Ett videoklipp där en man vägrar lyda polismans uppmaning på ett tåg mellan Köpenhamn och Malmö har blivit viralt i sociala medier. Mannen som initialt sades heta Mushtak Awad men enligt media egentligen heter Benjamin Antwi har efter händelsen anmälts för ohörsamhet och våldsamt motstånd mot polis. En motanmälan har också gjorts där Benjamin menar sig blivit utsatt för rasism.

Det var den 11 september som en kvinnlig tågvärd ville kontrollera Benjamins färdbevis och identitet vid passagen mellan Danmark och Sverige. Hon fick då ett nonchalant och arrogant bemötande, vilket av säkerhetsskäl föranledde henne att tillkalla polis för att ta över kontrollen.

I videoklippet syns hur Benjamin blir alltmer aggressiv mot den tillkallade polismannen, vägrar lyda dennes uppmaning och sedan också vägrar att kliva av tåget samt gör våldsmat motstånd när polisen till slut tvingas avvisa honom från tåget.

Anser sig inte behöva lyda polisen

I en kommentar till media hävdar Benjamin att han inte har någon skyldighet att lyda en polismans uppmaning om han inte tycker att polisen har ett bra skäl, ett påstående som i sak är felaktigt. Han vidgår samtidigt att han gjorde fysiskt motstånd så att ytterligare en polis måste tillkallas för att få honom av tåget.

– Det är inte min skyldighet att följa med en polis ut bara för att han säger det. Ska alla mörkhyade människor i tåget följa med utan grund?

Benjamin anser sig ha blivit föremål för rasism då han ”känner sig kränkt” och utsatt för ”en väldigt äcklig grej mot mänskligheten” när han uppmanades visa färdbevis och ID-handling, något som hänt också vid tidigare tillfällen när han passerat landsgränsen. Det finns samtidigt inget i polismannens agerande eller dialog med Benjamin i filmklippet som ger stöd för anklagelserna.

Olika åsikter i sociala medier

Ett videoklipp filmat av en medpassagerare har efter händelsen fått stor spridning i sociala medier. Där har två läger uppstått där den ena sidan hävdar att Benjamin är ett offer för Sveriges strukturellt rasistiska poliskår medan den andra sidan anser att polisen agerat korrekt och att det är Benjamin som själv genom sitt uppträdande försätter sig i den situationen att han måste kliva av tåget.

Polisanmäld för våldsamt motstånd

Polisen har efter händelsen anmält Benjamin för våldsamt motstånd. Benjamin har i sin tur anmält polisen.

Ewa-Gun Westford är polisens presstalesperson i region Syd och menar att det Benjamin initialt blev föremål för var en helt ordinär ID-kontroll av ett slag som görs hela tiden på tågen mellan Danmark och Sverige. Att situationen eskalerade beror enligt Westford på att Benjamins aggressiva uppträdande i samband med kontrollen.

– Personen ville inte följa med och spjärnade emot när vi försökte ta av honom från tåget, vi upprättade därför en anmälan om våldsamt motstånd.

När en sådan situation kring en ohörsam passagerare uppstår är det enligt polisen också rutin att personen ombeds kliva av tåget eller avvisas handgripligen om vederbörande vägrar gå av frivilligt. Skälet till detta är omsorg om övriga passagerare och att tåget inte ska uppehållas och bli försenat vid en så kallad fördjupad PL-19-kontroll.

Skånetrafiken vill inte kommentera händelsen utan hänvisar alla frågor till polisen.