carl-sjogren-svenska-kyrkan
Inrikes

Viger inte samkönade par – nyanställd präst i Göteborg kritiseras och försvaras

Publicerad 10/3/2018
Annons

Prästvigde Carl Sjögren har hamnat i blåsväder omedelbart efter att han tillträtt sin tjänst som ny kyrkoherde i Göteborgs-stadsdelen Mölndal. Anledningen är att hans företrädare på posten var en kvinnlig HBTQ-aktivist medan Carl åberopar sin lagstadgade rätt till samvetsfrihet om att få slippa viga samkönade par. Samtidigt tas han i försvar av pastoratet.

Enligt kristendomen är äktenskapet ett sakrament som förenar en man och en kvinna. Praktiserad homosexualitet är i den kristet kanoniserade Bibeln (bl.a. 3 Mos och 1 Kor) en synd som Gud till och med gett människan rätt att straffa med döden.

I den sekulära statens och lagens ögon är äktenskapet ett juridiskt avtal som sedan ett antal år tillbaka genom ett riksdagsbeslut kan ingås av två personer oavsett de har olika eller samma kön. Lobbyverksamhet från muslimska och så kallade polyamorösa grupper bedrivs även för att antalet personer som kan ingå i ett äktenskap ska utökas till fler än två.

Tidigare gjordes åtskillnad mellan det kristna äktenskapet och det sekulära juridiska äktenskapet genom att sådana äktenskapsliknande förbund som inte är förenliga med kristendomen i stället reglerades i en partnerskapslag. Den lagen och möjligheten avskaffades dock 2009 i samband med att äktenskapsbalken ändrades till att bli könsneutral.

Mer avkristnad inställning inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har på senare tid valt att i stort överge kristendomens syn på äktenskapet till förmån för den sekulära statens och lagens könsneutrala. Men fortfarande finns inom Svenska kyrkan och i än högre grad frikyrkorna ganska många som håller fast vid det Bibeltrogna kristna synsättet, ofta i kombination med en traditionell kristen syn på praktiserad homosexualitet som en synd. Dödsstraff för homosexuella är det emellertid få kristna som förespråkar, något som däremot är vanligt inom islam.

De skilda synsätten på äktenskap och homosexualitet skapar ibland krockar och konflikter. Detta trots att lagstiftaren sökt förebygga den risken genom att ge präster rätt till samvetsfrihet och att själva avgöra om de vill viga homopar eller inte. De strömningar inom Svenska kyrkan som idag är tongivande och som omfamnar den könsneutrala äktenskapslagen, är inte alltid bekväma med att rätten till samvetsfrihet finns.

Äktenskapsrätt, inte äktenskapsplikt

Helst vill man att lagen ändras så att samvetsfriheten avskaffas och Svenska kyrkans äktenskapsrätt omvandlas till en äktenskapsplikt. Så länge samvetsfriheten finns kvar försöker man i görligaste mån i stället kringgå den genom att utöva påtryckningar på befintliga konservativa präster att ändra inställning och undvika personer med en traditionell kristen livsåskådning vid nyanställningar.

Det händer ändå ibland att en präst med en traditionell kristen syn på äktenskap och homosexualitet anställs. Ett exempel är Carl Sjögren som nyligen utsetts till ny kyrkoherde i Mölndals församling i Göteborg.

Anklagas för att ha en ”omodern” inställning

Efter att Carl presenterats och välkomnats i en artikel i Mölndals-Posten och där bland annat redogjort för sin inställning till samkönade äktenskap har kritik riktats mot honom. Han kallas bland annat för ”omodern”.

Andra invänder dock att kristendomen är en 2000 år gammal lära och allt annat än modern överhuvudtaget. Att tro på en övernaturlig Gud som alltings skapare och väktare menar man är motsatsen till det moderna upplysta och vetenskapliga synsättet på verkligheten. Att med modernitetsargument endast plocka ut och kritisera kristendomens syn på homosexualitet blir då enögt och inkonsekvent.

Carl själv anser att han agerar utifrån den kristna uppfattningen om att äktenskapet är en förening förbehållen en man och en kvinna. Samtidigt är han medveten om att många i Sverige idag har en uppfattning som i den frågan avviker från kristendomens. Han förstår därför att det kommit kritiska kommentarer.

Välkomnar mångfald – som inkluderar honom själv

Carl välkomnar att det finns en mångfald av åsikter i frågan, även bland präster. Men utan präster som tycker som han själv blir det inte mycket till mångfald, menar han och avvisar anklagelser om att han gör sig skyldig till diskriminering.

Den inställningen får också stöd i lagen som ger präster rätt att avstå från att viga homosexuella par. Svenska kyrkan får heller inte neka någon anställning på grund av att han eller hon har en traditionellt kristen syn på samkönade äktenskap. Det har Eva Forsell Aronsson som är ordförande i Mölndals pastorats kyrkoråd också tagit fasta på vid rekryteringen av Carl.

– Det är såhär det är bestämt av kyrkomötet som fungerar som kyrkans riksdag, att det ska finnas möjlighet att välja, förklarar hon och avvisar därför kritiken.

Tidigare kyrkoherden HBTQ-aktivist

Kontrasten har blivit särskilt stor i Mölndals församling eftersom Carls företrädare på posten som kyrkoherde, Susanne Rappman, var profilerad HBTQ-aktivist. Eva Forsell Aronsson betonar dock att tillsättningen av Carl som ny kyrkoherde inte ska uppfattas som att församlingen som helhet ändrat ideologisk kurs och blivit mer kristet konservativ.

– Detta är ett tecken på att vi inom kyrkan klarar att härbärgera alla typer av åsikter i den här typen av frågor. Att vi kan rymma många olika människor med många olika åsikter, menar hon.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1192”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons