Vattenfall planerar att bygga små modulära reaktorer i nära anslutning till Ringhals Kärnkraftverk – för att säkra svensk energiförsörjning. Detta bara ett par år efter att det statligt ägda företaget beslutade att stänga ner två fullt fungerande reaktorer i normal storlek.

Vid Ringhals kärnkraftverk stängdes två av fyra fungerande reaktorer, Ringhals 1 och 2, ner 2019 och 2020. Om man hade låtit dem vara igång hade de producerat el till svenska hushåll i ytterligare fem år.

Nu menar Vattenfall att nya små kärnkraftreaktorer, som kallas Small Modular Reactors (SMR), kan ge billigare och lönsam elproduktion.

– Alla fossilfria energislag kommer att behövas för att möta det ökande elbehovet i Sverige. SMR är en fossilfri teknik som har utvecklats mycket på senare tid, säger Vattenfalls vd Anna Borg i ett pressmeddelande som publicerades på tisdagen.

LÄS ÄVEN: Vattenfall vill skala upp kärnkraften

Inleder förstudie

På grund av idén påbörjar nu det statligt ägda energiföretaget en förstudie om förutsättningarna för att bygga två eller fler små reaktorer i anslutning till kärnkraftverket.

Förstudien väntas vara klar vid årsskiftet 2023-2024. Om resultatet visar att två eller fler SMR skulle vara lönsamt, och alla övriga krav för beslut om att investera i detta skulle uppfyllas, tror Vattenfall att en första SMR-reaktor skulle kunna vara i drift i början av 2030-talet.

LÄS ÄVEN: Hävdade att elen blivit DYRARE med kärnkraft – KU-anmäls