Kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje, Bino Drummond (M), vill se nya riktlinjer för hur skattepengar får användas. Anledningen är Samnytts avslöjande förra veckan om att kommunens tjänstemän använt skattemedel för att flyga in så kallade kommunkoreografer från utlandet mitt under coronapandemin.
– Man får vara tydlig med vad som får och inte får göras, säger han till Samnytt.

Norrtäljes satsning på så kallade kommunkoreografer (KOKO) var inte ett beslut som fattades av kommunens politiker. Det berättar kommunstyrelsens ordförande moderaten Bino Drummond för Samnytt. Han förklarar att han själv inte kände till satsningen innan Samnytt uppmärksammade den.

– Vi har en väldigt tydlig rambudgetering, så våra förvaltningar får ekonomiska ramar för olika ändamål. Till exempel barn- och ungdomskultur. Sedan fyller de dem med innehåll utan att kommunstyrelsen styr särskilt mycket, säger han.

– Så vad gäller till exempel kommunkoreografer eller andra enskilda kulturella events, så har inte kommunstyrelsen särskilt mycket med dem att göra. Jag hade inte nödvändigtvis gjort den här prioriteringen. Det är tjänstemän som har gjort det.

LÄS MER: Kommunkoreografer flögs in från utlandet för halv miljon – ”En ära att få vara värd”

Vill införa tydligare direktiv

KOKO-satsningen har blivit starkt ifrågasatt av Norrtäljeborna, och nu vill Drummond tydligare delegera hur kommuninvånarnas skattemedel ska och får användas av tjänstemännen på kommunens förvaltningar.

– Jag vet inte om det är så lönt att kritisera i efterhand lika mycket som vi får vara tydliga med hur och vilka medel som ska styras vart, säger han.

– Man får ändra i efterhand och vara tydlig med vad som får och inte får göras, eller ska och inte ska göras.

Dansfilmer inspelade i ett tomt kommunhus är inte något som skattepengar ska satsas på, menar den lokale M-toppen.

– Vad vi är intresserade av utifrån Alliansens perspektiv är att säkerställa att vi primärt satsar våra pengar på kultur och idrott för barn och ungdomar. Det är det vi ska prioritera, säger Bino Drummond.

”En väldig konkurrens”

Sammanlagt fjorton dansare och dansgrupper ansökte om att få ansvara för Norrtäljes KOKO-satsning. Flera av dem lokala. Trots det valde kommunen en dansgrupp där de flesta inte bodde i Sverige, och som under pandemin behövde flygas in från länder som Frankrike, Portugal och Finland.

Projektledaren Hanna Lundmark försvarar beslutet med att de lokala dansarna i Stockholmsområdet, som Norrtälje har erfarenhet av, har så mycket jobb ändå.

– De är redan yrkesverksamma på ett oerhört inarbetat sätt i vår kommun. Så det kändes konstigt att slänga på dem ännu mer pengar och jobb när de redan har så mycket stöd och hjälp och jätteinarbetade fina samarbeten med kommunen och med andra företag, säger hon till Samnytt.

Samnytt har ringt runt till flera av de dansgrupper som Norrtälje valde bort. Många högt meriterade. Alla delar inte Hanna Lundmarks uppfattning om att de lokala dansgrupperna har gott om jobb.

– Det är en väldig konkurrens om de jobb som finns. Så är det. Absolut, säger en av dem som önskar vara anonym.

Handlar om prioritering

Sverigedemokraterna i Norrtälje har också kritiserat kommunens satsning på kommunkoreografer. De är inte emot att det satsas på dans, utan kritiserar hur satsningen genomförts.

Partiets politiske sekreterare i Norrtälje, Jacob Heitmann, har exempelvis föreslagit att pengar borde satsas på att lära barn och ungdomar att dansa lindy hop, en dans som redan är väldigt stor i kommunen.

LÄS MER: SD om kommunkoreograferna: ”Herregud, vad är det här för vansinne?”

Bino Drummond tycker emellertid inte att det är valet av dans eller hur projektet genomförts som är det centrala. Han ifrågasättar hela prioriteringen och att skattemedel överhuvudtaget satsas på ett projekt som ”KOKO”.

– Jag tror inte nödvändigtvis att konfliktlinjen ligger i huruvida det är en dansare från Norrtälje eller dansare från någon annanstans. Snarare handlar det om vilken prioritering som görs på ett övergripande plan, inte vem som dansar vid ett enskilt event, säger Bino Drummond.