Hotande elbrist har varit ett omdiskuterat ämne under de senate månaderna. Inför sommaren hotar nu även vattenbrist i norra Stockholm där förbrukningen ökat med 25 procent under de senaste fem åren. Anledningen är den kraftiga befolkningsökningen.

– Vattenförbrukningen har varit konstant i 50 år. Den senaste ökningen har kommit under en femårsperiod, som för oss är en kort period eftersom det tar lång tid att bygga vattenverkets kapacitet. Nu inser vi att förbrukningen kommer stiga, och vi behöver vara tydliga med det, säger Johanna Lindgren, vd på kommunalförbundet Norrvatten.

I Norrortskommunerna Danderyd, Täby, Upplands Väsby, Sollentuna, Järfälla, Vallentuna, inklusive Solna och Sundbyberg ökade befolkningen med ungefär 7 500 personer under fjolåret.

Inför årets sommar har nivåerna legat stabilt, men privatpersoner bär samtidigt ett ansvar enligt Lindgren.

– Vi behöver ha en dialog med invånarna för att spara på vattnet.

I dagsläget förses mer än 600 000 invånare med 1 700 liter dricksvatten i sekunden. Smärtgränsen för Görvälnverket som byggdes på 1920-talet ligger på 1 850 liter. I fjol fick man ta alla reserver i bruk.

1965 kapacitetsutbyggdes vattenverket som förser 14 kommuner i Norrort med vatten från Mälaren. Trots en fördubbling av antalet invånare sedan 1970-talet har förbrukningen legat stabil på grund av utvecklingen av vattensnål teknik. Men nu har alltså den trenden vänt och under de senaste fem åren har förbrukningen gått upp med 25 procent.