Effekterna av coronavirusets konsekvenser på samhället med bland annat arbetslöshet och begränsningar i skolan kan försämra folkhälsan och på sikt skapa sociala motsättningar. Det varnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för.

”Ökad arbetslöshet, begränsningar i skola, barnomsorg och utbildning samt föreningsliv, och andra följdeffekter av situationen kan få omfattande psykosociala effekter för befolkningen och försämra folkhälsan”, skriver myndigheten. Något som på sikt skulle kunna ”skapa sociala motsättningar, bland annat mellan olika yrkesgrupper eller inom yrkesgrupper där många varsel skett”.

– Det finns en situation där vissa har jobb som är extremt efterfrågade, och väldigt många andra arbetar inom verksamheter där efterfrågan helt har försvunnit. Det är helt enkelt två olika världar i den situationen, säger Svante Werger, rådgivare vid MSB, till Aftonbladet.

Det är viktigt att man är vaksam för vad det kan få för sociala och psykosociala konsekvenser, menar han.

Spänningar i ”utsatta” områden

Spänningar kan även uppstå i områden där myndigheternas information inte når ut till fullo.

– Hur hanterar man det i en trångbodd miljö där man blir flera generationer tillsammans i en liten lägenhet, till exempel. Om man då upplever att myndigheternas råd inte är fullt ut tillämpbara, finns det risk att man inte ser sig omfattade och det kan uppstå spänningar.

LÄS ÄVEN: AVSLÖJAR: Största medieföretagen i regelbundna möten med statens säkerhetstjänst

Ännu har inga sådana spänningar rapporterats, men man lyfter det som en risk och menar att kommuner, regioner och myndigheter behöver beakta det som en risk i sin verksamhet och att de bör vara vaksamma på tendenser.