiden, och om halten koldioxid är högre krävs det mindre mängder vatten för att utvinna samma kvantitet kol. Båda dessa effekter är av stor betydelse för världens jordbruksproduktion liksom för skogar, stäpper och öknar.

De senaste 30 åren har världen enligt forskaren Ranga Mynenis blivit 14 % grönare och huvudorsaken till den förändringen är den högre halten koldioxid. Journalisten Matt Ridley söker informera den intresserade allmänheten om detta. Alarmisterna mörklägger.

Det är relevant att särskilja mellan empiriskt baserad vetenskap och mer teoretiska modeller.

En högre vetenskaplig nivå uppnås när man kan pröva teorierna genom att göra prognoser som senare visar sig slå in. Har man förutsagt en solförmörkelse har man uppenbarligen förstått något mer än att guds vägar är outgrundliga. Att i efterhand förklara solförmörkelser eller missväxter är en annan kategori berättelser, ofta kallade ”just so stories”. De bekräftar en modell som lever sitt eget icke-empiriska liv.

Koldioxidens effekt på växtligheten är säker och positiv, medan effekten på klimatet har en osäker och möjligen negativ effekt. Man kan naturligtvis hävda att den negativa effekten är mycket viktigare än den positiva, men det ger ett högst ohederligt intryck när man inte alls låtsas om den positiva.

Vi har en skev debatt i temperaturfrågan, men det kan vara värt att uppmärksamma att situationen är ännu mer problematisk beträffande växtlighetseffekten. Klimathotsförespråkarna är ytterst tystlåtna i den frågan. Så tystlåtna att det väcker etiska misstankar; förnekas relevanta fakta? Är det inte de som förtjänar beteckningen ”klimatförnekare”?

Klimathotsförespråkarnas hederlighet ifrågasätts på en rad andra punkter, men denna är i mina ögon den mest komprometterande. En person som förhörs i en mordutredning och börjar med att ljuga ihop ett alibi blir med detta tilltag väsentligt mer misstänkt. Den som ”förenklar” en situation med ett plus och ett minus till en situation med bara ett minus, har inte bara förenklat utan förvrängt.

Klimathotsfrågan har blivit den stora internationella frågan för det politiska etablissemanget. Organisationen IPCC är inte primärt en vetenskaplig grupp utan tjänstemän på olika myndigheter som har till uppgift att följa, inte bidra till, den vetenskapliga debatten. En stor majoritet av dessa icke-vetenskapliga aktörer har uppfattningen att det föreligger ett farligt klimathot. Den starka tron verkar dock huvudsakligen skapas av en vilja att tro.

Många med akademisk bakgrund, men i helt andra ämnen, uppgraderas till experter. Sveriges svar på Al Gore är Johan Rockström. Han är liksom den mer prominente amerikanen en skicklig presentatör, men är agronom vilket är lite perifert. Andra aktivister med perifer expertis är ett flertal meteorologer.

I den kvalificerade vetenskapliga gruppen finns många skeptiker. De har svårt att få finansiering till sin forskning och blir exkluderade från den debatt de borde vara centrala i. Klimathotsförespråkarna driver linjen att frågan är färdigdiskuterad. Det enda som nu står på agendan är implementeringen av åtgärder för att reducera utsläpp av koldioxid. Till den patetiska polemiken hör att kalla denna livsviktiga molekyl för ”förorening”.

IPCC:s uppdrag är att mäta just ”antropogen klimatpåverkan”, dvs människans influens på klimatet. Men klimatet påverkas av en rad faktorer och varierar kraftigt; en kraftig istid per 100 000 år och ett flertal mindre som ”den lilla istiden” under 1600-talet. Klimatet har alltid förändrats och tidigare kan man påstå att människans aktivitet inte hade någon effekt alls. Nu finns en sådan möjlighet, men liksom tidigare påverkar en rad andra faktorer. Det finns ingen bra metod att särskilja mänsklig klimatpåverkan från icke-mänsklig. Vi har ingen kontrollgrupp, utan bara en planet.

 

Det är slående att jorden har en rad miljöproblem som är bättre belagda än risken med en ökad halt koldioxid. De flesta farorna bottnar i mänsklighetens snabba tillväxt i antal. Malthus prognos över en befolkningsexplosion är fortfarande aktuell, men om och vad som skall göras är kontroversiellt. Människor strävan efter en högre standard ökar trycket på miljön, men istället för något viktigt prioriterar politikerna ett eget önskemål.

Det är uppenbart orimligt att påstå att det inte finns svåra problem och de finns i ett stort antal länder, men därav följer inte att det är FN och EU som står för den bästa lösningen. För människor i dessa organisationer framstår dock en överstatlig politik som den självklart bästa vägen.

Det är ingen ovanlighet att beslutsfattare letar efter problem som passar till den lösningsmodell de helst använder; ”solutions looking for problems”. Människor som är personligt involverade i globala lösningar behöver globala problem. Därför efterfrågas en klimatkris och en global energipolitik uppfattas som nödvändig.

Med filmen ”An Inconvinient Truth” blev Al Gore en centralgestalt för klimathotsförespråkarna. Men begreppet ”en obekväm sanning” passar betydligt bättre in på koldioxidens positiva effekter för växtligheten. Att jorden genom ökad halt koldioxid i atmosfären har blivit lite grönare är en viktig förbättring, men för de tongivande beslutsfattarna är det snarare en obekväm sanning som försvagar det egna politiska projektet, klimatalarmismen. Därför blir en positiv aspekt ignorerad av såväl politikerna som media. De söker, till synes paradoxalt, osynliggöra en grön våg.

Delningar

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.

361 KOMMENTARER

 1. Man kan undra varför inte ”försörjningen” är näst största valfråga, sällan har väl en sådan blek allmose-framtid skymtat vid horisonten för så många, IT-samhällets konsekvenser mörkas i politiken..

 2. Klimatalarmismen är bara en täckmantel för den marxistiska ambitionen att göra FN till en världsregering.

  Meningen med världsregeringen är sen att ’bekämpa orättvisor’, dvs i praktiken massmörda intelligenta och produktiva människor godtyckligt, dvs det marxism alltid gått ut på.

  • Socialistiska och antivita FN har satt muslimer som chefer på de flesta bärande poster för humanism och mänskliga rättigheter.Den pro-islamistiska agendan är hur tydlig som helst.Deras ord och budskap saknar all form av trovärdighet och seriös substans.

 3. Alarmisterna flyger business class och använder vanligt hederligt väder som ett sätt att flytta fokus för det ENDA hotet:Den muslimska invasionen och ockupationen.

 4. Under 30 år har klimatalarmister och IPCC försökt bevisa att klimatförändringarna drivits fram av en enda molekyl av 10.000, den som tillkommit i modern tid, då halten ökat från 300 ppm till 400 ppm. Utan att lyckas.

  Det kan i och för sig vara sant människor påverkar klimatet åtminstone lite. Det stora problemet är att klimataktivister inte kan skilja på ”väldigt lite” och “katastrofalt mycket”. Om många klimatforskare anser att mänskligheten kanske möjligen har bidragit till klimatförändringarna lite grann. Så tar klimataktivisterna det som intäkt för att alla klimatforskare tror att återkopplingen för Co2 är så stor att den styr klimatet. Men det finns det alltså som sagt var inga bevis för.

 5. ”Varför klimathysteri?” Jo av den enkla anledningen att har de ingen politik som delas av folket är enda utvägen att skapa hysteri.

 6. Så här skriver AGA på sin hemsida. ”Koldioxid är helt avgörande inom jordbruks-industrin. Att tillsätta koldioxid till växthusmiljön ökar produktionskapaciteten och gör det möjligt att odla stora och attraktiva blommor och grönsaker. Vi erbjuder: -Koldioxid för växande blommor och grönsaker, flexibel logistik och koldioxid-utrustning för lagring och tillförsel av gas”.

  • Dom vill ha allmänheten betala för separationen av koldioxid för att senare sälja den som tillskott i växthus. Allt går ut på att lyfta pengar från knegarens plånbok.

   • Märkligt verkar det ändå att vi producerar det som sägs ligga bakom klimatförändringarna och ingen säger något. Är det för starka krafter och för stora pengar som sätter hinder.

    • Flytten av miljontals kosumenter från länder där det krävs minimalt med energi till boenden i Sverige som kräver avsevärt mer energi, är ju helt DÖfött.

     • Jag märker att bristen på vatten verkar vara ett återkommande inslag numera. Kan det bero på att befolkningen har ökar eller? Även konsumtionen av fossilbränsle har ökat trots stora investeringar i sol- och vindkraft. Ett steg framåt och två bakåt.

     • Bristen på vatten är akut över hela världen och det är inget tvivel om att befolkningsökningen i världen är negativ mot naturens tillgångar. Problemen med grundvatten nivåer i södra Sverige kommer troligen att öka och kanske får supplementeras med vatten från norra Sverige. Detta kommer att påverka vattenkraften.

     • Det blir som ett kärnkraftverk under ett pågående haveri, en okontrollerad kedjereaktion som ingen vet slutet på.

     • Att dom eldar skog i elkraftverk för att ladda elcyklar och batteridrivna bilar som dom tror är koldioxid neutralt, är ju en missvisning. Det tar kanske 70 år för skogen att åter binda kolet. Dom har kapat den tiden genom att plantera snabbväxande skog i Afrika men, varje gång dom kapar träden för att förbrännas i kraftverk reduceras jordens bördighet när närings och spårämnen går upp i rök. Det finns inga genvägar när det gäller naturen.

     • Vad koster en elcykel och hur många mil klar den? Ska den underhållas och hållas rullande så lär nog bara inköpskostnaden med dessa övriga pålagor motsvara 15 kronor milen.

     • Det blir säkert dyrt. Ett annat problem ju att dom får cykelbanor målade där bilarna hadee förflyttats. Nu blir det enorma köer i bilfilen medan dom 3 cykelfilerna är fyllda med trimmade elmoppar. Det värsta är ju att dom tar över bilfiler som har betalts av höga fossilbränsleskatter. Det gäller att dom tar ut vägskatter på dessa vedelladdade inkräktare.

  • Hahaha
   Nu blir de snart attackerade som Scan och deras lastbilar för ett tiotal år sedan.

   Det är lite farligare att tutta på gasdepåer eller lastbilar fyllda med gas.
   Blir det en ”explosionsartad” självrensning av dessa samhällsförstörare kanske?

 7. Jag oroar mig inte för värme och torka, jag oroar mig för den kommande istiden, den femte under jordens historia…….

 8. Förra året var den kallaste sommaren på 150 år och då var klimatalarmisterna tysta om växthuseffekten. Nu fick vi den varmaste sommaren någonsin och då är de igång igen. Det finns inte en chans att koldioxidutsläppen kan påverka så mycket från ett år till ett annat, Det måste vara andra faktorer som spelar in,

  • Titta i historieböckerna.200 år tillbaka så hade vi också väderfenomen.Varmt ibland,kallt ibland.Måste ha varit allt flygande och alla avgasutsläpp då också.Syna bluffen!

   • Tror nog att det framförallt rörde sig om bränder startade av oförsiktiga bärplockare eller från järnvägen. Få invandrare vågar sig ut i obygderna, de föredrar stadsnära områden.

  • Tyvärr är det så att man glömmer snabbt. Själv kommer jag bara ihåg förra sommaren fragmentariskt och det var att man inte kunde sitta på altan en enda kväll då det vara för kallt.

  • Kall och varma luftströmmar , värmen kom från Spanien. Spanien har det varje år. Det råkade fastna över Sverige.

  • Du har rätt i att man inte kan använde en sommars väder i Sverige som ett argument is klimatdebatten.

   Men din första mening är felaktig. Den HÖGSTA temperaturen som uppmättes sommaren 2017 var den lägsta på 150 år. Men MEDELTEMPERATUREN var nära normal.

   Dina andra tre meningar är korrekta.

 9. Årets torka var bara den näst värsta på 2000-talet så någon unik händelse som kan härledas till klimatförändringar var den absolut inte.
  Miljöpartiet tog chansen genom att utnämna värmeböljan till klimathot. De slåss med alla medel för sin existens medan Lövin flyger och far och familjens bilpark släpper ut som en mindre industri. Förra gången miljöpartiet ”hängde på gärsgården” klarade de sig mha säldöden, som visade sig vara en virusinfektion. Precis som årets sommar var en värmebölja.

 10. Visst. På 70-80 talet när jag var barn, ungdom i Lappland..så vimlade det av allsköns insekter på sommaren, varje husvagnssemester vi gjorde söderut var en plåga med ingen ac. Sista 20 åren har det nästan varit dött på sommaren t o m kunnat fiska utan myggmedel. Somrarna har definitivt varit kallare. Men i sommar..en fullkomlig explosion av insekter,djur,blomning o övrig växtlighet. Så det är Bull-sh-t att det blivit varmare hela tiden. Men hursomhelst det är befolkningsminskning som måste till om jorden ska ha en framtid. Men därom är det tyst om en fråga som var kraftigt i ropet på 80talet.

 11. Tack för en bra artikel. Har själv varit intresserad i klimatfrågan sedan ett decennium och ju djupare man gräver desto mer får man en fågelholks-look.
  Att planeten är grönare har NASA’s bilder visat i flera decennier.

  Vag jag har märkt när jag pratar med ”vanligt folk” är alltid argumenet att ”se hur många arter som är utdöda och sll plast i hav och sjöar” etc.

  Jag håller med att vi som människor har utrotat många arter och släppt ut en massa elände i haven. Sedan frågar jag vad har det med den globala uppvärmningen att göra. Ingen kan naturligtvis ge ett svar på detta då klimatalarmisterna har på ett fiffigt sätt smugit in dessa frågor i hela diskussionen om uppvärmningen.

  Att sedan fråga varför isarna på Mars börjar smälta blir det ännu tystare, för hur i sjutsingen kan Mars isar smälta utan ett pålägg av människohanden. Naturligtvis vet vi ju att solen påverkar vår möjlighet till vidare liv på jorden och inte att en ko släpper sig.

 12. Vattenånga är en mycket effektivare ”klimat gas”. Det kan ni kolla varje dag enkelt. Om natten är mulen sjunker natt temperaturen betydligt mindre än om natthimlen är klar. En glasklar natt på sommaren kan det vara frost på natten och 20 grader på dagen. Om det är mulet blir temperatur svängningarna betydligt lägre. Förövrigt kan jag konstatera att ”klimat uppvärmningen” för denna sommar verkar vara över. Blir nog inte någon mer ”extremhetta” I år. Hoppas det blir ”klimat uppvärmning” nästa sommar igen. 🏖️🏖️🏖️😎

 13. Klimatalarmister lockar väljare på samma sätt som domerdagspräster. Apocalypse skrämde folk på samma sätt som Ragnarrök skrämde de asatroende. Tidigare var dock kunskaperna mer begränsade och man försökte se samband med vad hänt i historien. Klimatalarmisterna gör samma sak och i mycket undviker de forskningsresultat utifrån det rent kemiska. Den ”enkla konversationen” används för att manipulera och inget annat.

  • igår såg Fridolin i AB debatterna.
   Han är en riktig klimatfanatiker.Det var obehagligt att lyssna på honom.Jag kunde nästan läsa hans tankar.Men vilka .. det kan jag inte skriva här.

 14. Problemet är att alldeles för många är immun mot fakta. Forskningsdata (raw data) som inte pasar deras dogmatiska syn på klimatet förtigas eller friseras. Och som vi alla vet är det särskilt vänstern som drabbas av fakta allergi.

 15. Mitt svar: klimathysteri flyttar fokus från alla andra viktiga frågor.
  Dessutom kan man höja skatter,moms med ”hänsin till miljön”.
  Det är en ren manipulation.

  • Ungefär samma strategi som jag tror Åkesson tar till när han säger nej till kvotflyktingar. Vilket herrans liv det blev om detta. Alla kastar sig över hans uttalande och glömmer bort vad de egentligen skulle prata om. En val- strategisk 10-poängare.

 16. En bra behandling för den som lider svåra kval och är besatt av tvångstankar om klimatet, är att kyla ner dom i ett frysrum i 30 minuter. Då brukar plågan kunna lindras ett par timmar.

 17. Jag kommer i håg när jag växte upp på 80-talet då skulle alla våra sjöar försuras och våra skogar dö på grund av försurningen. Sen helt plötsligt blev det tyst om det och senare började man prata om växthuseffekt istället.

  • På 1600-talet högg man in ett kors ovanför ytterdörren i ett liknande beteende som idag, att hålla de onda andarna borta..

 18. Johan Rockström ”miljöexperten” i Dagens Industri är ett stort skämt. Han serverar
  undergångssagor stup i kvarten. Totalt oseriöst i flera fall. Det är på tiden att DI redaktion gör källkontroll på alla galenskaper han skriver om. Det verkar tyvärr vara riggat från högsta ort och osmakligt i en valrörelse och allt detta gynnar MP.

 19. Jan Tullberg är tydligen något av en yngling, som i fjärde stycket skriver: ”…ingen rätt att vara kränkta av ord som inte ens är skymford, utan en rättvisande deskriptiv betäckning.”
  En varelse av hankön kan betäcka en annan varelse av honkön och man kan ta betäckning, vilket ungefär betyder att gömma sig. Tullberg menar förstås ”beteckning”.

 20. Om det senaste årets temperatur rått i Sverige under stenåldern skulle människan flytt söder ut för då hade landet ett Medelhavsklimat. Jag har utvecklat min artikel så alla som orkar lägga en helg kan förvisa sig om att koldioxidhotet är vetenskapligt avvisat (ingen har funnit ökad växthuseffekt i molekylens verksamma IR-band som växthusgas) till det var växthuseffekten aningen högre 1970 än 1997. Vilket förklaras med högre halt metan och ozon då vattenhalten i bägge referensstudierna var lika (H2O är en stark dipol med sina 105 graders vinkel och därför står den för 95% av växthuseffekten). I Nature presenterades en studie som två upprymda forskare lade fram 2001 som jämförde mätningar från rymden 1970 med samma 1997 där de fann en aningen högre växthuseffekt, tills den granskades och tre månader senare rättades, då det framkom att de förväxlat data, men det mest intressanta är att inga data visar minsta ändrad växthuseffekt i koldioxidens band mellan 1970 och 1997 (så små ändringar går inte att detektera med dagens teknik). Vill ni lära er hur växthuseffekten fungerar som innebär att vissa gaser är transparenta för solens korta våglängder men inte för jordens långa? Jag har i huvudsak klimatalarmistiska källor som BBC och den fysiska funktionen som gör den raka molekylen till en dipol genom vibrationer. Klimatkriget handlar varken om klimat eller miljö, bara om makt. http://gunnarlittmarck.blogspot.com/2018/08/jag-ar-klar-med-en-artikel-som-kan.html

  • Jag säger inte att det är så, men man skulle faktiskt kunna häva att det är teoretiskt omöjligt att Koldioxid skulle styra klimatet.

   Koldioxiden, CO₂, har tre band med våglängderna, 2,8 μm (my), 4,3 μm och 15 μm. De två yttre banden överlappas helt av vattenångans band. Då dennas halt är 10 till 40 ggr högre, tar den hand om all energi i banden. Det mellersta bandet, 4,3 μm, är ”fritt”, men på den våglängden finns varken någon nämnvärd ingående eller utgående strålning.

   Dock så lutar jag mer åt att Koldioxid har en viss återkoppling. Dock är den så liten att den inte styr klimatet.

   Vilken återkoppling eller ”klimatkänslighet” man räknar med har helt avgörande betydelse för klimatfrågan, och det är inte direkt självklart vad som är rätt värde. Det kan alltså till och med vara så att det inte finns någon mätbar effekt alls.

   Växthuseffekten påverkar en lång rad faktorer, som i sin tur bidrar till uppvärmning eller avkylning. Atmosfären är ett väldigt komplext och kaotiskt system som vi egentligen vet alltför lite om för att kunna beskriva och förutsäga säkert. Man kan dock konstatera att klimatkänsligheten är betydligt lägre än det värde klimatalarmisterna använder sig av i sina datormodeller. Dom har ju nämligen inte varit ens i närheten av att stämma med verkligheten.

   Verkan av ytterligare koldioxid är logaritmiskt avtagande. Även dubbel CO2-halt mot nu kan bara värma atmosfären som högst någon enstaka grad. Växthuseffekten av ytterligare koldioxid avtar alltså efter hand som halten ökar, enligt mönstret att en fördubbling av halten leder till 1,1 grads temperaturhöjning. Om en fördubbling från 100 ppm (”parts per miljon”, 100 miljondelar=0,01%) till 200 ppm orsakar 1,1 grads temperaturökning, så kräver nästa ökning med 1,1 grad att halten återigen fördubblas från 200 ppm till 400 ppm. Och nästa ökning med 1,1 grad kräver en ny fördubbling till 800 ppm, och därefter till 1600 ppm osv. Även en stor ökning av koldioxidhalten från dagens värden skulle alltså få marginella effekter på temperaturen.

   Men Växthuseffekten ger ju inte bara upphov till förstärkande mekanismer utan också försvagande. Tar man hänsyn till dessa så skulle den direkta effekten av en fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären kunna minska till +0,55 grader C. Vilket stämmer rätt bra med iakttagelser av klimatet och dess olika drivkrafter genom tiderna och fram till idag. Detta alltså till skillnad från klimatalarmisternas datormodeller där man räknat med att den direkta effekten av växthusgaserna antas bli tredubblade av sekundära effekter. En ökning med 1,1 grad blir, när man räknar enligt dessa modeller istället 3,3 grader, för varje fördubbling av koldioxidhalten. Något som alltså inte varit ens i närheten av att stämma med verkligheten.

   • Det finns större försvagande än förstärkande effekter och som du påpekar är det IR-bandet 15µm som är det enda verksamma och ingen har kunnat detektera ändrad utstrålning sedan de första objektiva mätningarna från rymden i det bandet, faktiskt strålar det bara ut så mycket (mätbart) som strålar in över den tunga molekylen. 1C per fördubblad halt baseras på laboratorieförsök där man inte testade i allt längre rör utan antog att 3 m var det samma som många km. Första årtiondet efter 2000 då IPCC fortfarande hade seriösa atmosfärsfysiker och forskare inom fysikalisk kemi, så räknade de bästa ut att det skulle gå att finna områden i atmosfären över tropikerna som värmts upp under satellitåldern och därmed styrkte att 3 m ger samma dämpning som 7 km. Då de inte kunde finnas hoppade alla seriösa av IPCC som ju ökade hotbilden i framförallt sammanfattningen för beslutsfattare. IPCC läggs ju ner om inte organisationen kan visa en mänsklig aktivitet som påverkar det globala klimatet negativt. Den mänskliga aktivitet som mest påverkar det globala klimatet är uppodling av öknar, se bara hur många kvadratkilometer bara Kina förvandlar från öken till skog (med lägre temperaturskillnad=> ökad medeltemperatur) vart år. Men du kan ju tjäna 50 000:- om du finner ett vetenskapligt fel i min artikel. Lycka till.

    • Ja, Hypotesen att koldioxid skulle styra klimatet baseras ju bara på spekulationer om koldioxidens absorption av infraröd strålning. Hypotesen är egentligen bara en form av gissning som ju inte bekräftats av mätningar. Under 30 år har klimatalarmister och IPCC försökt bevisa att klimatförändringarna drivits fram av en enda molekyl av 10.000, den som tillkommit i modern tid, då halten ökat från 300 ppm till 400 ppm. Utan att lyckas

     Klimatalarmism är en pseudovetenskap. Pseudovetenskap försöker bevisa ATT något är sant. Riktiga forskare däremot försöker ta reda på OM något är sant. Den skillnaden är viktig.

     • ”klimatforskning” är ett typexempel på politiserad vetenskap. Få tycks lära av historien. 95% anser så det råder konsensus… jaså?

      Men den undersökningen gällde om ett antal blandade forskare trodde att mänsklig aktivitet påverkat det globala klimatet sedan 1950, inte om koldioxid och värre ställdes inte frågan till forskare inom relevanta discipliner.

      Frågas världens ledande atmosfärsfysiker och forskare inom fysikalisk kemi om de anser att mänskliga utsläpp av koldioxid riskerar leda till en global klimatkatastrof, så blir det minst 95% som svarar nej.

      Om det på riktigt var intressant att finna stöd utan att vara orolig för att hotet avvisas vetenskapligt så gäller det att fråga forskare i relevanta discipliner med stöd av studier som har öppet tillgängliga data.

      Kosmologi är kanske ett exempel på vetenskap som inte ännu politiserats om än den var det under medeltiden.

      För 20 år sedan fann två oberoende grupper att vårt universum tycks accelerera med ökande hastighet, vilket ju sabbar den tidens hypoteser i enlighet med F=ma. Sedan dess har diverse funderingar lagts ut som mörk energi, och faktiskt sade chefen för Cern för ett årtionde sedan.

      -Vi förstår inte 76% av verkligheten, det måste vi våga ta tag i.

      Viss skillnad mot klimatforskning.

     • Inte bara en, det finns ett flertal rapporter som alla vinklats eller förvanskats så att det ska se ut som om det råder någon slags konsensus här.

      Här tas dom flesta upp. (två, i vart fall vad jag vet saknas)

      http://www.klimatupplysningen.se/2015/12/08/den-seglivade-myten-om-de-97-klimatforskarna/
      .

      Hur många som stöder en tes är dessutom irrelevant. Det enda som räknas inom vetenskapen är uppmätta data och gjorda observationer. Alternativmetoden ”konsensus” ska väl närmast ses som ett fattigdomsbevis och en varning för att vetenskaplig stöttning saknas.

      Historien är ju också full av exempel på ensamma forskare som visat att det ”alla” visste var fel:

      Exempelvis Ignaz Semmelweis, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Albert Einstein, Dan Schechtman (kvasikristaller) hade alla en sak gemensamt.

      De hade alla rätt när alla andra hade fel.

   • Den stora skillnaden mellan CO2 och H2O är att den ena är en usel dipol genom vibration som i jordens fall ändrar riktning på den våglängd som är maxemitansen från en svartkropp med temperaturen -80C. Jag håller helt med dig om att det är omöjligt att halten CO2. styr jordens medeltemperatur som växthusgas och inte heller att de klimatprogram som är godkända av IPCC som har ökad halt vattenånga av omätbart ökad temperatur som drivande effekt har något med verkligheten att göra. De baseras på att halten vattenånga, den globala medeltemperaturen och halten CO2 följdes åt någorlunda 1970-2005 men tar inte med att det motsatta rådde 1940-1970 eller att jordens befolkning fördubblats och konstbevattning mycket mer sedan 1970. Den enda förstärkningseffekt som finns är positiv, genom att växtligheten ökar och med det minskar temperaturskillnader => ökad global medeltemperatur. Så egentligen är vi ganska överens. Ha en bra dag.

    • Ja, korrelation är ju inte detsamma som kausalitet. Vi hade ju också en uppgång i temperaturen mellan 1860 och 1880 samt en mellan 1909 och 1944 som ungefär motsvarar den från 1970, utan att det fanns några förhöjda koldioxidhalter i atmosfären. Det är ju fullständigt ologiskt att skylla uppgången mellan 1970 och 2000 på människan. Men uppgångarna 1860 och 1909 och alla andra uppgångar (och nedgångar) på ”nånting annat”

     • De två första anses av statistiktrollare som Mann med co haft en ständigt stigande halt CO2 och då dess effekt som växthusgas är logaritmiskt avtagande borde effekten varit högre. Problemet de fick var perioden 1940-1970 då temperaturen sjönk med halten vattenånga, men halten CO2 hela tiden ökade (ivart fall de som tror på mätningarna sedan slutet av 50:talet vid Hawaii)… Hide the dicline, blev deras interna arbetsmetod. Med isotopmätningar kan man med allt sämre noggrannhet finna både jordens historiska medeltemperatur och halt koldioxid i atmosfären, de följs inte åt på minsta vis, framförallt stiger inte CO2 först för att dra med sig temperaturen. https://www.geocraft.com/WVFossils/Carboniferous_climate.html

     • Ja, Koldioxid har aldrig genom Jordens historia orsakat ett varmare klimat. Höjd koldioxidhalt har historiskt varit ett resultat av varmare klimat, inte tvärtom. Vilket data från isborrkärnor ju också visar.

  • Fast ”stenåldern” är väl en lite lång period att använda.
   Ca 8 000 år till åtminstone 150 000 år bak i tiden, och väldigt mycket av den tiden var istid.

   Fast.

   Vad jag kan se från data från isborrningar på Grönland, så dyker det upp en värmeperiod ungefär vart 1 000 år.
   Den senaste under medeltiden, då vikingar kunde ägna sig åt boskapsskötsel på Grönland.

   • Jordaxeln lutade aningen mindre under stenåldern. Denna mellanistid startade för ca 11000 år sedan, men märk att den förra för 130 000 år sedan hade 6000 år med 8C högre medeltemperatur på Grönland (där den går att fastslå objektivt) utan att mer än 25% av Grönlandsisen smalt, i botten på dagens borrhål återfinns de skogar som då växte där. Med aningen mindre lutning av jordaxeln blir Sahara bevuxet och får både floder och sjöar och då öknar kyler, leder det till att övriga regioner får ett mer livsvänligt varmt klimat. Skulle senaste årets klimat rått i Sverige under stenåldern skulle den tidens människor flyttat söder mot varmare regioner, framförallt under vintern.

 21. Om man analyserar terminologierna då kan man lätt konstatera, genom att se planeten Jordens historia att: ”Normalt” betyder mest förekommande. Normalt väder finns inte. Imorron kan en asteroid krascha mot jorden och hela mänskligheten skulle dö ut, såsom dinosaurierna gjorde. Jordbävningarna dödar tusentals människor varje år på denna jord, naturdynamiken såsom allt annat på Jorden. Tsunamis som är resultat av tektoniska plattor som efter jordbävningarna frigör kraft och påverka oceanerna. Men när politik/media visar dessa ”smälltande isar” från Antartiken som något unikt och inte som vad det är en naturlig smälltning av Vårvärmen och som sker varje år i södra delen av planeten, ja då finns det som sig bör ett narrativ bakom, manipulering och förenklingar som har ett syfte i kommunikationen. Ju mer man tittar på fakta i det stora perspektivet, mer ser man dessa konstiga påståenden som parodi.

  Bränder på Jorden har aldrig varit så få som nu i Jordens historia, anledningen till detta är att evolutionen har genererat en livsform kallad MÄNNISKAN som utvecklade förmågan att bekämpa oönskad eld och utvecklad teknik för att bekämpa. Detta har aldrig hänt tidigare i planetens historia.

  Talar man om utsläpp, står volkanerna på Jorden för mer än 100% av volymen för utsläpet av gaser och CO2, men den tydligaste och viktigaste är havet, som står för CO2 utsläpet och detta på grund av Värmekällan SOLEN! och dess dynamik som är långt ifrån ”standard” och visar stor dynamik i sin strålning av ”solvindar” och värme. När dessa vågor av värme når fram till jorden, oceanerna frigör CO2 i atmosfären med en tidsfördrojning av 100 till 800 år i statestiken.

  Media vill ge sken som att OVÄDRET och allt som är INSTABILT är orsakat av människan, ett sätt att skapa en påhittad skuld, som vi ska som sig bör BETALA för, utan ens förklara vetenskapen bakom, eftersom de som propagera detta inte ens kan grunderna om vetenskapen överhuvudtaget.

  https://www.youtube.com/watch?v=65d5Lc4S5lU

  https://www.youtube.com/watch?v=lO1KhMvxz5E

  https://www.youtube.com/watch?v=tvpGVV0bOoQ

  Detta kan hända närsomhelst (har hänt tidigare i Historien av planeten) oavsett om du kör en SUV:

  https://www.youtube.com/watch?v=BBIKj2TnFr0

  • Dessutom har man genom borrkärnor fått fram att jordens mest förekommande klimat under hundratals miljoner år, är ett klimat där det knappt finns några glaciärer alls. Källa boken Istider, ej att förväxla med romanen med samma namn.

 22. Vi befinner oss rent tekniskt sett i en istid – kanske ska vi vara glada över den lilla extra värme vi kan få – sen har det ju varit extremt i Sverige just i år men det hände ju exakt samma sak i början på 1900 talet och då fanns det ingen ”global uppvärming” vad jag vet.
  Kolla denna länk – scrolla ner till texten.
  https://www.informationskriget.se/tag/koldioxidnivaer/

 23. Djävla mp.
  De använder hitta på historier om jordens inbyggda mekanismer.
  Titta på alla andra planeter och månar, där förändras all miljö i kaos.
  Skrönor och lögner som folk köper.

 24. Dom 2 miljoner värmeelement som förankrat sig i Sverige sedan nittitalet har avsevärt förändrat klimatet i landet. Att bilen byts mot elcyklar i Stockholm kommer inte att påverka världsklimatet ett uns.

  • Så är det (utöver dygdesignalering, vilja att visa handlingskraft även när den är meningslös, samt vanlig gammal hederlig dumhet och flockbeteende).

   I princip all mänsklig aktivitet genererar i något led koldioxid. Koldioxidreligionen/klimathotshysterin är ju därmed den ultimata drömmen för beskattningsivrare. Precis allt kan beskattas med hänvisning till den jämrans koldioxiden.

   • Men koldioxidhotet är vetenskapligt avvisat, ingen har funnit minsta ökning av växthuseffekten i molekylens verksamma band trots mätningar från rymden sedan 1970, så små ökningar kan inte dagens teknik detektera. Klimatkriget handlar varken om klimat eller miljö, bara om makt.

    • Det enda koldioxidehotet som finns är när det blir för lite av den varan.
     Kioldioxiden är vital för vår existens. De som vill begränsa koldioxiden är därmed per definition mot vår existens.
     En självmordssekt.

  • Exaaakt ! Follow the money.

   Koldioxidbeskattning. Alla kommer snart beskattas för sina personlig utsläpp via lungorna och pruttgasen. Om du och dina familjemedlemmar andas, dina husdjur, tamdjur, bil, gräsklippare osv det bara att betala. Äger du skog, du kommer beskattas för vildjuren i din skog.

 25. Kortfattat: Trots en så ovanligt lång sol-och värmeperiod så kom, inte någon enda dag, temperaturen inte ens i närheten av värmerekorden på +38 grader, som uppnåddes både 1933 och 1947, dessutom helt utan de sk ”klimatförändringarna”!
  Förklara det! Klimathysteriker.

  • Alla som kan sin fysik vet att hela den globala höjningen av förindustriell tid (som för övrigt var slutet på en av de kallaste perioder i denna mellanistid) kan förklaras med minskade temperaturskillnader genom att öknar allt snabbare förvandlas till skogar. Utstrålad energi ökar med temperaturen upphöjt till fyra. Tag två ytterligheter som ständigt finns på jorden. Svartkroppar med -80C respektive +50C . OM två lika stora har de temperaturerna så är ju medeltemperaturen -15C men om temperaturen jämnas ut utan att den totalt utstrålade energin ändras stiger medeltemperaturen med 22C. Alla vet att djupare faser i denna långa istid (yes vi lever i en istid om än i slutet av en mellanistid som är en varmare mer livsvänlig period, dock ej så varm att det globala klimatet går ur istiden) beror just på ökade temperaturskillnader. Mer elliptisk bana runt solen eller större jordaxellutning ger bägge lägre global medeltemperatur utan att sammanlagd instrålad effekt ändras. Klimatalarmister saknar till och med gymnasiekompetens i fysik, men drivs av dels auktoritetstro, dels katastroflängtan. Gå in på Niels Bohr Climate Institute så finner du förra mellanistid som hade 6000 år med 8C högre medeltemperatur på Grönland, då för övrigt isbjörnar utvecklades). Kunskap är kung och de som hävdar det ena eller det andra utan att först tillskansat sig kompetens i relevanta discipliner gör bara bort sig. I detta fall gäller fysikalisk kemi, atmosfärsfysik och jordens klimathistoria, vilket ingen av de som utses som klimatforskare av MSM kan. Fördunkling och förvillning är total.

   • Ja, solens instrålning styrs av i huvudsak 3 olika cykler, en på ca 100 000 år, en på ca 25000 år samt en trdje på ca 40 000år dessa samverkar ibland och gör att istidernas styrka och längd blir något olika och uppträder med en icke exakt regelbundenhet. Utvecklas tydligare i boken, Istider, men det finns säkert på nätet också!

    • Jag har en egen fundering i tillägg. För senast 270 miljoner år sedan började alla kontinenter röra sig mot nordpolen utom Antarktis, att vi lever i den längsta istid på 600 miljoner år kan förstärkas av att Beringssund stängs allt mer och därmed temperatursutjämnande vattenrörelser… Likaså en svagare effekt (som knappas ens kompenserar för ökad soleffekt) är att jorden roterar allt långsammare, typ om jag mins rätt 30min längre dygn på 60 miljoner år. Hur som helst är det antiintellektuellt att hota med en global överhettningskatastrof då vi lever i en istid, med mer än 15% av jordens kontinentala yta täckt av kilometertjock inlandsis.

 26. ”En ny fråga”. Frågan är mycket gammal. Men ingen förbättring sker på området (trots miljöprofilering i regeringen). Vi släpper bara ut mer år för år.

 27. Nu kommer en teori som är ”far out” för medelsvenne och många andra men jag drar den ändå bara för att få er att börja tänka.
  * Det är val i Sverige i år.
  * Vi har ett parti i Sverige som ofta fångar upp ungdomar och andra lättpåverkade människor , det är extremt invandringsvänligt och heter Miljöpartiet
  * Redan för ca 30 år sen så vill USA:s Militär (Globalisterna) äga vädret till år 2025

  Globalisterna kan inte vinna röster till miljöpartiet genom att propagera för mer invandring i Sverige – det är omöjligt i dag. MEN resonerar globalisterna, vi kan vinna röster åt MP och därmed säkerställa hög invandring till Sverige – genom att manipulera vädret. Globalisterna går alltså ”bakvägen” för att vinna över sympatisörer till MP – genom skrämsel.

  Det kanske låter galet – men jag är övertygad om att man idag har teknik för att manipulera den över atmosfärens jetströmar via Haarp och andra metoder.

  Fan trot – men jag är inte främmade för nåt. Kunde man dra igång 9/11 och skapa den arabiska våren och därmed översvämma Europa med invandrare från MENA – ja då håller jag inte detta för otroligt heller.

 28. ”utifrån mycket låga volymer från 280 ppm (parts per million) till 400 idag och på väg mot en dubblering till 560 ppm”
  Värt att ha i åtanke: Vid 160 ppm och lägre nivå UPPHÖR växtligheten.
  Så 280 ppm är en farlig låg nivå.

  Fråga de som odlar i växthus. De tillför Co2 i växthuset för att öka produktionen.

 29. Den som kommer ihåg kan ju tänka på den gamla iden om döende tall och gran längs vägarna. Det var ju då beviset för den långtgående miljöförstöringen enligt det nystartade Miljöpartiet. Den debatten dog snabbt när det visade sig vara planterad tall av en sort som inte tålde svenskt klimat och att skogen för övrigt växte bättre än någonsin. Klimat hotet är bättre ide för miljökommunisterna. Byggt på ett antagande och omöjligt att leda i bevis.

 30. Ähh det finns ett politiskt skäl till att hålla oss med dåligt samvete. Då byggnationen av Löfvens nya Sverige fortsätta. Alltihopa går inte ihop fler människor ska ha tillgång till bil och kunna köra. Invandrarna påverkas inte av svensk media och tittar troligen inte ens på den. Utan dom som tittar o påverkas får sämre o sämre samvete o därmed självförtroende. Och blir ett fogligt folk åt politikerna o staten snart byggs det väl hem för friska barn så föräldrarna kan jobba ännu mer. Vore bättre att utveckla svenska experter och jobba i länder där det gör riktig nytta.

 31. ”Sveriges svar på Al Gore är Johan Rockström. Han är liksom den mer prominente amerikanen en skicklig presentatör, ”

  Vi kan då anta att Jan menar att denne Johan är som Al Gore ”Reser runt världen i jetplan” (ofta inte ens reguljärt) och påpekar att
  ”DET ÄR FÖR STORA KOLDIOXIDUTSLÄPP”
  Visst är det härligt med miljöförespråkare!!!
  Tänk bara på Löfvin
  Herre jävlar!

 32. Media spelar med i denna propaganda.
  Var har ni läst om Odens besök vid Nordpolen i år?
  Kaptenen hade varit där förut-men aldrig i samma svåra isläge!
  Grönlands inlandsis växer 30% mer i år.
  Rosling ville ej samarbeta med Gore.(Factfullness) detta eftersom han överdrev faran!

 33. Att vårt solsystem cirkulerar runt en centralstjärna verkar vara ett okänt fenomen för de flesta och inte minst för våra s.k. politiker. På våra breddgrader har det en gång i vår planets historia varit ett tropiskt klimat. Det verkar inte finnas speciellt många som känner till det heller. Jag börjar på allvar undra hur det egentligen står till bakom pannbenet på de som betraktar sig som mer upplysta än det stora flertalet. Att koldioxid är en förutsättning för intelligent fysiskt liv verkar också vara ett okänt begrepp och att vår planet blivit grönare än på länge på grund av den ökade koldioxidhalten i luften, har som det verkar undgått de flesta. Herre Gud, vad skall man säga?

 34. Inledningen på filmen Da Vincikoden är det centrala i all informatinsförmedling. Beroende på hur vi presenterar får vi olika resultat.

 35. Hörde om Chalmersforkning som skulle koppla skeptisism(till stundande katastrof) till högerextremism.
  Vad brukar man säga till dem som tar upp Hitler i argumentationen när de saknar argument?

  • Det är ett IQ-test. Den som låter sig grundluras om klimatsyndafloden är dum i huvet nog att låta sig grundluras även av att vuxna anonyma inavlade islamistiska män är ensamma stackars flyktingbarn som vill leva som svenskar. De trooor på precis vad som helst som den som Aftonbladet påstår är auktoriteter, påstår. Förklaringen är psykiatrisk. De följer helt enkelt John i hopp om att själva slippa ansvar för att de själva aldrig ens försöker tänka eller veta nånting. ”Vi lydde ju bara order”-taktiken. Allt kommer i ett å samma paket som säljs till samma lättlurade idioter.

 36. Att klimatalarmisterna är så framträdande i sverige. Där vi skulle gynnas av ett varmare klimat. Visar att de saknar lojalitet till oss.

  • Väder är inte liktydigt med klimat.
   Klimatmodellerna som hänvisas till förutspådde att vi inte skull ha snö i Sverige efter år 2000 och att New York skulle stå under vatten 2017.
   Hur länge skall detta spektakel pågå. Det finns viktigare saker att engagera sig i. Befria Tibet t.ex, eller engagera sig i utvecklingen i sydafrika bara för att ta några viktiga frågor.

 37. Om det är människans aktiviteter, ökande utsläpp av koldioxid, som är (huvud)orsaken till den nuvarande temperaturökningen, och att världen i det närmaste håller på att gå under, enligt Johan Rockström, så varför lyfter man då inte den självklara slutsatsen att BEFOLKNINGSEXPLOSIONEN måste hejdas och jordens befolkningsantal tvärtom måste minskas, och det snabbt!? Afrika och Menaländer generellt, muslimska länder, har en mycket snabb befolkningsökning. Även om människor där har lägre kkonsumtionsnivå, ekologiskt avtryck per person så är denna befolkningsökning ödesdiger ur ekologisk synpunkt. Miljöpartiets massinvandringspolitik gör också att alltfler av Menaländernas befolkning migrerar till rika länder med dessas höga miljöpåverkan per capita. Miljöpartiets kulturrelativism är tydligen viktigare än att föra fram en offensiv kritik av befolkningsökningen i dessa dysfunktionella länder. Eftersom man inte lyfter den effektivaste åtgärden för att minska diverse miljökriser (befolkningsminskning) så är man inte trovärdiga i sin alarmism! Etniska européer och t.ex. japaner är här ett föredöme med lägre fruktsamhetstal än 2 barn per kvinna. Vi måste utveckla samhällen och ekonomier som fungerar bra med en större andel äldre än som varit fallet tidigare i människans långa historia!

  • Det är samma agenda som ligger bakom klimatalarmismen som ligger bakom teorin att det skulle vara för mycket människor på jorden.
   Så tyvärr du har gått på samma människofientliga resonemang

   • Då jag var barn var överbefolkning det stora hotet, som tioåring räknade jag ut att Vänerns yta skulle öka med 3cm om alla simmade där och alla skulle få ståplats på Öland. Ständig befolkningsökning har lett till ökad produktion av det mesta och därför gynnat de största företagen. Men nu utgör människan med tamdjur 98% av landlevande däggdjurs massa, så någon gång bör kanske ett bättre system utvecklas, inte minst då alla former av mänskligt yrkesarbete kommer ersättas de närmaste årtiondena? Jag föreslår att allt dagens bistånd ändras till en arbetsfri inkomst för alla kvinnor i fattiga länder som väljer att sterilisera sig för e sina första barn och att banbidrag i länder som Sverige övergår i skatteavdrag för försörjningsansvar. Kanske ett undantag där exempelvis de afrikanske kvinnor som klarar 130 på en IQ-test och högt på en EQ-test får samma inkomst men slipper sterilisering? Inget av detta kommer ske. Men kanske dagens sociala aktiviteter genom Internet leder till allt färre barn? Men i princip håller jag med dig.. Räknade för ett årtionde sedan på 1000 flytande megastäder med 10G Innevånare som renade världshaven och hjälpte de landlevande människorna då de hamnade i sina sedvanliga människoskapta kriser och konflikter.

  • Tror inte att imamerna och schejkerna är särskilt intresserade av en begränsning av den muslimska befolkningsökningen…

   • Tror inte jag heller. Min poäng är att Johan Rockström och Mp INTE för fram en befolkningsminskning som ett politiskt krav/program. Den helt nödvändiga åtgärden för att hantera de globala miljökriserna. Det var tydligen inte värre än så med temperaturhöjningen! De är inte trovärdiga i sin politik. SD borde driva frågan.

    • Håller med dig om att befolkningsökningen är vår egentliga kris. Tyvärr så lär inget bli gjort på den punkten, då både de globala ekonomiska och även de religiösa makthavarna vill något annat…

 38. Allt handlar om att bibehålla makten med hjälp av indoktrinerande media. Ryggar klias och medborgare försakas på maktens altare oavsett om det är till följd av terrorbrott, islamisering eller brott utförda av människor som aldrig borde varit här.
  Mångkultur fungerar inte. Sverige är ett avskräckande exempel på detta.
  Att media basunerar ut miljöhysteri bara för att vi haft en varm sommar är enbart ett sätt att rädda kvar mp och att bibehålla makt. Alla normalintelligenta medborgare vet att MP ej kan rädda vår miljö. Det är gröna kommunister.
  Under tiden går landet under och det värsta är det kommunistiska giftet i vårt samhälles ådror som trots regeringsskifte kommer bli mkt svårt att tvätta bort.

 39. Helt bedrövligt hur skogsbränderna spreds i somras p.g.a. helt nedkörd beredskap. Försvarets helikopterresurser stod stilla på marken med piloterna på semester. Hade dom haft vattentankplan i Sverige med tillgängliga piloter hade miljöpartiet drunkat i deras eget Bullshit (Oxskit).

 40. Då de flesta skogsbränderna lär varit anlagda så har MP rätt, sommarens bränder berodde på mänsklig aktivitet och inte sällan av människor som inte vuxit upp med Skogsmulle och lärt sig att varken skräpa ner eller riskera bränder. Hur är det med EU-migrater är de goda scouter med Skogsmulles etik intatuerat sedan barnsben? Den ökande nedskräpningen i Sverige är ett nytt fenomen. Under slutet av 1960: talet till mitten av 1980: talet blev Sveriges natur en av världens minst nerskräpade, men nu tar snart även svenska ungdomar efter så vi backar nog 50 år.

 41. Jag har levt i 65 år och sett med egna ögon klimatet komma och gå i olika riktningar,räcker för mig. Men ett bra sätt att pungslå folk på pengar är snacket om klimathot,för inte blir väl miljön bättre om jag betalar en krona mer för dieseln eller för den delen 100 kronor mer när jag flyger till mallis ?

 42. Sossar pajasarna och Mp mupparna vet att rädsla är en effektiv medel till at styra folk.
  Vem kommer i håg hur Mp över huvud taget kom in i politiken, riksdagen?
  Just det några storögda sälungar….
  Om det är inte kärnkraften som ska ta vårt liv , då naturkatastrofer, kärnvapenkrig – eller som nu klimatet.
  Politisk bullshit med andra ord, allt för att behålla makten.
  Den som verkligen tar folks liv – tex. invandringen – den talar man inte om.

  ….men , men kunskap biter inte på politiker, de har sin egen religion i sekten.

 43. Här är en länk som på startsidan sammanfattar
  det viktigaste från ”samnytt” de senaste åren samt
  invandringsrelaterad forskning. Bra för er som fortfarande ”tycker”
  att invandringen är dålig för Sverige, men saknar alla argument
  Ännu bättre är den för att vidarebefordra till alla som
  fortfarande inte vet om detta, och som funderar på att rösta på
  partier som skadar
  Sverige: https://folkhemellermangkultur.webnode.se/

 44. Om jag tittar på dagens väder – det är ju fortfarnde augusti, alltså sommar – så kan jag inte se att det är för varmt, snarare för kyligt. Lite värme hade inte alls skadat, även vätskenivån har höjts betydligt. ”Klimatförnekare” är man redan om man ”påstår” att vindhjul inte fungerar utan vind.

 45. När jag jobbade flera år på Hisings-sidan, bl.a. i Volvo så körde jag till jobbet genom en mycket tungt trafikerad väg. Mina ögon fastnade ofta på den enorma grönskan som högt gräs lyste om. Det fick mig att tänka på vad medier förmedlat om koldioxidens negativa effekt. Men det grönskar ju bäst ju mer avgaser växtligheten utsätts för.

  Jag brukar inte gå in och läsa teorier om eliternas aktioner för att mixtra med väder. Men kan de göra det så gör de det. Att solen kommer bränna människor står säkert på flera ställen i Bibel. Från Johannes uppenbarelseboken. ”Då fick denna makt
  att bränna människorna såsom med eld.”

  Dom falska är klimatalarmister, rasismalarmister, islamofobialarmister, HBQT-hatalarmister, kvinnohatalarmister m.m. Dom själva står för allt det som de anklagar dem som inte rättar sig i leden. De själva främjar allt det dåliga.

 46. Jag försökte få Ring P1 att fråga Isabella Lövin om belastningen på miljö och klimat (enligt hennes ogrundade tro) ökade av att en 8 barnsfamilj flyttade från Somalia till Sverige. Lite mesigt frågades om befolkningsökningen påverkade klimatet vilket hon enkelt avvisade med att fattiga i Afrika som ökar mest, påverkar miljön och klimatet minst.. Följdfrågan om hur det blev om de fick flytta till länder som Sverige vägrade den mp-vänliga redaktionen ställa.

  • Helt sant – dessutom straffskatt på kärnkraft, så för alla miljoner människor MP vill ha hit, får dom värmas på vintern med miljövänlig olja eller kol.

   Det partiet är helgalet, pratar om miljo, men gör allt för att göra miljön värre nedsmutsad.

 47. Det är märkligt hur personer som hyser invandringskritiska åsikter närmast per automatik blir klimatförnekare. När får vi ett parti som värnar om både en ansvarsfull invandrings- och klimatpolitik?

  • Solen växer i omfånget och självklart kommer det att bli varmare och har inget med klimatet.Få solen att krympa så blir det kallare.

  • Är man invandringskritisk,så värnar man om den miljö man vistas i.

   Den negativa belastningen i form av föroreningar,större ingrepp i naturen i jakt på naturresurser osv.,reduceras med en mindre befolkningsmängd.

   En bättre miljövän än en invandringskritisk medborgare är svårt att finna.

    • Hur ser en bra klimatpolitik ut? En som tar jordens klimat ur denna många miljoner år långa istid till ett globalt klimat med mycket små temperaturskillnader högre albedo och ett tropiskt livsvänligt klimat på de flesta kontinenter? Märk att det växte palmer polnära och haven nära polerna hade 20C temperatur under sommaren. Jag kan bara se geoingenjörskonst för det och knappt ens det med dagens samlade teknik. Cloud seeding där regntunga moln som rör sig mot hav (USA slutade på 50:talet då Mexiko drabbades av torka) vattnas ut på morgonen för ett varmare mer livsvänligt globalt klimiat genom ökad solinstrålning. Kan du tänka ut en annan metod?

    • Håller du med om att det är humanare att hjälpa 20 eller fler familjer i flyktingläger för samma pengar som det kostar att ta en enda immigrantfamilj till Sverige?

     Det är SDs politik.

     Håller du med om att klimatet är globalt?

     I så fall måste du även hålla med om att det gör tusen gånger mer nytta att att för samma pengar som vi lägger på klimatet i Sverige i stället hjälpa till med rening av den smutsigaste industrin i 3:e världen där pengarna gör 1000 gånger mer nytta än i Sverige. Även då bör du rösta på SD

     Sedan är det en annan sak att många av oss tror att klimathysterin är lika falsk propaganda som tex lögnerna om att invandrare berikar- och är lönsamma för Sverige.

  • Här har du svar på en av orsakerna till att immigrationsmotståndare ofta också är klimatförnekare:

   Folk som inser att de har blivit grundlurade på ett område tex om immigrationen börjar ofta att undersöka sanningshalten av propagandan på andra områden. Till sin fasa upptäcker de då ofta att det ljugs om nästan allt inklusive klimatet

  • Visst är det märkligt att folk som tror att massinvandring är något positivt fast motsatsen genom fullskaleexperiment bevisat motsatsen är dom samma som helt utan bevis tror att återkopplingen for CO2 är så stor att den styr klimatet.

   Förklara det den som kan.

    • Har du inte lärt dig att WIKI kapats av klimatalarmister och mångkulturimens försvarare? Testa att se på koldioxidens andel av växthuseffekten och du får 20% enheter för hög del som tagits från vattenånga med det oskrivna motivet att för första gången i jordens klimathistoria ska omätbart små temperaturhöjningar förstärkas av den växthusgas som står för 95% av effekten. Kolla vidare Venus klimat och på lite olika språk. De flesta anger halten koldioxid som orsak till planetens höga temperatur, men samtidigt att 90% av instrålad energi reflekteras över planetens koldioxid. Koldioxidhotet handlar varken om klimat eller miljö, bara om makt. När du ändå är på Wiki kan du se en lönsam metod att slutförvara lika mycket kol som mänsklig aktivitet tillför atmosfären (om än det knappast spelar någon roll då haven är i balans, sänkt temperaturen några tiondelar i varma hav och öka ytan av kalla exempelvis en isfri nordpol, så ska du få se hur halten i atmosfären minskar och med det växtligheten.
     https://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_fertilization

     Betänk att metoden ovan bara skulle kompensera för att sandstormar minskat med 25% sedan förindustriell tid, samtidigt som världshavens bestånd av matfisk återställs. Än värre är att klimatalarmister är mot den enda teknik vi nu vet fungerar för global konkurrens mot fossila energier och därmed skapa en global välfärd till 2050 vilket i sin tur är ett minikrav för global miljövård och ett slut på massmigration från fattiga länder till rika med skattefinansierad välfärd.

     Kunskap är kung! Eller hur?

    • Det står inget där om varför dom som helt utan bevis tror att återkopplingen for CO2 är så stor att den styr klimatet är dom samma som tror att massinvandring är något positivt.

  • Klimatet går inte att förneka. Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder.

   Problemet är att de som diskuterar dessa frågor innehar samma IQ som redaktionerna inom pk-medierna. Media överhuvudtaget vet inget om frågan, bara propaganda efter direktiv från ägarna som har fått instruktioner från EU. Framtida skatt-guldgruvan i Europa.

   Rent historiskt det var Margaret Thatcher som ville göra sig av Kolgruvorna och satsa på Kärnkraft som skapade IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change, för att rent politiskt styra utvecklingen i Europa. Sedan kom amerikanen Al Gore som upptäckte media och agendaskapandet inom politiken med fortsättning av Obama.

   CO2 teorin är en falsk teori som inte håller då CO2 skiktet i atmosfären är på 0.05% och inte kan påverka temperaturen. Samt att CO2 är del av gaser som ger oss liv. Växterna förvandlar CO2 till Syre, det vi använder för att leva, andas, samt gör att hela djurlivet, mm, mm kan existera. Så de har valt fel gas att skrämma folk med.

 48. Jordens årsmedeltemperatur har alltid varierat, under de senaste tusen åren med +/- flera grader. Från ca 1850 till ca 1996 har temperaturen också varierat och totalt ökat ca 0,7 grader vilket enbart har varit gynnsamt för Jorden. Sedan 1996 har temperaturen enligt ALLA mätningar varit i huvudsak konstant. Sverige har enl. SMHI haft nästan konstant temperatur de senaste 25 åren.
  http://klimatsans.com/oversikt/

 49. Här är en länk som på startsidan sammanfattar
  det viktigaste från ”samnytt” de senaste åren samt
  invandringsrelaterad forskning. Bra för er som fortfarande ”tycker”
  att invandringen är dålig för Sverige, men saknar alla argument
  Ännu bättre är den för att vidarebefordra till alla som
  fortfarande inte vet om detta, och som funderar på att rösta på
  partier som skadar Sverige. Jag har inte hittat bättre
  sammanfattning någonstans faktiskt:
  https://folkhemellermangkultur.webnode.se/

 50. Det är samma skrämselpropaganda som extrema sekter alltid har kōrt med.
  Nu är det enda som räddar oss högre skatter, men Indien och Kina tillåts ha ohämmade utsläpp till de kommer ikapp väst ekonomiskt.
  Man flyttar afrikaner norr ut och ōkar deras konsumtion av fossila bränslen eftersom de måste ha uppvärmda bostäder 9 månader per år.

 51. Alldeles riktigt! Journalisterna ser sitt älsklingsparti mp försvinna under spärren.

  Precis som 1988 när sälarna i Östersjön drabbades av massdöd 1997-88 promotades mp av journalisterna. Mp kom in i riksdagen på en lögn.

  Det var inte miljögifter sälarna dog av. Mer troligt av giftalger eller virus.

  Partiets klimatalarmism understryks av SMHI:s meteorologer. Under bränderna, som av vissa skylldes på hettan, som vår klent begåvade statsminister, klev Pär Holmgren fram som en blek vålnad i Rapport och vittnade om hur rädd han kände sig för jordens uppvärmning.

  Meteorologerna är en del av klimatalarmismen. De uttalar sig om det komplicerade klimatet som om de vore experter, men kan inte ens göra en väderprognos över en vecka som stämmer…

   • Den där ’säl-olsson’ strök han med? Länge sedan hans påverkan
    på politikerna diskuterades. Nu har vi ett sälbestånd som gör
    kustfisket i Östersjön i många fall omöjligt. Är säl-olsson nöjd nu?
    Kanske han sysslar med ålen i stället? Jag vet vattendrag där man
    när vårfloden kommer ser ’turbin-kapade’ ålbitar ligga och ruttna utefter stränderna. När vårfloden dragit sig undan luktar stränderna
    av dessa ruttna ål-bitar; har sett både räv och grävling ta för sig.
    Min uppfattning är att ålen tar sig förbi kraftstationerna när de
    är på väg upp i sjösystemen, men råkar ’illa ut’ när dom skall
    starta resan tillbaka efter många år. Gäller mellan – och södra
    Sverige med mindre oftast Kommunalt ägda kraftstationer.
    Ål-trappor för att fånga ålen innan den skall passera första turbin
    och därifrån forsla den till havet i tankbil är nog den bästa och
    billigaste ’räddningen’.

 52. Jag minns när det skulle falla “acid rain” ōver jorden och sen skulle ju Manhattan stå under vatten enligt domedagsprofeten Al Gore.

 53. Jan Tullberg har givetvis rätt.

  Befolkningsexplosionen på jorden är det största hotet mot människans överlevnad.

  Att skrämma med klimatförändringar är att skymma sikten för kloka beslut.

  • Det enda man vet säkert är att maten inte kommer att räcka till,även rent vatten kommer att vara ett stort problem.

   • Billigt dricksvatten är inte en begränsning sedan Israels ingenjörer 2013 startade Sorek som producerar 600 000 kbm färdigmineraliserat drickvatten av Medelhavets vart dygn till totalkostnaden motsvarande 5:-/kbm. Total energiåtgång är 3,5kWh/kbm, Medlhavet renas samtidigt från plast och andra föroreningar, så renare men saltare vatten släpps ut på djupet en bit från kusten. DE har varit så smarta att det tyngre saltare vattnets lägesenergi driver pumpar för inkommande och trycket 80 bar återanvänds till största del. Jag kunde förklara i detalj men det blir kanske lite väl avancerat i en tråd som denna? Hur som helst är dricksvatten bara en teknisk brist i underutvecklade länder inkl Kalifornien som ju har den största andelen klimatalarmister i USA samtidigt som deras aktivitet genom uppodling av öken är den som bidrar mest per capita i USA till global höjning av medeltemperaturen. Problemet är att människor utan en djup teknisk förståelse och bildning får fatta beslut i frågor de inte ens orkar leta efter kompetenta rådgivare i.

 54. Det jag absolut inte begriper är hur hotet skulle kunna bli mindre för att MP kommer in i riksdagen? Det kan väl inte hjälpa?

 55. Med all respekt för vår miljös påverkan av den ökande miljöförstöringen i Världen , vill man dock ställa sitt tvivelsmål om hur Miljöpartiet fokuserar allt detta på vårt lilla land . Även om all verksamhet upphörde här i vårt land , hade inte ett skit förändras i jordens atmosfär . Att MP vill skrämma till sig väljare genom att dom, endast dom , kan rädda vår värld , är lite väl horribelt . Kan de ärligt tro att de , och endast de, kan genom att stärka sin trovärdighet med skrämselpropaganda få fler människor att tro , likt en Världshärskare på en piedestal , att vi i motsats till USA , Kina , Indien bestämmer i atmosfären . Myggans försök att ta livet av en Elefant .

  • Miljön behöver helt säkert inte en röst på lilla Miljöpartiet i lilla Sverige. Nej, med vår svåra klimatångest borde vi väl då i stället åka iväg till just USA, Kina och Indien och läxa upp dessa länder. För visst måste dom väl lyssna på världens enda humanitära stormakt med världens första feministiska regering. Men då får regeringen skynda sig, för den har bara tolv dagar på sig. Sedan går klimatångesten över. Den blir bortröstad.

   • Ja ,men tyvärr sitter skräcken i en del väljare som tror att efter de röstat på MP har allting ordnat sig . På tal om dessa skogsbränder har jag en känsla att en del kunnat minimeras om beredskapen varit större . Militära helikopters snabba samverkan saknades . Brist på krokar för vattenbombning på ,dyra nyinköpta d:o. Således en total värdelös regerings undfallenhet .

 56. Stora vulkanutbrott ger globala effekter i form av sänkt temperatur. Krakatoa är ett exempel.
  Hawaii har pågående utbrott på Big Island.
  Mt Ranier på USA:s västkust är det många som fruktar ska bli nästa. The Ring of Fire har många oberäkneliga vulkaner.

 57. Jag tycker att det enskilda faktum att Obama ville stifta nationella och internationella lagar som kastar klimatförnekare i fängelse säger allt.

  All propaganda som skyr en öppen mediadebatt mellan forskare med olika uppfattningar bygger sannolikt på en globaliststyrd agenda.
  De underliggande agendorna är med 100% säkerhet illavarslande och onda för mänskligheten.

  ”Det som inte tål att synas i dagsljus och i offentliga debatter kan lika gärna krypa tillbaka till den helveteshåla varifrån det kommer”

 58. Lysande herr Tullberg!
  Den dag då klimatalarmisterna kan visa att deras datormodeller genom empiriska bevis och över lång tid kan förutse temperaturförändring, ska även jag bli ”troende”.

  Om nu den varma sommaren var ett exempel på en klimatförändring, varför förutsåg inte datormodellerna den? Svaret är naturligtvis att de inte har något med verkligheten att göra utan är ett sätt för politikerna att hitta på nya skatter i namn av ”klimatet”.

  Solens inverkan på både väder och klimat ryms inte i modellerna, såvitt jag förstår. Varför?

 59. Ivästvärlden drivs nu av exakt samma propaganda som i fd Sovietunionen. Bara en enda åsikt får råda. Avvikare skall sedan helst straffas, nekas forskningsanslag, sparkas från sina jobb mm.
  Faktum är att globalisterna har minst lika mycket makt och kontroll över media och institutioner som politbyrån hade i Sovjet

  • Håller med om detta och det vore mycket intressant om hr Tullberg i en ny krönika gick till botten med ursprunget till kulturmarxismen som uppstod efter att ingen kunde se något förtryckt proletariat.

   Nu hittade man på andra grupper som man menade var förtryckta; kvinnor, svarta, minoriteter, hbqt och andra. Förtryckarna var och är naturligtvis vita män enligt de nya kommunistmarxisterna.

   I själva verket är det de senare som förtrycker med hatbrottslagstiftning och borttagning av all information som motsäger deras ondskefulla agenda.

 60. Alla miljöpartister borde sänka sina löner dramatiskt.

  Med mindre pengar,så minskar ju den miljöpåverkande konsumtionen.

  Med 0 kronor i arvode,så blir ju miljövinsten maximal.

  • En miljöpartist är ju en sopa i sig själv, hur löser du det då? Sopförbränning? Eller skicka ut dem i rymden?

 61. Miljöpartiet borde vara mer intresserade av att miljontals människor som idag lever i varma och tropiska klimatzoner, också kan fortsätta leva kvar där. Istället vill Miljöpartiet frakta hit miljontals människor, och sedan bygga hundratusentals uppvärmda bostäder i kalla Norden och Sverige.

  Vän av miljö och ordning, skulle naturligtvis vilja satsa allt sitt krut på att lösa de konflikter och problem som existerar i flyktingarnas hemländer, före en stor folkvandring som innebär enorma påfrestningar för vår miljö.

  Att värma upp ännu fler bostäder innebär att enorma mängder extra energi måste utvinnas – vilket obönhörligen påverkar vår miljö. Den globala uppvärmningen ökar, om antalet uppvärmda bostäder ökar lavinartat.

  Det är lättare och lindrigare för miljön om människor kan bo kvar i varma klimat, där även spannmålsproduktion erfordrar mindre energiåtgång än i kalla Norden.

  Men Miljöpartiet bråkar hellre om plastsugrör och förpackningar för Take Away-restaurangerna, än att lösa de verkliga miljöproblemen. Tala om att sila mygg och svälja kameler…

  • Vän av ordning i den här och många frågor heter SD. Rösta rätt och krisen som inte är någon kris försvinner!

 62. Om människan dör ut på grund av föroreningar och svält.

  Så kommer givetvis vår planet att leva vidare,med andra livsformer, som trivs i den nya miljön.

  Jorden har inget behov av människor.

  Den snurrar bekymmerslöst vidare.

  Bara en tanke.

 63. Enligt en amerikansk studie, publicerad 2010 i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS, stödjer 97–98 procent av de forskare som publicerar mest vetenskapliga artiklar de etablerade slutsatserna om global uppvärmning.

  Endast 2,5 procent av de 200 främst rankade klimatforskarna (det vill säga de med allra flest publicerade forskningsartiklar) utgörs av ”skeptiker”. (Wikipedia)

  Så gott som alla klimatforskare anser att människan är upphovet till klimatförändringarna. Varför ska man inte tro på dem?

  Varför tro på de som anser att ”sanningen” har tystats ner?

  • För att frågan dels ställdes till fel forskare dels var om de trodde att mänsklig aktivitet påverkat det globala klimatet sedan 1950.

   Om i stället forskare inom relevanta discipliner fick frågan om de anser att mänskliga utsläpp av CO2 riskerar leda till en global klimatkatastrof, skulle det bli lika stor andel som svarade nej.

   Om man gjorde den enda intressanta undersökningen skulle bara de atmosfärsfysiker och forskare inom fysikalisk kemi som till det kan stödja sina påståenden med objektiva data som är öppet tillgängliga utfrågas, men då inser ju alla att CO2-hotet är vetenskapligt avvisat.

   Vinn 50 000:- och finn ett vetenskapligt fel i min artikel om du kan.

   http://gunnarlittmarck.blogspot.com/2018/08/jag-ar-klar-med-en-artikel-som-kan.html

  • Tullberg är bra men borde naturligtvis hålla sig till ekonomi.
   Det är tyvärr ingen ide att försöka debattera klimatfrågorna i detta kommentarsfält.

  • http://www.klimatupplysningen.se/2015/12/08/den-seglivade-myten-om-de-97-klimatforskarna/

   Finns mer fakta om dessa påståenden här. Se gärna http://www.swebbtv.se och klimatupplysningen.se

   2009 var en annan undersökning var publicerad i ”Eos, Transactions American Geophysical Union” och skriven av Maggie Zimmerman, en student vid University of Illinois, och hennes lärare Peter Doran. Den rapporterade resultatet från en två-frågors online undersökning av utvalda forskare. Zimmerman och Doran påstod av ”97% av forskarna var ense” att globala temperaturen hade ökat och att mänskliga aktiviteter var en avgörande faktor.

   Undersökningen visar inte något intressant. De flesta som är skeptiska till en katastrofal global uppvärmning skulle svara ja på båda frågorna. Det intressanta är inte om det blir någon uppvärmning utan hur mycket. Undersökningen hade uteslutit solforskare, fysiker, meteorologer och astronomer som är de som bäst kan förväntas känna till naturliga orsaker till klimatförändringar.

   97% siffran i undersökningen kom från 79 av 3146 som svarade. Inte godtagbart, inga slutsatser om konsensus kan dras och undersökningen kan avfärdas.

   2010 använde William R. Love Anderegg, student vid Stanford University, Google Scholar för att identifiera åsikterna för de mest aktiva skribenterna om klimatförändringar. Slutsatserna publicerades i Proceedings of the National Academies of Sciences. Anderegg fann att 97% till 98% av de 200 mest aktiva skribenterna i ämnet klimatförändringar tror att ”antropogena växthusgaser har varit ansvarig för det mesta av uppvärmningen”. Det fanns ingen om hur farlig uppvärmningen kan bli i framtiden och 200 forskare av tusental som bidragit till vetenskapliga debatten är inget konsensus.

   2013 så granskade John Cook, en bloggare från Australien, och några av hans vänner sammanfattningarna från peer-reviewed artiklar publicerade från 1991 till 2011. Mr. Cook rapporterade att 97% av de som hade en åsikt explicit eller implicit säger att mänskliga aktiviteter är ansvariga för större delen av uppvärmningen. Studien publicerades i Environmental Research Letters.

   Studien från Cook fick mycket hård kritik från många håll, se här. ”Bara 41 artiklar—0.3 procent av alla 11,944 sammanfattningarna eller 1.0 procent av de 4014 som uttryckte en åsikt och inte 97.1 procent —hade funnits stödja påståendet att mänskliga aktiviteter orsakar det mesta av nuvarande uppvärmning.

   http://richardtol.blogspot.com/2015/03/now-almost-two-years-old-john-cooks-97.html

   • Bevis på hur effektiv propaganda kan vara att det mot allt förnuft finns folk som tror på myten om dom >90% forskarna. Bara att hoppas folk följer länken till klimatupplysningen

 64. Sommaren var helt perfekt jag vill verkligen fler sådana bra soliga sommrar..

  Men det kommer inte att inträffa på många många år igen, med största möjliga sannolikhet…

  att hitra på olika möjllga miljökatastrofer är livsluften för miljömupparna.. sanningen är att jorden har haft mer co2 i atmosfären tidigare och varit varmare än nu… så det är inget problem alls idag.

  problemet är överbefolkningen som måste stoppas, preventivmedel och andra åtgärder för afrikas och asiens medborgare.

  • Ang sommarens värmebölja!
   Jag roade mig med att titta på ett temperatur diagram över Sverige och de sista 30åren.
   Där kan man se att det tar ca11-13 år till nästa sommar med samma typ av värme.

   • Jag minns en sommar i mitten av 1970-talet när åtminstone malmöborna flöt bort i värmen och bara stönade. Träden avlövades i juli-augusti i brist på regn, så det var ’bala att spalka kling i löven’ hela tiden. Sen kom regnet, precis som i år.

 65. För att få vara medlem i miljöpartiet skulle kravet vara att man lever efter vad man lär ut, dvs ingen bil, inget flyg, inga olje eller plastprodukter i sitt hem och kläder av återvunna textilier, annars uteslutning!
  Som det verkar nu så är det miljöpartister som är de största nedskräparna själva.

 66. Miljöpartiet är ett självutnämnt gäng domedagsprofeter som stjäler röster med hjälp av panik, rädsla och hysteri.

 67. Ja denna klimathysteri målas ju upp av MP som till stor existerar genom att just måla upp problem av alla sorter. Var allt ”normalt” fanns inte MP. S är beroende av MP för att sitta kvar därför hjälper herr statsminister till genom att basunera ut att har klimatångest och har svårt att sova. Många går på den finten ,vilket också är meningen. Förra året var den regnigaste på länge ,då var naturligtvis det ett problem osv osv i all oändlighet. Tyvärr har dom kommit över 4% och till stor del beror det på årets torra sommar. Så allt är inte bra med för vackert väder

 68. Miljöpartiet kör nu i armkrok med media en ny säldödskomplott. När partiet kom in i riksdagen handlade det om att jordens undergång var nära eftersom sälarna dog mer än normalt. Medierna höjde varningsflaggen och folk som trodde på media – jodå, det fanns sådana på den tiden – röstade in Miljöpartiet i riksdagen Det var i elfte timmen – inte fem i tolv – eftersom det ganska snart konstaterades att det var en influensa som ibland drabbade sälarna. Nu har ett lågtryck förra året efterträtts av ett högtryck i år och media köra en ny ”sälrunda”. Några procent av befolkningen går på stöten. Tragiskt med folks IQ.

  • Och nu skyller de på klimatet att skogsbränder anläggs i mängd. Eller att isbjörnar inte lever i all evighet … också de dör ibland. Det finns f ö lika många isbjörnar som det gjorde för 10-20 år sen säger de som räknar dem.

 69. Populistisk propaganda från div Partier

  Detta med varm sommar kommer och går och måste mätas över tid och vi har väl bättre kunskap än att våra partier skall sitta och titta i en GLASKULA och framföra sedan KLIMATHOTET
  Nu väntar jag på vargavintern som skall likna 40 tals vintrarna för då hade vi varma somrar och senast var det 1975 och inte en droppe regn föll det

  Så vi lugnar ned oss ett ta innan vi skriker Tänk på detta MP + övriga som lätt grips av panik

  • Ja, egentligen en självklarhet, som kommer bort i debatten, ”CO2-forskarna” får inga pengar, om det blir fokus, och dom är många….

  • Sverige är överbefolkat. Sju miljoner är lagom för att vårt subarkiska land ska kunna vara självförsörjande. Vår etniska befolkning kan sakta få minska med ca 3,000 per år som den gör nu och har gjort i decennier.

   Det behöver inte vara sju miljarder på jorden, bara för några decennier sedan var vi fyra miljarder och för 100 år sedan kanske två miljarder.

   • Du hänger inte med 7,645 miljarder är det redan, vid 3,6 miljarder ansågs det vara det stora hotet. http://www.worldometers.info/world-population/

    Sluta med bistånd, förbjud skattefinansiering av icke statliga organisationer där FN är en av de värsta gökungarna.

    Tag bort först flerbarnstillägg så hela barnbidraget och ersätt med avdrag för försörjningsansvar, så bort med bostadstillägg. Gå vidare och kräv 40 h/v i samhällstjänst av invandrare om de ska ha rätt till mat och logi, noll i kontanter.

    Dels skulle de som är samhällsolönsamma och inte heller har en ambition att bli det, flytta, dels skulle inte de med lägst samhällvärde föda flest barn och de med högst föda lägst antal.

    Visst är det märkligt att alla vet att gener är viktigast då det gäller djur, men då det gäller ”djuret” människa så är det i stället miljö.

    Om det stämmer så kan den som anser det blunda och välja ett godtyckligt föl, ge rätt miljö och få en vinnande travhäst, eller vad som helst.

    Men jag håller med om att det är obehagligt att debattera geners betydelse, för det kan då uppstå som hopplöst för vissa och det vill inte heller jag se.

    Men om de med sämst gener föder flest barn går vi mot stenåldern på tusen år.

    Singapore lär ha ett system där två akademiker får fördelar om de föder många barn, men det gillar jag inte heller, däremot som de flesta civiliserade västländer att ersätta bidrag med avdrag, då lönar det sig inte för de med låga inkomster att föda många barn.

    Nej detta var flum, jag vet egentligen inte vad jag vill eller menar.

    • Jag tror du menar väl och blir frustrerad över att det i dagens samhälle, vitt verkar vara svart, 2+2 är lika med fem om maoriteten anser det, och att en sådan basal sak som vilket kön man tillhör, skall förhandlas fram

    • Inget flum – klokskap. Jag tänker också i termer som människors lättja och girighet …
     Den bördigaste kontinenten lär vara Afrika och där vill ingen bo och bruka jorden – varför?
     Afrikas alla rikedomar som många suktar efter men …

  • Definitivt. Det nämns alltför sällan. Och om man ska minska antalet människor så tar det tid, om det inte ska röra sig om slakt. Att exempelvis förbjuda varje kvinna att ha mer än ett barn innebär en halvering av världens befolkning på ungefär 75 år, och vi kommer ner till 2 miljarder på omkring 150 år.

   Det är MYCKET önskvärt att det blir så. Men det pratas nästan aldrig om det, utan om andra och mycket svårare metoder för att människan ska överleva.

 70. ”Skola, vård och omsorg” blev på nittiotalet de enda områden som väljarna tilläts diskutera. Allt annat begrep inte bonnläpparna! ”Den Globala Uppvärmningen”, som påstods komma från fossila bränslens utsläpp av CO2, var sedan länge den påbjudna valfrågan. Lösningen var höga CO2-skatter och försäljning av utsläppsrättigheter à la katolska kyrkans avlatshandel. Ett annat lyckat grepp vid ETT val, var ”säldöden”, pga förorenat havsvatten, ett miljöproblem sa’ man. Rätt svar var dock en sjukdom, som sälarna hade drabbats av. Valet var dock avklarat, så vadå!
  ”Invandringen och dess konsekvenser” fick absolut inte diskuteras, sa MSM under lång tid. Gjorde man det, så skulle man ju legitimera SD:s hemska människosyn! Detta sluga Moment22-strypgrepp, dög dock inte efter 2010, då när SD erhöll över 4% och kom in i riksdagen f f g.
  Vårt förra riksdagsval 2014 inföll strax efter ett EU-val. Jag vill hävda att det var först då som svenska folket vaknade till liv och insåg att det var fara på färde.
  Den gamla höger-vänster dialektiken, blev nu ersatt av Globalism kontra Nationalism. Ukraina som ny krigsskådeplats, flyttade krig och elände närmare oss. Försvaret blev då plötsligt intressant igen och påstådd rysk undervattningsaktivitet i vår skärgård, efter 30 års frånvaro, skapade oro. Politikerna med Bildt i spetsen ville ha in oss i NATO. Något man dock smygvägen hade försökt sedan slutet av 90-talet, då när t ex de nya JAS39C/D bytte flyginstrumenten till fot-pund indikering, NATO-standard, således. Mediadrevet mot hin håle själv, Vladimir Putin, blev till en ständigt återkommande besvärjelse.
  Begrepp som ”den Nya Världsordningen, The NWO” fick nu många svenskar höra talas om för första gången och dess koppling till multikultur, mångfald och en gränslös värld, styrd av stormrika oligarker.
  Men nu 2018 har globalismen satts på undantag. Kan nog skyllas på Brexit, men inte minst på Donald Trump. Nu är det migrationen som gäller för stor del av svenska folket. Inte mer. Nu får det vara nog. Återvandring är ordet som nu gäller.

 71. Klimatet och tredje världens folk är vänstern nya proletariat och mission. För de liberala så är det deras nya religion och mission.

 72. Det är skandal att SVT utnämner Rockström som klimat expert, och än mer irriterande är att de inte låter en riktig expert bemöta hans irrläror. Åter igen visar SVT att de har en agenda som är fiende till Svenska folket. Rockström s senaste lögn om klimatet är när temperatur höjningen på jorden når 2 grader så kommer jordens temperatur stegring i en irreversiblet tillstånd. Vi har alla fått lära oss att klimatet har under jordens existens haft tropiskt klimat även i våra breddgrader och att havs vatten nivåerna har varit upp till 20 meter högre än idag. Hur kunde klimatet ändras från den tiden så att vi fick istid och polar isar.Jag skulle verkligen vilja att en icke köpt vetenskaps man förklara hur detta gick till.De stora mängden kol vi har i marken kommer från tider när klimatet var varmare och tillväxten av växter var hög. Jordens temperatur hänger i hop i en självreglerande system där växtligheten ökar med temperatur och koldioxid halt. Kolet inlagda i marken och därmed minskar koldioxid halten med tiden. De är så många parametrar som är involverade i jordens klimat såsom solaktivitet, jordaxelns lutning, vulkan utbrott, koldioxid halt etc etc att människan ska kunna ta kontrollen av jordens klimat system är bara så befängt. Det största verkliga hotet mot mänskligheten är människan själv genom att den inte har förmågan att begränsa folkbildningen.

  • Historiska havsnivåer är relativa då havsbotten flyter i jämvikt med jordens kontinentalplattor. Bland det första man får lära sig i geologi är att räkna ut hur tjock de kontinenter som möts under Himalaya för att hålla bergsmassivet flytande så högt.

   Då jordskorpan sprack upp i plattor som började röra sig drivna av konvektion som i sin tur drivs av jordens inre och livsviktiga kärnkraft, startade ett sorteringsverk som ”redan” gett havsbotten den dubbla densiteten mot kontinentalplattor.

   Kontinenter blir allt äldre tjockare och lättare havsbotten yngre tyngre och tunnare, idag bara i snitt 220 miljoner år.

   Bara där kontinentalplattor möter havsbotten vid stranden och kontinenten inte tryckts ner av inlandsis, går det att studera historiska havsnivåer före dagens satellitmätningar.

   En region är delar av Sydamerikas västkust, men då faller ju även den hotbilden.

   Att det växte skogar i där Nordsjön ligger beror på att det inte är havsbotten, då delar av kontinentalplattan trycktes ner av inlandsis, flöt den del som inte gjorde det upp, samma med då människor och djur kunde vandra mellan Asien och Nordamerika.

   Testa att lägga en tyngd i mitten av en flytande luftmadrass och du finner effekten.

   Öar i mitten av Stillahavet hade 2 m högre havsnivå men de berodde på att havsbotten var lägre och öarna står på den.

   Alla geologer vet att jorderosion inte påverkar havshöjden just för att det bara flyttar gravitationskrafter från land till havsbotten, så egentligen vet de flesta att det samma gäller även om is flyttas från land till hav om än erosion i snitt har 2,7ggr högre densitet än datten.

   Visst är det trist att nästan all tidigare vedertagen kunskap måste förträngas för att bevara klimathotet?

 73. Tullberg har absolut fel på (åtminstone) en punkt:

  Det är numera väl belagt att näringsvärdet hos växterna minskar när CO2 halten går upp. Det finns många studier av detta. Växterna producerar mer kolhydrater och socker men mindre protein. De innehåller också mindre av andra näringsämnen.

  När man gjorde motsvarande experiment med fytoplankton (där dock tillväxten skyndades på på andra sätt) dog de zooplankton som levde på fytoplankton. De svalt till döds eftersom de inte fick tillräckligt med näring. Och dessa organismer är grunden för mycket av livet i oceanerna. .

  Här är ett citat (från Scientific American) av många (har inte tid att översätta)

  Earlier this year, Myers and his colleagues released the results of a
  six year study examining the nutritional content of crops exposed to
  levels of atmospheric carbon dioxide (CO2) that are expected to exist by
  mid-century. The conclusions were indeed troubling. They found that in
  wheat grains, zinc concentrations were down some 9.3 percent and iron
  concentrations were down by 5.1 percent across the seven different crop
  sites (in Australia, Japan and the U.S.) used in the study. The
  researchers also noted reduced protein levels in wheat and rice grains
  growing in the CO2-rich test environment.

  • Men då ska man också veta att antalet näringsämnen och spårämnen i mat har i genomsnitt minskat till hälften jämfört med mat producerad på 50-talet beroende på utarmning av jordar och modern konstgödning. Om näringsmässigt redan utarmade växter är känsligare för höjningar av koldioxidhalten vet jag inte och det framgår inte

   • Bra fråga på slutet. Det skulle jag också vilja veta.

    (Du menar nog ”koncentrationer” och inte ”antal”.)

  • Problemet med all högavkastande odling är just det, att näringsvärdet drabbas.
   Man får man kompensera genom att göra jorden bättre.
   Den stora bristvaran inom globalt sett är vatten.
   Att förse jorden med näringsämnen är lättare.
   Ökar man CO2 så minskar vattenförbrukningen per odlad kalori mat.

  • Så hur förklarar du att jorden har extremt låg halt koldioxid i atmosfären?

   Kolla före denna många miljoner år långa istid, faktiskt finns oomkullrunkeliga data på klimat temperatur och CO2-halt de senaste 600 miljoner åren om än upplösningen blir sämre med tiden. Så du vill påstå att då jordens liva var mångfalt större och med avsevärt högre biodiversitet, innehöll växter mindre näring? Jag vet att 1500pp inte är ovanligt i växthus men högre blir sällan lönsamt då CO2 köps från närliggande gaskraftverk i exempelvis Nederländerna. Visst tomater blir vattniga och smaklösa vid 2000ppm vilket händer. Men det går såklart att med GMO skapa liknande växter som det fanns då halten var tio ggr dagens vilket är jordens mer normala halt de senaste 600 miljoner åren.

   Kunskap är kung och tro leder allt längre från verkligheten.

   Eller hur?

   • Jag vet att (forskning har visat att) CO2 halten under geologiska tider har varit mycket högre och med temperaturer som var mer än 10 grader högre. De bästa data vi har tolkas som att jorden mycket gradvis närmade sig de CO2 halter vi nu har (med istider som började för omkring 1 miljon år sedan). Men livet på jorden hade då omkring 1 miljon år på sig att anpassa sig till en förändring (minskning) i CO2 halten som var lika stor som den (en ökning) vi nu förväntar (om våra utsläpp fortsätter som idag) oss i detta sekel. Vem vet hur våra biosystem kommer att reagera, men jag anser att det vore omoraliskt mot de unga att inte ta itu med problemet nu.

    pH i oceanerna har redan sjunkit med 0.1 pH enheter. Om vi kan vår kemi, inser vi genast att det kan orsaka oerhörda förändringar i kemiska processer i haven. .

   • Du tycks lita på den forskning som säger oss att CO2 halterna för många miljoner år sedan var högre än de är nu, men du tycks inte lita på forskningen om dagens klimat.

    Kan du förklara varför du litar på den ena men inte på den andra?

    • För att historiska värden går att styrka med isotopanalys och för att inga av dagens forskare kan styrka CO2-hotet, tvärt om avvisar alla forskare med öppet tillgängliga data i relevanta discipliner CO2-hotet. Men du anser kanske att en hoper som dels inte är forskare i relevanta discipliner, dels inte kan styrka sina påståenden med öppet tillgängliga data ska ha tolkningsföreträde?

     Det är inget annat än religion, så långt från vetenskap man kan komma.

     Eller hur?

     • Även isotopmätningar måste tolkas och tydligen litar du på dom tolkningarna.

      ” … inga av dagens forskare kan styrka CO2-hotet”
      Varje rimlig tolkning av den meningen är en lögn.

      ”… tvärt om avvisar alla forskare med öppet tillgängliga data i relevanta discipliner CO2-hotet”
      Alla möjliga tolkningar av den meningen är lögner.

      ”Men du anser kanske att en hoper som dels inte är forskare i relevanta discipliner, dels inte kan styrka sina påståenden med öppet tillgängliga data ska ha tolkningsföreträde?”
      Bortsett från den personliga attacken har du missförstått mig. Jag förväntar mig inte något tolkningsföreträde. Jag förväntar mig att rimliga personer har respekt för vetenskapen och dess resultat. Om inte, tycker jad att de borde gå och leva i djungeln.

     • Att tala om relevanta discipliner är förenklat och ålderdomligt. Så gjorde man på den förra seklet. Vad som är viktigt är vilken typ av förståelse, kunskap, erfarenhet och skicklighet som behövs för ett visst ämne. Jag skulle kunna ge dig en lång analys på det för klimatforskning. Det är faktiskt intressant!!
      Men, det finns ett område som jag skulle behöva veta mer om.
      Detta är INTE menat personligt, men för att debattera klimatfrågor på svenska bloggar skulle jag faktiskt behöva mer kunskap om klinisk psykologi.

   • En klassisk smörgås i USA är, som du nog vet, ”Bacon, lettuce and tomato”.. Numera kallas den ibland ”Bacon, lettuce and cardboard”.
    Tänk vad underbara riktiga tomater är!

    • Det viktigaste är närsalter där kraftigt utspädd urin är enklast och effektivast, jag har i fönstersmygarna i matsalen så jag kan plocka färska tomater året runt och då det är mycket folk under långa helger går CO2 halten upp över 1500 ppm vilket bara gör tomaterna godare. LED med rätta frekvenser sitter inbyggt över. Så här ser väggarna ut.

     Leca med diffusionsöppen silikatfärg på fiberarmerad puts med limmade glas 5 cm in. Utsidan har titandioxid så UV-lus och vatten håller de rena, utsidan av det innersta glaset har ett mikrolager av metallspån som fungerar lite som det som felaktigt kallas för växthuseffekten, genom att långa fotoner reflekteras tillbaka in i matsalen och solens korta slinker igenom. Tidigare fick jag tag i kryptongas som ju är mycket bättre än argon, men i detta fall fick jag nöja mig.

     10mm celolosaisolering, aluminiumfolie som IR-reflektor, 16 mm luftspalt (för att reflektorn ska fungera och för elrör) gips och glasfiber med färg samt inte sällan målad panel under. Smygarna i limträ som öppnas in i rummet, då blir smygen 30cm i väggen för i detta fall vackra tomatbuskar och Led infällt i smygen över.

     Hur bygger du?

     • Det där låter alldeles underbart. Jag är imponerad och har sparat din text på datorn. I detta ämne är du klart läromästaren. (Din text påminde mig om en ung amerikan som jag träffade i Amazon djungeln i Ecuador och som hade som livsuppgift att återställa skövlad djungel. Han menade på att det går, men det var klart att han hade skaffat sig unik kunskap. Han var speciellt stolt över ett litet träd som han sa endast frodades genom att gödsla den, precis så som du säger).

   • I found this discussion thought-stimulating.

    We know
    1) that CO2 levels were higher during the Jurassic than they are today;
    2) that many of the dinosaurs were very large;
    3) the dinosaurs consumed not only vegetation but also decayed wood; and
    4) that, in our age, large herbivores have a less nutritious diet than small herbivores (less certain).

    Might it be that high CO2 levels through less nutritious plant food selects for larger herbivores?
    That could explain the enormous size of some dinosaurs.

 74. Många ungdomar som har tänkt rösta på SD röstar förmodligen på MP i stället pga den uppdrivna klimathysterin. Och det var nog det som var meningen med SVTs propaganda. Det är riktigt fula grepp som bedrivs i den här valkampanjen

 75. Tullberg skriver:
  ”En högre vetenskaplig nivå uppnås när man kan pröva teorierna genom att göra prognoser som senare visar sig slå in. Har man förutsagt en solförmörkelse har man uppenbarligen förstått något mer än att guds vägar är outgrundliga.”

  För 30 år sedan, 1988, presenterade Jim Hansen sina resultat för den amerikanska kongressen. Han uppskattade den framtida temperatur ökningen baserat på olika scenarier om framtida utsläpp av CO2, CH4, N2O, freoner, etc. (alla också växthusgaser). Speciellt blev utsläppen av freoner (Montreal fördraget) och CH4 lägre än vad Hansens grupp uppskattade. Om man korrigerar för detta, var Hansens förutsägelser nästan MITT I PRICK (Scenario B för den som är insatt). ’Man måste nog säga att Hansens och hans grupp förutsåg sin version av en solförmörkelse.

  Numera är osäkerheten i modellerna ungefär hälften av vad de var för 30 år sedan.
  Så jag kan inte förstå vad Tullberg pratar om?

  • Det beror på att du inte behärskar relevanta discipliner. Men vänta 30 år till ska du se. Märk att ingen kunnat detektera en temperatursignal som funktion av ökad halt koldioxid sedan satellitåldern började mäta mer objektivt. Klimatalarmism klarar alla krav som ställs för att vetenskap ska övergå till religion. Värst är att det allt dyrare kriget för allt i världen inte för utkämpas med blanka vapen. Tydligt att klimathotet måste bevaras så länge som möjligt för att flytta makt till skattefinansierade beslutsfattare med förlängda armar i from av skattefinansierade icke statliga organisationer som IPCC.

   • Och om det blir 33 – 34 grader varmt i Sverige nästa år så ska vi hoppas att det hela är en tillfällighet?

    Det skadar inte SD att erkänna, kanske om ett år, att man nu faktiskt inser att klimatförändringen är allvar.

    • Vädret i Sverige bestäms mer av jetströmmarna än av jordens medeltemperatur. Å andra sidan har dessa strömmar ändrat karaktär sedan temperaturen i Arktis har gått upp mer än någon annanstans.Samtidigt visar satellit mätningar att nästan det enda område på jorden som har blivit kallare är Nordatlanten. I vissa simuleringar ledde det till att ett lågtryck stabiliserades över detta område och jetströmmen drog då upp norrut längs Norges kust med en stabil högtrycksrygg i öster. Det var precis vad som hände denna sommar. Nu skall man nog ta detta med en nypa salt. Att förutsäga jetströmmarna är alls inte enkelt. Men vad vi kan vara nästan säkra på är att vi kommer att se förändringar. Det är sannolikt att de kommer att få allvarliga konsekvenser. Men vi kommer nog inte att veta vilka de är, innan de är över oss.

   • Hur i hela fridens namn kan (”det”) Jim Hansens korrekta förutsägelser bero på att jag inte ”behärskar alla discipliner”. Du får nog skärpa ditt språkbruk och, i detta fall, specificera vilken disciplin du avser.

    • Jim Hansen var en aktivist som hade helt andra motiv än det globala klimatet som han visste och vet är för kallt genom för stora temperaturskillnader för maximal biodiversitet och det mest livsvänliga för människor.

     Betänk att maximal temperatur var lägre före denna istid, men samtidigt även de lägsta temperaturerna.

     Hur kan du förtränga så mycket fakta i hopp om att bevara en vetenskapligt avvisad hotbild?

     • Först delen av din första mening är korrekt.

      Resten av meningen är ogrammatikalisk och svår att förstå.

      Jim Hansens är en aktivist, men hans motiv ändrar inte det faktum att han för 20 år sedan korrekt förutsåg den temperaturökning som vi nu observerat.

      Det är möjligt att en medel temperatur som var 10C högre var optimalt för ”livet på jorden” så som det hade utvecklats under flera miljoner år. Men vi människor kan inte anpassa oss på en eller två generationer. Det är absolut säkert att vi skulle dö ut.

      Människor som utsätts för en temperaturer över 35C vid hög luftfuktighet överlever inte mer än några timmar.
      Dessa förhållanden ser vi inte på jorden idag, men klimatsimuleringar har indikerat att detta kommer att hända om omkring 50 år med nuvarande CO2 utsläpp. Nu kan man säkert argumentera att chansen att 20 miljoner människor kommer att dö i, säg; Bangladesh är mindre än 20%, med en matematisk dödssiffra på bara 5 miljoner människor. Tills det händer igen.
      Massutrotning mot slutet av Permian orsakades tydligen av CO2 utsläpp som var mindre än de vi har idag (men de pågick under lång tid).
      Hela denna diskussion är onödig, för det är inte särskilt svårt för mänskligheten att minska CO2 utsläppen till noll eller negative värden.

   • Jag tog en titt på den första länken. Kurvan över marktemperaturen är totalt felaktig, men eftersom ingen referens ges (!!!) kan jag inte förklara varför den är felaktig.

    Temperaturen i troposfären är jag inte intresserad av, för vi bor inte där. (Temperaturen på Venus yta är 460 C medan den är lägre än 45C i atmosfärens yttre skikt. Liknande effekt ses på jorden).

    Och professors-titlar imponerar inte på mig. Jag kan se ett par som inte begriper skvattram. Bevis och korrekta fakta är det enda jag är intresserad av.

    • Du menar kanske att den kurvan inte stämmer överens med klimatalarmisternas justerade temperaturdata som räknat bort värmeperioden på 1930-talet och överdrivit uppvärmningen under andra halvan av 1900-talet gissar jag.

  • Du anser alltså på fullt allvar att du tror på att ett spårämne som mäts i miljontedelar i atmosfären är totalt klimatstyrande och att alla andra faktorer är negligerbara för klimatet. Speciellt när ”forskningen” på området inte når vetenskaplig standard med offentliga data och normal bevisning….

   • Det är absolut INGEN TVEKAN om att CO2 orsakar global uppvärmning.

    Numera är det ytterst få klimatskeptiker som fortfarande framför det argumentet, (Historien visar att klimatskeptiker-armen har retirerat från den ena vallgraven till den andra i 30 år. Den är också allvarligt decimerad. Många av dess soldater har ändrat åsikt).

    • Glöm din dröm. Om alarmisterna skulle haft rätt skulle majoriteten av världens större städer ligga under vatten redan. Ingenstans har domedagspredikningarna stämt annat än efter omfattande massage och tillrättaläggande och silning av data. Om allt var så osvikligt som du påstår kunde väl dom klimattroende ställa upp på normal vetenskaplig granskning av sina arbeten med verkliga granskare.

     Det är direkt motbjudande med den totala lögnaktigheten från klimatsekten och dess förbrukning av oändliga resurser som skulle behövts för verkliga behov och förbättringar för mänskligheten

     • Det finns inga seriösa vetenskapsman som påstått att världens större städer skulle ligga under vatten 2018.
      All seriös klimatforskning är kritiskt granskad. Alla forskare letar efter fel som de kan rätta till. Det är så man gör karriär.
      Varje klimatforskare skulle bli överlycklig om han kunde visa att klimathotet inte existerade! Han skulle bli berömd och få forskningsanslag för resten av sitt liv.

      Se dig i Spegeln:
      ”Det är direkt motbjudande med den totala lögnaktigheten från klimatskeptikerna och dess förbrukning av oändlig tid som skulle kunna använts för verkliga behov och förbättringar för mänskligheten”.

     • Är du verkligen så naiv, okunnig och historielös vad gäller klimat”forskningen” att du tror på vad du säger. Du bör nog ta en liten titt på vad dina klimatspåmän har påstått och skandalerna runt den sk ”forskningen”

      Riktiga forskare vill bevisa sina teorier m.m. och gör det genom granskning och utvärdering så är INTE fallet med klimatforskningen där den enda granskning som förekommer är att påståendena är ideologiskt korrekta och inte ifrågasätter dom etablerade dogmerna. Den som inte följer dogma är utstött och utan anslag oavsett om bevisningen är fullkomlig.

      Korruptionen är lika total som runt den katolska avlatshandeln och du försvarar verksamheten men jag skickar dig inte till spegeln för du har bevisat att du inte vet vad du pratar om

     • Alla mänskliga verksamheter har drag av individers ofullkomlighet. Det gäller också ALL forskning.

      Inom forskningen är nog den som handlar om diet den värsta. Och där finns numera många KONKRETA och SAKLIGA exempel på uppenbara felaktigheter i metoder och slutsatser. Felaktigheter kan man alltid hitta, men dessa drog i tvivel slutsatserna, som att mättat fett orsakar hjärt- och kärl- sjukdomar. Jag kan lätt ge dig sådana fatala exempel.

      Jag har följt klimatforskningen till och från över många år. och har själv observerat hundratals exempel på granskning och utvärdering inom den forskningen. Den är av mycket högre kvalitet är dietforskningen, för att inte tala om ”genus forskning” där det mesta är xxx.

      Väl medveten om att jag numera är partisk, började jag året med att ge ”klimat-skepticismen” en chans till. Jag ställde om mig till att vara neutral och tom positiv till dessa alternativa argument och idéer. Sen granskade jag deras argument och forskares motargument (och det är jag bevisligen bra på) men hittade inte en enda felaktighet i etablerad forskning som var allvarlig nog att dra tvivel om slutsatsen att klimathotet är verkligt och allvarligt.

      KAN DU GE MIG ETT ENDA SÅDANT EXEMPEL?

     • Hockeyklubban tex. Annars är det väl pick ’n chose på den här siten https://realclimatescience.com
      Du kommer inte ens ihåg snacket om hur polarkisarna skulle smälta på absurdkort tid och dränka all världens större städer mfl myter som presenterats av domedagsprofeterna

 76. De idag skyhöga tonerna i medierna är inget annat än en kampanj för att rädda MP kvar i Riksdagen, och därmed säkra fortsatt rött vanstyre. Med hjälp av V och C.

 77. Hej S

  Hur gick det med långtidsarbetslösheten? Har det tillståndet ersatts av riktiga jobb med riktig lön eller a-kassa? För inte finns väl FAS3 kvar som ”fenomen”, visst var det sådant som skulle avskaffas & inte bara byta namn..?

  mvh

 78. Jag kan tänka mig att vår väldigt varma sommar har varit en slump. Jag bygger då på vad jag minns från ungefär 1934 och till nu. Och nog var jag med om någon väldigt varm sommar kring 1938 eller 39, och kring 1954 – 1955.

  Ja, jag hoppas att det var en tillfällighet 2018. Men skulle en liknande, för äldre personer mycket besvärlig sommar komma 2019 så tar jag det som ett faktum, inte som en märklig tillfällighet. Dessvärre.

  • Det är inte så konstigt att det var varmt i somras i Sverige. När solen lyser brukar det vara varmt. På många håll i Sverige slogs det rekord i solstrålning. Sen hade Sverige också mestadels ostliga vindar. Vindar från det hållet är alltid torra och resulterar i kallt väder på vintern och varmt väder under sommarhalvåret. (Långvariga östliga vindar som i år är dock ovanligt hos oss)

   Mindre molnighet ger dessutom per automatik mindre nederbörd. Högtryck liksom lågtryck vid andra tillfällen är väder. Att koppla det till utsläpp av koldioxid är pseudovetenskap och religiös tro.

   • Du har så rätt. Sedan undrar jag vem/vilka som hindrade högtrycket från att normalt röra på sig genom att lägga ett lock över Nordpolen.
    Jfr Kissingers ord – eller vem av dem som sa detta – om att kontrollera vädret och äga världen.

 79. Tack Jan för en som vanligt briljant krönika. Bland många godbitar i din text, gillar jag speciellt ”Men nu blir den varma sommaren i Sverige, uppgradering till en klimatförändring”.

 80. Om alla ställer sig frågan varför får aldrig en motståndare till klimathysterin vara med i debatten?
  Låt mig svara på detta, bara för att på två minuter hade denna person tagit bort alla idiotiska teorier om att människan har ändrat klimatet med sina ”utsläpp.
  På.g.a. våra koldioxidutsläpp så har vi mer växtlighet på jorden än vi någonsin kunnat mäta. Och detta med att vi äter för mycket kött, så att metangas utsläppen är för höga, är rena lögner, terminerna i världen släpper ut mångdubbelt med metangas än vad människan gör. Vad vill MP att vi gör åt terminerna?????? Dödar dem??????
  Fakta, en gång till så att alla hör, FAKTA!!!! Säger att sedan 1758 så har temperaturen stigit 0,4 grader, och då pratar vi om 1758 års mätmetoder, en dålig kvicksilverutrustning.
  Sen har vi FAKTAN från borrningar i inlandsisarna på polerna. Dessa säger med all tydlighet att klimatet ändras ungefär var 12-15000de år i cykler, beroende på att jorden ”vobblar” på sin axel. Så denna s.k. värme som är här nu är helt normal, med tanke på att förra sommaren i Sverige var den kallaste på 155år. Kan någon med lite hjärna försöka sansa dessa imbicilla personer i våran s.k. regering, och informera dem om att vanligt folk tror inte på deras sagor.
  Rösta bort idioterna i september!!

 81. Starkt växande ekonomier och uländer har inte råd att vara klimatsmarta. Vi kanske har råd som bara släpper ut en promille av växthusgaser. Men om forskarna har rätt kommer vi inte kunna stoppa jordens uppvärmning. Bränderna i sverige beror på utlänska utsläpp. Kina, Indien, Usa osv.
  Så att rösta på MP är superkorkat. När det är utlandet man måste påverka. Inrikes är det bara onödiga skatteplågor.

  • Du låter som du fortfarande gått på ”klimatgaserna”.
   Hur som helst har de årliga utsläppsöverenskommelserna varit guld värt för Ryssland och Kina .

   • Gått på? Jordens medeltemperatur ökar och vetenskapen säger att det är växthusgaser som är problemet. Samt om det nu är så. Så har vi inte en chans med omvärldens utsläpp. Det kommer inte gå att stoppa.

    • Inte vetenskap som säger något eftersom forskningen är så hårt politiskt styrd att bara det diskvalificerar ”klimatvetenskapen” som seriös forskning och vetenskap

 82. Alex Jones sade, innan han också blev censurerad av Globalisterna, att Klimathysterin är till för att FN ska beskatta världens folk på en ”Koldioxidskatt” som sedan ska användas till att driva den kommande världsregeringen, styrd av FN. Folkens inflytande över sitt eget öde kommer att vara lika med noll.

  Att bli censurerad är ett kvitto på att man hade rätt och att Globalisterna inte vill att sanningen ska bli allmän kännedom. Ifall man säger att rosa elefanter kontrollerar solens upp och nedgång kommer man knappast att bli tystad.

 83. Förr straffades de som påstod att jorden inte var platt. Idag straffas alla som ifrågasätter någonting överhuvudtaget!

 84. Hur valet än går, så är det viktigaste att de mest korkade politikerna försvinner fuer immer! Kunke, Löfven, Lövin…

 85. Jag förvånas varje dag över hur Miljötalibanen Johan Rockström får stå oemotsagd i varje framträdande i pressen. Inte alla indianer i kanoten där…

 86. Det sensationella med jordens klimat är väl egentligen att det är så stabilt.
  I vädret finns dock anomalier som illustreras av t.ex vinterns snöfall i Sahara.

 87. Redan under Vietnamkriget lyckades USA
  kontollera vädret(Operation Popeye)
  Herr Kissenger var med redan då.

  Kontrollera oljan och du kontrollerar nationer
  Kontrollera maten och du kontrollerar folket.

  Citat av Henry Kissenger

 88. Minns ni “Det naturliga steget” som damp ner i brevlådan?
  Då var det Ozonhål och Freon som skulle orsaka jordens undergång, Kylskåp var weapons of mass destruction.

  • Jag hade förmånen att möta de tre som fick nobelpriset 1995 för det. De förklarade att dessa molekyler kunde agera katalysator i snitt 7000 ggr före de bröts ner.

   Om du vet hur många molekyler trevärt syre det finns från mark till den höjd där det hindrar UV-strålning så vet du med varför ingen förstod att hålet försvann fort så kom tillbaka då vi slutat släppa ut gaserna så tätats igen.

   Så här fungerar det:

   Energirik strålning träffar syremolekyler då transformeras energin till kemisk genom att tre O2 bildar 2 O3.

   Därför är ozonlagret tunnas på våren och tjockast på hösten ty ju djupare solenergin når ner ju mer ozon bildas.

   För övrigt är det som alarmistiskt kallas för ozonhål 20% lägre halt än normalt för plats och årstid, men det skulle ju inte skrämma många.

   Slutligen gillar jag om vi kan minska vår spridning av syntetiska ämnen, men det godkänns ju flera hundra tusen nya vart år. Jag tror vi kan riskera en kemisk katastrof då vissa ämnen bryts ner och samverkar med andra.

   Till det släpps allt mer östrogen knark och syntetiska läkemedel ut i naturen genom våra idiotiska avloppssystem.

   Kuriosa är att det enkelt går att finna ändring av användningen av vissa droger bara genom att analysera en stads avloppsvatten.

   Det flesta nya är dock inom färgindustrin kosmetika och rengöring, där borde det gå att minska en hel del.

   Men mp kämpar ju inte för en bättre miljö, men för egen ökad makt.

   Hyckleriet är gränslöst.

   Eller hur Gustav Fridolin?

   • Du Gunnar som är insatt i så mycket, kan du förklara en sak för mig?

    I sommarvärmen fick butikerna slut på sitt vatten. Jag gick runt till shoppingställen i Malmö och eftersökte (stilla) källvatten. Som inte fanns någonstans. Det var t o m utplockat bland bubbelvattnet, dvs läskeblasket.

    Men varför? Vattenbrist sa alla butikerna.
    Jaha, och källvattnet som man tappar upp från hundratals meter ner i jorden – var det även vattenbrist så långt ner? Tydligen.

    Då började jag tänka: Bubbelvattnet görs genom att man tillsätter kolsyra – dvs koldioxid. Du har själv sett hur stora utrymmen butikerna har för dessa flaskor, eller hur? Mycket koldioxid ryms i dessa flaskor som folk häller i sig. En del rapas upp och en del … Ut i luften kommer koldioxiden i alla fall.

    Kan du förklara varför ingen varnar för bubbelvattnet när det är så farligt med koldioxid?

    (För egen del brukar jag andas ut min egenproducerade koldioxid på mina växter därhemma som tar emot med glädje och bara växer vidare.)

    Kan det hjälpa jorden om vi alla slutar andas …

 89. Det är svårt att skriva program som simulerar fysikaliska skeenden då många variabler ingår och det kräver en exakt förståelse av deras inbördes påverkan.

  Att skriva klimatsimuleringsprogram där varken H2O´s termostatfunktion som ökat albedo vid ökad halt eller den totala effekten av entalpiändringen som flyttar i snitt 15C från ytan till kondensationshöjden där energin enklare strålar ut är bestämd, blir omöjligt.

  Lägg till att bara de program som har ökad halt vattenånga som funktion av ökad halt koldioxid godkänns, trots att det strider med jordens klimathistoria så nyligen som 1940-1970 för att inte tala om den kända de senaste 600 miljoner åren.

  Men det går att skriva vilka program som helst som följer historiska ändringar, se som exempel det en vän noterat:

  ”Visst är det fantastiskt med korrelationer. För några år sedan var det en börsanalytiker som för skojs skull lät ett dataprogram leta igenom ett antal tusen ekonomiska tidsserier för att se vilken som korrelerade bäst med kursutvecklingen på New York-börsen. Det visade sig vara produktionen av mejeriprodukter i Bangladesh. Det som förvånade honom allra mest var att det faktiskt fanns folk som tog resultatet på allvar.”

 90. Klimatförändringar och sk ”global warming” är ej längre vetenskap, det har blivit religion och ett trumffort utanför de demokratiska ramarna.
  Personligen så är jag säker på att det är ljug helt och hållet. Klimatet på vår jord har alltid förändrats i varmare perioder som kallare.

  På vikingatiden var det varmare. Forskarnna vet säkert mera om klimatets svängningar. Vilken forskare törs trotsa pöbels och tala om sanningarna angående klimatet? De får säkert kicken eller svårt att arbeta då global warming ivrarna har tillskansat sig så stor makt.

  2000 talet, århundradet då idiotin tar makten.
  Jag ser det överallt, även inom privat stort företag. Människor som styr i roller där de inte har någon som helst koll på de detaljer de prompt skall bestämma över trots att det finns människor som vet. De tar inte tag i det ansvar deras tjänster innebär, de beslutor om fullständigt felaktiga saker eftersom de inte klarar att göra rätt. Man har inte mognat.
  Som man fortfarande bor hos sina curlande föräldrar och ännu i skolan där man klarar av de uppgifter lärarna ger dem med de flesta parametrar förutbestämda
  För många omogna människor med storhetsvansinne!

 91. Grundvattennivån är rekordlåg och vad gör vi åt det. Vi tar in 100 000 till som kan sänka nivån ytterligare. En normalt fungerande människa som funderar över hur den ska göra över ett problem, tänker kanske så här. Hur ska jag göra nu. Om jag gör så här så blir det bra, om jag så här så blir det värre. Den svenska regeringen väljer det senare alternativet, Kanske finns det en ännu inte avslöjad självdestruktiv ådra inom Löfven. På annat sätt går det inte att förklara.

  • Grundvattennivån återställs genom nederbörd. Där jag bor, i Mälardalen, är den på samma nivå nu som i våras. Men det skriver ingen om! Däremot hojtar man i högan sky när grundvattennivån är låg. Jävla alarmister!

   • Selektivt urval av fakta för att skapa propaganda är vänstern experter på. Ändamålet helgar medlen och vad som helst som gynnar deras inflytande och stör det normala samhället är tillåtet

  • Du låter nästan som Georg Borgström på 60-talet som förutspådde en snabb ödeläggelse av hela planeten genom sänkt grundvatten. Inget av detta har skett, men Borgström var en del av den tidiga kulturmarxismens globalistagenda vilket förklarar inte hans vetenskap men väl hans galenskap.

 92. När amatörer diskuterar klimat och ev nytta av ökade koldioxidhalter i atmosfären samt kommenterar delar av osamanängande teorier blir man ibland mycket oroad över vad som händer om de ges allt för stort inflytande i samhället.

  Läs på mera i ämnet du Jan Tullberg.

  Ni som tror att ökande halter av koldioxid i atmosfären är positivt för vår livsmiljö meddelar jag härmed att så inte är fallet.

  Ni bör också känna till att samtidigt som växthuseffekten gör vår planet bebolig kan mycket små förändringar i atmosfärens och havens sammansättning få helt förödande konsekvenser för världens klimat. Det kan mycket väl göra hela vår kust region obebolig och också slå ut golfströmmen och därmed göra vårt klimat mycket ogästvänligt motsvarande att flytta 150 mil norrut….

  Det är också av central betydelse att du förstår att processer som ökar utsläppen växthusgaser så som koldioxid är självförstärkande då även de mycket potenta växthusgaserna som metan och lusgas frigörs från områden med nuvarande permafrost.

  Och nej det är inte självklart att ökande halter koldioxid i atmosfären är bra för växtligheten på land och i hav. Vad grundar du det påståendet på?

  Vi har mera av extremt väder att vänta i framtiden. Visst perioder med extrem värme kanske inte låter så dumt i Sverige men andra områden kan väntas bli obeboliga på grund av högre temperaturer och vattenbrist. Men framförallt förväntas en energirikare atmosfär generera fler och våldsammare oväder med översvämningar och orkaner som följd. Och ja det kan mycket väl bli både kallare och varlare på samma plats…

  Förutsättningar för jord och skogsbruk i Sverige kan helt enkelt komma att försvinna. Liksom att perioder av långvarigt nederbördsunderskott skapar avsevärda problem för vår vattenförsörjning.

  • Se där, nu personifierade du med önskvärd tydlighet starka åsikter som saknar allt vad kunskap heter till stöd.

   Hur känns det att sakna bildning i de discipliner som krävs för att yttra sig om det vetenskapligt avvisade CO2-hotet?

  • Du verkar veta mycket om detta. Det vore intressant om du kunde förklara orsakerna till senaste istiden, den varma perioden runt tusentalet och den påföljande ”Lilla istiden”?

   Dessutom, varför tas inte solens inverkan på klimatet med i datormodellerna?

 93. När landet blir normalt igen, då blir du en stjärna Jan Tullberg. Den kognitiva utvecklingen kräver återigen kunskap och inte som nu, dogma och populism. Tack för dina tankar.

 94. Globalistmaffian vill skapa en världsstat med förslavade världsmedborgare som den kontrollerar genom en världsregering. För att lyckas med detta måste globalistmaffian hitta på ett globalt hot. Den idé som kläcktes var miljön och global uppvärmning. Miljörörelsen är helt och hållet kapad av globalisterna.

 95. Klimatforskarna tillsammans med medierna selekterar resultat enligt klimatalarm agendan, underlåter att presentera resultat som går emot agendan och i många fall presenterar rena falsarier.
  Jag ska ta upp ett exempel här. Observera, detta är inte data hämtat från klimatskeptiker. Vi har lärt oss att Arktis smälter som ett resultat av mänsklig påverkan från fossila bränslen. Men vad dom inte berättar är att Arktis var lika varm under 1930 och 40 talen som under senare decennier.

  Sök på ”greenland temperature history” i Google och tryck på images eller på bilder.

  Där kan man se rådata från temperaturstationer på Grönland. Detta visar att temperaturen är cyklisk och följer en 60 årig temperaturcykel i Arktis. Samma cykel syns också i ett temperaturindex som heter Atlantic Multidecadal Oscillation förkortat AMO. Slå upp det hos Wikipedia.

  Min fråga är varför hemlighåller media dessa fakta och ljuger för oss? Observera att uppvärmningen i Arktis representerar en betydande del av de senaste decenniernas globala uppvärmning som alla nu är så rädda för.

  • Dacke, har pratas det om att Klimatforskningen ar pahittad av hela forskningsvarlden och sa ger du en lank till en artikel i en tidning med oppet politisk styrning.

   • Ungefär som IPCC och en mängd andra politiskt styrda aktivistorganisationer som är om möjligt än mindre trovärdiga när dom försöker påstå att dom är objektiva etc. Du försvarar den största och mest skrupelfria bluffen hittills under mänsklighetens historia.

  • Det var en synnerligen ovetenskaplig artikel. Fundera på halten i lokaler där blivande raketforskare utför 6 timmars tentamina, eller halten i de lokaler de flesta av de tre nobelpris som räknas skapats, alla med i princip sällan under 1500 ppm? Vid 10 000 ppm i lokaler börjar det kännas, men det är inte ovanligt, därför växter i utrymmen med många människor är bra för bägge livsformer. Men mycket hög halt används för att döda djur ”humant”.

   • Att tentor skrivs i dåligt ventilerade lokaler är väl knappast ett försvar för höga koldioxidhalter, tänk istället hur mycket bättre resultaten blivit om lokalerna varit ventilerade (förutsatt att ditt underförstådda påstående öht stämmer, de lokaler jag skrivit tentor i har alla haft godkänd modern ventiation). Och bara av ren nyfikenhet, på vilket universitet finns raketforskarlinjen? Och vem har mätt koldioxidhalterna där, en länk till undersökningen skulle uppskattas.

  • Dålig nyansering…. Skulle man tro på det där skulle all verksamhet behöva bedrivas utomhus av människor som inte får stå för nära varandra…

   • Du tycker inte att du missar min poäng?
    Om vi inte får stopp på ökningen av koldioxidhalterna så kommer vi att leva med luft som motsvarar att sitta i dåligt ventilerade utrymmen idag. Hur kul är det? Konsekvenserna av högre koldioxidhalter i luften är mycket väl dokumenterade, det är liksom det största problemet i en ubåt och därför väl studerat under lång tid.

    • Var där inte fler parametrar i din ubåtsliknelse som tex syrehalt. Länka gärna till några trovärdiga undersökningar om att kapaciteten sjunker markant vid 600ppm

     • Du förstår alltså inte min poäng. Då ser jag ingen anledning att fortsätta diskutera med dig. Om du verkligen är intresserad så finns det hur mycket information som helst på nätet.

     • Du har mao inget hållbart som stödjer din tes lika lite som övrig klimatizm har fog för sig. Jag har läst nog mycket på nätet och andra ställen för att ifrågasätta påståenden och är less på dom klimattroendes ovilja att leda i bevis. Något som gäller från Al Gore och Hansen till tonåriga Miljöpartister

     • Vad yrar du om?
      Om du ifrågasätter att ökad co2 halt i luft försämrar hjärnfunktion så är du bara korkad, det är knappast en tes.
      Och jag har väl aldrig påstått att jag är anhängare av hypotesen att vi har en pågående klimatförändring orsakad av människan. Din läsförståelse är under all kritik.

  • Finns en bra länksamling på klimatupplysningen.se förutom deras vanliga artiklar. Nature är inte heller den opartisk och vetenskaplig i den här frågan. Precis som många andra ”institutioner” som haft hög trovärdighet har även Nature infiltrerats av aktivism

   • Nature har infiltrerats av aktivism? 🙂
    Har de blivit hjärntvättade och hittar på forskning för att skrämma oss stackars medborgare?
    Antar att du inte har ngt emot att ta för dig av technologi, mediciner och annat som forskningsvärlden har utvecklat. Men att en försvinnande liten del forskare (eller mest politiker) hävdar att allt klimatforskare hävdar är lögn och propaganda (och aktivism) så är det lätt att hänga på, så länge det går i den politiska övertygelsens riktning.

    • Jag står helt på den verkliga vetenskapen och forskningens sida det är just därför jag förkastar klimatforskningen som bedrivs på ett sätt som borde förpassa dom till teologiska fakulteten. Eftersom finansieringen av klimatforskning är så totalt ensidig är det självmord för varje forskare som är på minsta sätt kritisk eller ens ifrågasättande på många institutioner.

     Det är däremot sådana som du som pompöst anser sig sitta på den enda sanningen likt medeltidens kyrka som är ett hot mot den vetenskapliga trovärdigheten med era fullkomligt obevisade påståenden om klimatet som verkligen ligger på nivå av platt jord

     • Nej, jag anser mig inte sitta pa den enda sanningen men litar pa vetenskapen da den ar sjalvkritisk, vilket inte politiken ar.
      Och nej, det ar inte fullkomligt obevisade pastaenden om klimatet.
      Du tar upp exemplet om den platta jorden. Nar man hade nog om bevis for att jorden inte var platt, sa var det nagot de allra flesta accepterade. Sen var det nagra (och jag tror faktiskt att det fortfarande finns nagra kvar) som envisades om att den fortfarande var platt. Ungefar som klimatfornekarna gor nu 🙂

     • Nej klimattron är inte på något vis självkritisk och inte klarar inte ens av att besvära sig med peering av texter längre än till att kompisar ger ett ok. Aldrig att någon kompetent och kritisk forskare blir vidtalad.

      Du är ett typexempel på plattjordstroende eftersom du utan minsta tvekan repeterar vad dina överstepräster förklarat för dig att du får tro och tycka.

      Fö har dom flesta kulturer historiskt haft klart för sig att jorden är rund så inte ens där hade du rätt

 96. Om den stigande CO2 halten verkligen hade varit det stora problem man försöker skrämma oss med så hade prio nr.1 varit att lägga ett lock på det hundratal aktiva vulkaner världen över som dagligen spyr ut många gånger mer gas än vad människorna gör.

  • Den mänskliga aktivitetens del av CO2 i atmosfären är växelpengar jämfört med vad naturen producerar och försumbart i skillnaderna mellan ett varmt och ett kallt år eller pga den seismiska aktiviteten under ett år.

   • Finns väl nån kolgruva i china som brunnit en massa år, politikerna försöker trolla för den del av folket som inte förstår vad det handlar om… Men det är ju vad politiker mestadels är.

  • Visst vore det relevant att jämföra våra utsläpp i Sverige med vad dessa vulkaner släpper ut.

   Personligen tror jag att det mest är politisk prat för att kunna styra folket och dra in skatt till dem.
   Jorden har ju sin egen cykel (lite halvroligt) där det ibland är syndafloder och ibland istider oavsett om vi åker bil eller skramlar runt på lådcyklar.

 97. Ack, ack ack….Koldioxid hu så hemskt… Jorden undergång enligt vissa…
  Koldioxid även kallad kolsyra, sånt som bubblar i läsk, bira o i champagne bland annat. Kolsyra (koldioxid) är något som vi absolut behöver.
  Ta koldioxid CO2 tillsätt vattenånga H2O (den ”växthusgas” det finns absolut mest av) låt solen lysa på den blandningen så har vi fotosyntesen, det som sker i växter.
  Vid fotosyntesen så bildas druvsocker och en massa….. tada…O2 – syre, något som vi absolut behöver för att kunna leva på det här klotet.
  Koldioxid är dessutom 1,5 gånger tyngre än luft och kan iallafall enligt mitt förmenande inte hamna uppe i atmosfären och bidra till någon form av hinder för värmeutstrålning från jorden.
  Källa: 9:ans kemi och biologibok.

 98. Som teknisk fysiker, som följt debatten och tittat på klimatdata kan jag konstatera att teorin om den farliga människoskapta globala uppvärmningen är den största vetenskapliga svindeln i världshistorien. Senaste gången något liknande hände var när katolska kyrkan sålde avlatsbrev som säkrade biljetter till himmelen i livet efter detta.

  Trots 30 års forskning har klimatforskarna inte kunnat finna några empiriska bevis från mätningar gjorda i naturen att CO2 ändringar har en viktig påverkan på Jordens klimat. Tvärt emot. Här är 2 exempel: Enligt teoretiska modeller över CO2 växthuspåverkan som används av klimatforskarna så borde temperaturen mellan 6000 och 11000 m.ö.h. ha stigit, den s.k. tropical hotspot. Detta har inte hänt.

  Temperaturen på Jorden varierar på grund av variationer av El Niño/La Niña i Stilla havet. Klimatalarmforskarna som tror att klimatkänsligheten är stor, dvs. de tror att sambandet mellan CO2 påverkan på H2O är hög. Tanken är att när CO2 stiger så ger detta mer värme som driver upp mer H2O i atmosfären. H2O är den avgjort viktigaste växthusgasen. Efter en El Niño så stiger temperaturen på Jorden och detta driver upp nivåerna av H2O i atmosfären. När det blir varmare efter en El Niño så ökar också värmeutstrålningen och den utstrålningsökningen följer Stefan Boltzmann strålningslag. Detta har nu mätts upp av satelliter. Men, om ökningen av växthusgaser ökar, som i detta fall ger en ökning av H2O så borde också ökningen av värmestrålningen ut ur atmosfären dämpas ner från påverkan av den observerade H2O ökningen, men detta har inte skett.

  Den främsta klimatdrivande kraften på 10, 100 och 1000 års sikt är variationer i solens elektromagnetiska aktivitet.

  • För några år sedan påstod klimatskeptiker att – nu har vi inte sett någon uppvärmning på 10 år. Snart kommer solens utstrålning att minska och då kommer jordens temperatur igen att gå ner” . Och VAD HÄNDE? Solstrålningen gick mycket riktigt ner, som förväntat. Men temperaturen gick UPP! Sen hörde man inte längre den slagdängan.

   Dessutom, grafer på solstrålning och jordens medel temperatur visar klart att de går åt olika håll från omkring 1980.

   Över 20 år har vi sett samma mönster. Alltid en ny krok som klimatskeptiker hänger upp sina idéer på. Och när en krok föll ner hittade de en annan. Golvet är fullt av avbrutna krokar. Listan är lång. Den ny-gamla kroken heter ”The Tropical Hotspot” och handlar mycket om tekniska detaljer om satellit mätningar etc. Vore det inte ärligt att erkänna att klimatskeptiker som grupp har haft fel igen, och igen, och igen, och igen, och igen, …
   Lär ni er aldrig? Tvekar ni aldrig?

   PS. Gjorde du någon förutsägelse från ditt ANN arbete för några år sedan och hur stämde det i så fall?

   • Jag håller fortfarande på att försöka hitta fingeravtryck baserat på empiriska mätningar i naturen som visar på att CO2 variationer påverkar klimatet. Har inte hittat några sådana. Kanske du kan hjälpa mig?

    Den senaste El Niñon drev upp temperaturen och AMO varit positiv men går nu negativ. Båda har hjälpt till att drivit upp den globala temperaturen. El Niño driver upp varmt vatten som har legat gömt i västra stilla havet till ytan vilket driver upp temperaturen i atmosfären. Temperaturen i Arktis är cyklisk och beror på havströmmar som drivs av variationer i tidvattenseffekten. Ingen av dessa effekter drivs av CO2. Dessutom är kvalitetskontrollen av temperaturdata från både GISS och NOAA väldigt tveksamma, för att uttrycka det milt.

    Mann tog bort både LIA och MWP med sin hockeyklubba. Värmeperioden under 1930-40 talen, den kalla perioden under 1960-70 talen och ”the pause” från år 2000 till 2015, alla 3 har blivit raderade. Lite märkligt att GISS och NOAA har lyckats att gå tillbaka i tiden och hitta nya data för att stöda klimatalarmen.

    Min ENSO prognos baserad på ANN fungerar rätt bra, men kan bli bättre. Just nu håller jag på att bygga ett ANN för att prognostisera MJO, vilket i sig påverkar ENSO. Både MJO och ENSO drivs av en kombination av tidsvatteneffekten, variationer i solen elektromagnetiska aktivitet och QBO.

    • Trevligt med ett tekniskt och detaljerat svar. Jag vill gärna fundera över det, men har just nu ont om tid. Återkommer så snart jag kan.

    • Här är några av mina preliminära funderingar och frågor och de avser bara den första delen av din text. Det är ett intressant problem. Det hade varit fördelaktigt att ha tillgång till en rapport eller publikation. Då hade jag inte behövt gissa lika mycket och kommit längre i mina funderingar.

     Vad jag förstår letar du efter korrelationer mellan ”CO2 variationer” och andra parametrar. Hur låser du problemet med att CO2 halten är nära nog en monoton funktion (sakta stigande) när den är beräknad som ett globalt genomsnitt. Flera av de andra parametrar som du nämner är, i en först approximation, kvasi-cykliska; i varje fall varierar de inom vissa gränser.

     Jag förstår inte hur du hitta korrelationen mellan en nära nog monoton funktion och funktioner som är kvasi-cykliska? Detta är givetvis ett rent matematiskt problem. Och utan korrelationer kan man väl varken stödja eller motbevisa en hypotes: Eller?

     Det är lättare att se att man kan hitta korrelationer till derivatan av CO2 halten. Vi det att ökningen varierar från år till år, så där finns en god chans att hitta samband. Men då får man problem med signal-to-noise.

     Vad gäller havsströmmar, som givetvis är oerhört viktiga, kan man artificiellt dela upp dem i två komponenter. Vi har 1) observerbara strömmar och variationer och mönster i dessa och 2) oregelbundna strömmar som vi skulle kunna betrakta som ”kaotiska” i den mening att möjligheten är förutsäga dem är begränsad eller in den meningen att vi ännu inte identifierat dem. Avgränsningen mellan kategori 1 och 2 är inte enkel att definiera. Man har t.ex. nyligen insett(?) att de havsströmmar som påverkar isavsmältningen omkring Antarktis, varierar över flera år. Det finns säkert fler sådana mönster som man ännu inte har identifierat. De fenomen som du nämner (El Nino/La Nina; AMO, periodiska variationen i Arktis) tillhör givetvis kategori 1. Men även de ”kaotiska” eller fortfarande okända mönstren bidrar till variationer i värmetransport mellan atmosfären och havsytan och mellan olika lager i oceanerna. Så när vi fokuserar på den första kategorin, så ser vi nödvändigtvis dess effekter mot bakgrunden av den andra kategorin. Vi kan betrakta den första som ”signal” och den andra som ”noise” om vi vill.

     Jag undrar också över hur du representerar dessa mönster i havsströmmarna numeriskt i en matematisk beräkning för att hitta korrelationer. Använder du, t.ex. ett index för El Nino-La Nina cykeln som följer associerade variationer i värmeutbyte mellan atmosfären och de övre lagren i oceanerna. Finns det ett sådant index för AMO?

     • Du har rätt i att det normalt inte går att ta fram vad som kallas klimatkänsligheten genom att studera långsamt ökande nivåer av CO2, antingen statistiskt eller dynamiskt. Men, förutom de två exemplen jag tog upp, saknaden av the tropical hotspot och värmeutstrålningsökningen efter El Niño perioder så visar temperaturdata trenden och GSM datamodellerna att den verkliga temperaturutvecklingen är lägre än vad modellerna visar.

      Tanken när jag började med ANN modeller var att eliminera ENSO påverkan på temperaturen och därigenom försöka finna ut om det fanns en CO2 påverkan. Nu blev det inte så. Jag tittar inte på CO2 påverkan via ANN av det skäl du nämner. Jag samlade in månadsdata över olika möjliga insignaler inklusive ENSO och försökte matcha detta mot UHA temperaturen. Jag fick korrelation. Sen kom jag på att om jag isolerade en insignal åt gången utvärdera den enskilda insignalens påverkan på UHA temperaturens derivata. Jag fick fram att påverkan från solvindsdata och variationen i Jordmagnetismen, som påverkas av solaktiviteten, var betydande. http://global-warming-and-the-climate.com/climate-forcing.html

      Nu kan det vara möjligt att dessa data påverkar satelliten mätinstrument. Men, när jag gick vidare och började studera ENSO med ANN så fick jag också korrelation med soldata. Så vad jag kan konstatera är att tidvattenseffekten och den elektromagnetiska aktiviteten är viktiga meteorologiska och klimatologiska faktorer. Så varför utförs det nästan igen forskning på dessa faktorer? Jag tror att det beror på att det dels ligger utanför forskarnas kompetensområden och att erkänna att dessa externa krafter har betydelse är ett direkt hot mot AGW teorin.
      ANN söker efter mönster och jag använder inte alls dynamiska termodynamiska ekvationer. GSM fungerar väldigt bra när det gäller att göra väderprognoser ett antal dagar in i framtiden. Och här finns det stora problemet med GSM och ENSO modeller. Dessa modeller fungerar enligt black box modell där yttre krafter anses vara stokastiska och därför kan ignoreras. Men, som jag ser det är dessa externa krafters påverkan systematiska och icke stokastiska. Så om man inte integrerar solaktiviteten och tidvattnets gravitation påverkan på GSM och ENSO modeller så kommer inte deras resultat att kunna förbättras.

      CO2 ökningen följer ENSO cykeln. Efter en El Niño ökar CO2 nivån med 3ppm och efter en La Niña ökar den med 1 ppm. Det sker genom utgasning.
      Både JMOs rotation och QBO cykeln är direkt kopplad till Månbanan, vilket är lätt att visa.

    • ”Dessutom är kvalitetskontrollen av temperaturdata från både GISS och NOAA väldigt tveksamma, för att uttrycka det milt.”

     Kan du specificera? Avser du, t.ex., absoluta eller relative temperaturer?

     • När det gäller NASA/GISS och NOAA/NCDC klimatdata så är det så att de data de använder kommer från samma databas och är inte är de verkliga avlästa rådata från väderstationer och från fartyg. De modifierar data i en process de kallar för homongenization. Vad dom gör är att de anpassar data för UHI effekten, om mätstationen flyttats eller om avläsningen skett vid olika tider på dagen. Detta är vad dom säger, men resultat har blivit att över tid har äldre temperaturdata fått lägre temperaturer och senare temperaturer ökat i värde. Här är en genomgång av som pågår. https://youtu.be/eR1xgXWlClc
      https://realclimatescience.com/alterations-to-climate-data/

 99. Det är Gods and Jesus Christ who done it! The world is soon finish.
  Satan controls evils people, islam etc and
  God/Christ controls the climate, all as happens

LÄMNA ETT SVAR