Den för ett flertal våldsbrott dömde vänsterextremisten Tobias Hübinette berättar på sin egen webbplats att han beviljats 3,9 miljoner kronor i skattemedel från Vetenskapsrådet för att bedriva ett forskningsprojekt med fokus på att dela in människor i Sverige i raser.

Hübinette skriver att rasindelning av människor är ett tabubelagt ämne i Sverige och att han motarbetats av högskole- och forskarvärlden för sitt arbete att återinföra rasbegreppet. Det nu beviljade forskningsanslaget beskriver Hübinette som en ”revansch” och ”upprättelse”.

I en presentation av forskningsprojektet skriver Hübinette bland annat följande:

Sveriges och svenskarnas attityder till och relationer till frågor som rör ras och rasism, inklusive hur orden används och förstås, är på många sätt exceptionella i en internationell jämförelse. Det finns ett djupt förankrad tabu i Sverige mot alla typer av rasliga kategoriseringar och rasliga benämningar som sträcker sig till att ens prata om och använda ordet ras och vilket gör att det går att tala om existensen av det svenska r-ordet. I den meningen kan Sverige betecknas som ett både anti-ras-inriktat och ett färgblint samhälle.

Hübinette anser att det behövs ”rasteoretiska forskningsprojekt” i antirasismens tjänst – att dela in människor i raser är enligt Hübinette ett sätt att bekämpa rasism.

De fyra miljoner i skattemedel som Hübinette beviljats för det aktuella projektet ska gå till att kartlägga hur och var begreppet ras används i Sverige idag på lekmannanivå och vilka reaktioner användning av ordet väcker. Hübinette vill undersöka om den officiella ”antiras-inriktade och färgblinda ideologi” som gäller i Sverige och som han är kritisk till utmanas av medborgarna i vardagen.

Har ett gediget brottsregister

Tobias Hübinette har ett förflutet som aktivist på den yttersta och våldsbejakande politiska vänsterkanten. I samband med de aktiviteterna begick han en rad brott och dömdes till fängelse för bland annat skadegörelse, sabotage och uppvigling.

Han begick efter avtjänat straff ytterligare brott och ställdes inför rätta för några av dessa, bland annat flera mordhot riktade mot Sverigedemokratiska politiker samt sin arbetsgivare och dennes familj. Domstolen menade att Hübinette led av en psykisk störning och påföljden stannade denna gång vid böter.

Vidare är Hübinette dömd för en serie mordbränder riktade mot bland annat en före detta flickvän och dennes nye pojkvän. Ett år efter den domen åtalades och dömdes Hübinette för att ha hotat en jurist och för att ha hällt lacknafta i brevlådeinkastet och krossat fönsterrutor på vad han trodde var juristens bostad. Den visade sig dock tillhöra en helt annan person.

Ytterligare ett år senare åtalade Hübinette för olaga hot och fick på nytt genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Brotten begick mellan 1992 och 2008.

Ville se den vita rasen gå under i blod och lidande

Hübinette har även uppmärksammats för grova rasistiska och samhällsomstörtande uttalanden. I en intervju har han bland annat sagt: ”Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande.”

Hübinette har i media även vidgått att han systematiskt brukat våld mot människor och haft politiska motiv till detta: ”Jag började helt enkelt attackera och mer eller mindre misshandla personer som betedde sig rasistiskt i min närhet. Det kunde röra sig om allt från fullfjädrade skinheads, till barn i skolåldern eller äldre herrar och damer.”

Vid upprepade tillfällen har Hübinette gett uttryck för ett hat mot ”den vita rasen”. Han har å ena sidan sagt sig vara för ”rasblandning” men hävdar samtidigt att vita män som gifter sig med asiatiska kvinnor är pedofiler.

Medgrundare till Expo

Hübinette är en av initiativtagarna till det vänsterradikala propaganda- och åsiktsregistreringsorganet Expo. Han lämnade organisationen efter ett antal år för att ägna sig åt forskning kring raser och ”kritiska vithetsstudier”.