Natten mot söndagen kollapsade ett av ett av de 230 meter höga kraftverken i vindkraftsparken på Aldermyrberget utanför Jörn, nordväst om Skellefteå. Parken är under byggnation men ingen människa fanns på platsen när kraftverket rasade. Det rapporterar bland annat SVT.

Av bilder från olycksplatser framgår att tornet vikt sig strax ovanför marknivå och kraschat mot marken så att propellerblad och turbin demolerats.

LÄS ÄVEN: Hundratals havsörnar dödas av vindkraftverk – försök med målade rotorblad ska minska massdöden

Det är i skrivande stund oklart vad som orsakat olyckan och vilka konsekvenser den kan få för projektets ekonomi och fortsättning. En utredning ska tillsättas. Parken som omfattar ytterligare 16 vindkraftverk är avspärrad.

En teori är att det rör sig om konstruktionsfel, vilket i så fall innebär att ytterligare kraftverk kan komma att kollapsa.