Vindkraften har på senare tid mött på allt mer motstånd. Oljud, instabil el, värdeminskning av folks boende och naturförstörelse är bara några av de argument som stoppat flera vindkraftsparker på senare tid. På grund av detta vill nu regeringen locka kommuner att inte lägga in sitt kommunala veto.

Under 2021 stoppades 32 av 42 aktuella landbaserade vindkraftsprojekt enligt en ny rapport från lobbyorganisationen Svensk Vindenergi. Liknande visar ny statistik som Energimyndigheten beställt. Sen 2014 har cirka hälften av vindkraftsansökningarna fått godkänt, men år 2020 hade det sjunkit till 37 procent och första halvan av 2021 var det nere på 25 procent.

En vanlig orsak är lokala protester och kommuner som säger nej när det riskerar att bli en het valfråga.

I Samnytts dokumentärserie om vindkraften kunde vi se om stora problem med energislaget. Dels påverkade det individer negativt då vindkraftverken orsakar oljud, förstör naturen och minskar fastighetsvärden eller ibland gör dem värdelösa, vilket mäklare konstaterat liksom en rapport från KTH. Detta orsakar att folk måste flytta och deras affärsverksamheter måste läggas ner. Se mer om detta i del 1 av vår dokumentär.

Vindkraften visar sig dessutom inte vara så miljövänlig som det påstås. Den kräver stora ingrepp i naturen när mineraler och byggmaterial måste brytas. Den skadar fåglar och fladdermöss, släpper ut plaster i naturen och orsakar mer utsläpp av koldioxid än vad både kärnkraftverk och vattenkraftverk gör. Se mer om detta i del 2 av vår dokumentär. Utöver det används så kallat balsa-trä från regnskogarna i bladen, vilket alltså spär på skövlingen av regnskogen.

Dessutom tilltar kritiken mot vindkraften på grund av den inte är en tillförlitlig eller stabil energikälla. Den bidrar till ett instabilt elsystem som riskerar att leda till total kollaps, ger stora variationer i elpriser och kan inte garantera el när den behövs, vilket pressar priserna uppåt. Dessutom utnyttjar internationella företag svenska skattebetalare för att få ut subventionerna som vindkraften får. Se mer om detta i del 3 av vindkraftsdokumentären.

Stort motstånd

Detta har lett fram till att motståndet i kommuner runt om i landet ökat stort. I takt med att det dessutom blivit valfrågor runt om har kommuner börjat använda sitt kommunala veto för att säga ner till etableringarna av vindkraftsindustrierna. Men trots motståndet och de stora problem vindkraften för med sig vill den socialdemokratiska regeringen ändå gå vidare med mer etablering av vindkraftsindustrier i landet.

Det är energiminster Khashayar Farmanbar (S) som nu aviserar att regeringen vill locka kommuner med ”incitament” för att inte säga ner till det kontroversiella energislaget.

– Exakt hur sådant incitament kan utformas det får vi utreda oss fram till, men det är en del av vår strategi framåt, säger han till statsradion.

Du kan se vår dokumentärserie nedan:

LÄS ÄVEN: Majoritet av vindkraften i händerna på utländska ägare

LÄS ÄVEN: Fiasko när region satsade på egna vindkraftverk

LÄS ÄVEN: Forskare varnar: Vindkraftverk i havet kan skrämma bort utrotningshotad val

LÄS ÄVEN: Ornitologer kräver: Börja riva vindkraft och rädda Sveriges örnar