Riksdagen röstade idag nej till hårt kritiserade förslag till inskränkningar av pressfriheten i Sverige. Detta sedan Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet satt ned foten. Matheus Enholm är en av Sverigedemokraternas representanter i konstitutionsutskottet.
– Det som lagts fram nu kan vi inte stå bakom, säger han till Samnytt.

Är pressfriheten för fri i Sverige? Det finns de, i synnerhet politiker på vänsterkanten, som tycker det. Ända sedan maktskiftet 2014 har regeringen försökt inskränka pressfriheten på olika sätt.

Försöken har mött massiv kritik från ett flertal tunga remissinstanser. Publicistklubben, Justitiekanslern, Justitieombudsmannen, Svenskt Näringsliv, Stockholms tingsrätt, Hovrätten över Skåne och Blekinge, Svenska journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Radio och Sveriges Television är några av de aktörer som protesterat.

En del av regeringens förslag har liknats vid censur.

Inskränkning stoppas

Vissa inskränkningar av pressfriheten har regeringen redan fått igenom, med stöd från högerpartierna. Andra förslag har istället stoppats.

Ett av de förslagen, som skulle ha inneburit ytterligare inskränkningar av de svenska tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna, röstades ned under onsdagen. Detta sedan Kristdemokraterna i januari i år, efter en granskning från Samnytt, beslutat sig för att tillsammans med M, SD och C säga nej.

LÄS ÄVEN: KD kan säga JA till regeringens CENSURLAG: ”Inget är uteslutet”

LÄS ÄVEN: KD säger nej till censurlagen efter Samnytts granskning

Det högeroppositionen idag säger nej till är undantag i grundlagsskyddet för publiceringar ”som rör fällande domar i brottmål eller lagöverträdelser som innefattar brott eller därmed sammanhängande beslut om häktning och andra straffprocessuella tvångsmedel.”

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke är en av dem som varnat för ändringarna. Han har sagt att ett sådant undantag skulle kunna innebära att journalistik som syftar till att avslöja kriminella och korrupta politiker förlorar sitt grundlagsskydd. I värsta fall skulle det leda till att journalister hamnar i fängelse.

LÄS MER: Regeringens nya censurlag: Journalister som avslöjar korrupta politiker riskerar fängelse

LÄS ÄVEN: Experten om regeringens nya censurlag: ”De borde lägga ned”

Rättsdatabaser

Onsdagens stora stridsfråga handlade om rättsdatabaser, som exempelvis Lexbase. Regeringen vill med hänvisning till den personliga integriteten förbjuda sådana. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna delar regeringens uppfattning.

M, SD, KD och C röstade emellertid ned regeringen i konstitutionsutskottet, och fick under onsdagen igenom ett eget förslag i riksdagen.

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Matheus Enholm sitter i konstitutionsutskottet. Han var en av dem som röstade ja till KU:s förslag under onsdagen, och sade därmed samtidigt nej till regeringens förslag.

– Jag är i sak positiv till att vi bör reglera rättsdatabaserna på något vis. Men att förbjuda, plocka bort dem, tror jag inte är rätt väg att gå, säger han i en kommentar till Samnytt.

Påtryckningar från EU

Enligt Enholm har EU utövat påtryckningar på Sverige för att få igenom grundlagsändringen.

– Vi har haft ett möte med representanter från EU där de förklarat allvaret och hur viktigt det är att det här går igenom nu, säger han.

LÄS OCKSÅ: Moderaterna vägrar ge besked om Löfvens nya censurlag

LÄS OCKSÅ: Regeringens nya förslag: Förbjud ”rasistiska” tidningar

– Jag tycker det är en farlig väg när EU går in och börjar bestämma över våra grundlagar. Om vi vill göra den här förändringen ska vi absolut göra den, och jag har stor förståelse för integritetsaspekten, men då ska det ske på ett korrekt sätt. Det som lagts fram nu kan vi inte stå bakom.

På vilket sätt är det en farlig väg?

– Överstatligheten och att EU bestämmer över hur våra grundlagar får se ut. Vi har haft grundlagar i väldigt många år som har fungerat väldigt bra och tjänat oss väl i vårt land. Sedan kommer EU med stora hammaren och säger att ”såhär får ni inte göra. Ni måste ändra era grundlagar”.

– Sedan innebär inte det att det alltid är dåligt, men i sådana fall är det en väg vi ska gå för att Sverige vill det, inte för att EU vill det.

Håller med om censurliknelse

Hovrättsrådet Katarina Rikte har tidigare jämfört några av de förändringar av grundlagsskyddet som regeringen försökt driva igenom med censur. Det är en jämförelse som Enholm håller med om.

– Ja, men det blir det ju. I sak har hon rätt. Då bestämmer någon annan vad som får publiceras och vem som får publicera, säger han.

Däremot vill han inte kommentera om de svenska pressfrihetsinskränkningarna kan jämföras med den kritik som riktas mot länder som Polen, Ungern, Ryssland och Belarus.

– Det är inget som jag kan yttra mig om såhär. Det är inte det vi har tittat på när vi jobbat med det, säger Matheus Enholm.

LÄS MER: Morgan Johansson: ”Det vimlar av hel- och halvnazister i SD”