mohamed_omar_byline_banner_640x180
Opinion

Världen vinner på att vi gör Sverige bättre

Publicerad 12/23/2018
Annons

➤ KRÖNIKA Ett säkert tecken på att julen närmar sig är att kristna ledare i väst förkunnar invandringens välsignelser. Nu har påven, ledaren för världens största kristna samfund, påmint oss västerlänningar om vårt ”moraliska ansvar” att öppna gränserna.

Talet hölls den 13 december på Luciadagen, men påven nämnde inte Sankta Lucia, utan i stället hänvisade han till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Det är denna deklaration, sade han, som ligger till grund ”rättvisa, frihet och fred i världen”. Betyder detta att den rättvisa, frihet och fred som Jesus kom med inte var komplett?

Det var med anledning av 70-årsjubileet av FN:s antagande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som påven mottog tio nya ambassadörer i Vatikanen. Jag vill inte rikta någon kritik mot FN-deklarationen, utan tycker bara att det är märkligt att katolska kyrkans överhuvud väljer att göra detta till huvudsak i stället för Sankta Lucia på hennes dag.

Jag tycker också att det är märkligt att påven hänvisar till FN-deklarationen i stället för till Bibeln eller kristna auktoriteter. Påven kanske borde anordna ett möte på Thomas av Aquinos dödsdag den 7 mars för att tala om hur migrationen ska ses i ljuset av hans undervisning? Thomas, som levde mellan 1225 och 1274, räknas ju som den katolska kyrkans störste lärare.

Thomas av Aquino konstaterade i sitt verk Summa Theologiae det självklara: att man först har ansvar för sig själv, sina barn, sedan sin släkt, sedan sina landsmän och så vidare. Det här har kristna vetat om i alla tider. Man behöver inte gå till Thomas skrifter, man kan gå till Nya Testamentet. I första Timoteusbrevet står det så här: ”Men om någon icke drager försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen”.

Enligt påven är migrationen ”allas ansvar”, ändå är det bara till västvärlden han vänder sig. Jag har inte hört honom hålla tal om hur saudierna borde skämmas för att de inte öppnar gränserna för världens fattiga och betryckta. Det är alltid väst, som gör mest, som ska känna skuld.

I sitt tal blandade påven också ihop välfärdsmigranter med flyktingar. Hit till Sverige kommer inga flyktingar eftersom vi är omgivna av säkra länder. Alla som kommer hit har passerat flera säkra länder på vägen, vilket betyder att det är någonting annat än säkerhet som gör att de väljer just vårt kalla land.

Man kan också undra varför påven inte bryr sig om vår säkerhet. Har han sovit medan alla terrorattacker har skett i Europa? Flera av terrorattackerna har begåtts av invandrare. Om västvärlden öppnar sina gränser, så kommer vår säkerhet att upphöra. Är våra liv mindre värda?

Massinvandringen till Europa från islamvärlden har lett till islamisering. Kyrkorna blir färre, moskéerna blir fler. Kyrkor görs om till moskéer. I Frankrike håller islam på att gå om kristendomen som största religion.

Påven behöver bara titta på hur kristna har det i islamvärlden för att inse att islamiseringen knappast kommer att främja de kristnas trygghet i Europa. Kristna är idag världens mest förföljda religiösa grupp. Avfällingar, muslimer som blivit kristna, misshandlas och dödas.

Det finns så klart många hyggliga muslimer, men faktum är att ju fler muslimer vi tar emot, desto mer kommer Europa att bli som islamvärlden och desto otryggare blir det för de kristna. Är de kristnas trygghet ingenting som ledaren för världens största kristna samfund bryr sig om? Är det inte också en god gärning att bevara tryggheten för Europas kristna?

Kristna i hela västvärlden chockades när två jihadister den 26 juli 2016 stormade en katolsk kyrka och slaktade prästen Jacques Hamel. Våldet som kristna drabbas av i islamvärlden hade kommit närmare. Egentligen borde man inte chockeras, islamiseringen av västvärlden leder som sagt till att västvärlden blir mer lik islamvärlden. Men medier, politiker och kändisar hade sagt att allt var lugnt – och många verkar ha trott på dem.

Mitt förslag till påven är att han ska hålla tal riktade till ledarna i de misslyckade länder som folk utvandrar ifrån. De ska skämmas för att de gör ett dåligt jobb. Vi i väst har ingen anledning att känna oss skyldiga för att vi byggt bra samhällen. Vi borde ha beröm snarare än klander.

Påven, som är ledare för världens 1,2 miljarder katoliker, borde ha bättre omdöme än så här. Det är direkt farligt att uppmana människor till oförsiktighet och ansvarslöshet i invandringsfrågan, en fråga som har så stor betydelse för Europas framtid, våra barns framtid. Föräldrar som försummar sina egna barn för att hjälpa andras barn är dåliga föräldrar, och på samma sätt är vi dåliga svenskar om vi försummar vårt land för att ”rädda världen”.

Vi skulle dessutom göra mer för att ”rädda världen” om vi inte hade någon asylinvandring alls utan i stället lade mer resurser på bistånd och flyktinghjälp i närområdet. När vi förbättrar vårt Sverige förbättrar vi också världen genom vårt kunnande, vår industri, våra uppfinningar med mera. Vårt goda samhälle kan också tjäna som en förebild för mindre lyckade samhällen. Om hela Sverige – och det är åt det hållet det går – blir ett Rinkeby eller Rosengård, så förlorar både vi och världen.

Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
551Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons