Senast i söndagens partiledardebatt i SVT Agenda försäkrade regeringen och statsminister Stefan Löfven (S) att allt är under kontroll på den svenska elmarknaden. I Skåne larmar dock företag efter företag om att elbristen gör att de antingen hindras från att expandera eller helt enkelt tvingas flytta. En av dessa är Ola Hugoson, vd för plasttillverkningsföretaget Polykemi som varit verksamt i Ystad i över 50 år.

I en debattartikel i Dagens Industri publicerad på tisdagen skriver Hugoson om situationen för företagen i södra Sverige. Sedan starten har Polykemi utvecklats från ett litet fåmansföretag till en internationell koncern och trots att man i dag arbetar på tre kontinenter finns dess hjärta kvar i Ystad. Det är där man vill expandera och skapa nya jobb samt stärka regionen, något elbristen hotar sätta stoppa för.

LÄS ÄVEN: Svenskt näringsliv: Sveriges elbehov ökar med 60 % till 2045 – stora investeringar krävs

Valen som återstår givet den nuvarande situationen är att företaget antingen står stilla i tio år eller flyttar nödvändig produktion till Europa.

Finns det en framtid för växande industrier i södra Sverige, frågar sig Hugoson, och svarar nej på den frågan i dagsläget.

El är den råvara som krävs för att genomföra klimatomställningen och digitaliseringen, men tillgången är för begränsad i regionen för att klara hantera detta och den växande befolkningen, företag som expanderar samt omställning till eldrivna fordon.

Företaget har finansieringen, lokalerna och maskinerna redo. Man hade planerat för en tillväxt på 33 procent under de kommande fyra åren men får inte tillgång till mer el, och enligt nätägarna ska företagarna i sydöstra Skåne inte räkna med någon ökad effekt förrän tidigast 2029.

LÄS ÄVEN: Brödjätte vill expandera – stoppas av elbrist: ”Strömbrist är något man hör talas om i u-länder”

Anledningen till elbristen i södra Sverige beror enligt Hugoson framför allt på två saker: tillväxten som gjort Skåne till en tätbefolkad storstadsregion och den oförmåga samt ovilja staten visat genom att inte se till att elförsörjningen fungerar ordentligt i landets södra delar.

För att vi ska kunna fortsätta utvecklas i den region där vårt familjeföretag grundades behöver vi både en kortsiktig och en långsiktig lösning. Vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna fortsätta verka och expandera där företagets hjärta finns. Men hur ska vi kunna göra det när vi saknar el?