När Stefan Widing gick från Assa Abloy till posten som vd för Sandvik fick han drygt tio miljoner kronor extra. Pengarna utgjorde en kompensation bland annat för utebliven bonus från den tidigare arbetsgivaren.

Det var den 1 februari 2020 som Stefan Widing tillträdde sin nya tjänst. I Sandviks årsredovisning, som Dagens Industri tagit del av, framgår att Widing under 2019 fick 10,3 miljoner kronor. Pengarna fungerade som en kompensation för förlorad inkomst i samband med att han tackade ja till vd-jobbet. 

För räkenskapsåret 2020 låg Widings fasta lön på 11,2 miljoner kronor. Till detta tillkom en bonus på 1,8 miljoner. Under perioden april till december hade han dessutom ett löneavdrag på tio procent, motsvarande 975 000 kronor, på grund av pandemin.

”Med tillträdande koncernchef och vd, Stefan Widing, har träffats en överenskommelse om att delvis lösa in ett befintligt långsiktigt incitamentsprogram och delvis kompensera för förlorad rörlig årslön från tidigare arbetsgivare. Betalning på 10,3 Mkr gjordes 2019”, skriver Sandvik i årsredovisningen för 2020. 

I det fall Widing skulle besluta sig för att lämna Sandvik före den 31 december 2021 blir han dock skyldig att betala tillbaka 90 procent av beloppet för månaderna mellan hans sista arbetsdag och detta datum.