I ett nytt videoklipp som sprids på sociala medier i Italien tycks man se ännu en grupp migranter som är i full färd med att illegalt ta sig till Europa över Medelhavet.

”Inga barn, inga kvinnor, inga äldre. Bara en armé av män som kommer att öka brottsligheten i Italien”, skriver den italienska journalisten Francesca Totolo med migration som specialitet.

Unga män – för det är nästan uteslutande män det handlar om – som triumferande filmar sina illegala resor till Europa är ett återkommande fenomen som Samnytt tagit upp vid ett flertal tillfällen.

LÄS ÄVEN: Här anländer ’flyktingar’ till Italien med hund, smartphone och smycken

Inte sällan tycks de så kallade flyktingarna vara välklädda, utrustade med smartphones och vid god hälsa samt komma från länder där inga krig pågår. Uppenbart att det handlar om förhållandevis resursstarka individer i jakt på en mer bekväm tillvaro medan de riktiga flyktingarna lider på plats i krigens närområden och är i stort behov av hjälp.