En ny rapport från Chalmers om ett 100 procent förnybart elsystem, som bygger på kärnkraft i andra länder, möter kritik från en lång rad experter och döms ut som irrelevant då man inte beaktar leveranssäkerheten inom Sverige.

Enligt rapporten Ett framtida elsystem med och utan kärnkraft kommer elsystemet blir dyrare om ny kärnkraft byggs jämfört med ett alternativ baserat på förnybara källor samt energilagring.

Den går stick i stäv med Svenskt Näringslivs scenarioanalys Kraftsamling elförsörjning där 50 experter i ett omfattande arbete kartlagt kraftsystemet som helhet. Denna rapport visar i stället att ett elsystem baserat på 100 procent förnybara källor kommer att bli dyrare, mer fragilt och koldioxidintensivt samt ta en betydligt större areal i anspråk.

LÄS ÄVEN: Riksrevisionen: Rödgröna regeringen förstörde elsystemet

– När man tittar på förutsättningarna för ett framtida elsystem så räcker det inte bara med att titta på vad som är tekniskt möjligt och att sätta en prislapp på det. Det måste finnas acceptans för utbyggnad av ny produktion, säkerhetspolitiska intressen och vikten av leveranssäkerhet måste vägas in, man måste ta hänsyn till miljöpåverkan och samspelet med grannländernas elsystem. Utvecklingsmöjligheterna där påverkar i hög utsträckning systemet i Sverige. I närtid har vi exempelvis sett hur nedstängningen av kärnkraften i Tyskland och tillkomsten av ny kärnkraft i Finland har påverkat det svenska elsystemet. Tar man inte in dessa avvägningar – plus ett antal till – så hamnar man helt fel i sin analys, säger Michelle Tun von Gyllenpalm, expert på energipolicy hos Svenskt Näringsliv.

Kritik kommer också från forskarna Martin Hjelmeland och Jonas Kristiansen Nøland vid Norges Teknisk-Vetenskapliga Universitet samt Samuel Estenlund vid Lunds universitet. De menar att Chalmers inte tagit hänsyn till de ekonomiska effekterna av vindkraftens kannibaliseringseffekt – då priserna dumpas när det blåser mycket och ökar när det blåser lite.

”Inte bara en utopisk vision, utan en fantasi som bortser från kritiska faktorer som finansiell hållbarhet och realistiska prismodeller för energisektorn”, sammanfattas Chalmers rapport med och man anser att lösningen finns i en blandning av de fossilfria kraftslagen där planerbar kraft kan täcka upp för de intermittenta kraftslagens svagheter – samma slutsats som Svenskt Näringslivs rapport landar i.

Leveranssäkerhet

Carl Berglöf, kärnkraftsexpert hos Energiföretagen, anser att rapporten från Chalmers helt missar en av de viktigaste faktorerna med ett elsystem: leveranssäkerhet.

Han pekar ut tre punkter som nödvändiga för att ett elsystem ska fungera:

Tillräcklig energi: Mängden terawattimmar måste vara tillräckliga.

Effekt: Elen måste räcka till i varje sekund.

Leveranssäkerhet: Elsystemet måste uppfylla samhällets krav på funktion.

LÄS ÄVEN: Rödgrön nedläggning av kärnkraft ”stort misstag”

– Tar man bort något av dessa tre ben så kommer systemet inte att fungera. Rapporten behandlar de första två men tar inte hänsyn till leveranssäkerheten. Den är knapphändigt omhändertagen, säger han till Tidningen Näringslivet och fortsätter:

– Faktum är att de allra flesta elsystemanalyser är begränsade till de två benen energi och effekt eftersom det är komplicerat att även beakta leveranssäkerhetsaspekterna. Men då måste man vara försiktig i sina slutsatser. Att säga att ett elsystem kommer fungera enligt fastställda krav och enligt samhällets förväntningar utifrån en analys av endast två av tre ben, tycker jag är alltför drastiskt. Dessutom innebär det att kostnaderna för leveranssäkerhetsåtgärderna inte beaktas i jämförelsen, menar Carl Berglöf.

Kan inte användas som underlag

På Svenska Kraftnät påpekar Erik Ek, strategisk driftchef, att han är statlig tjänsteman och inte vill recensera politiska vägval – men:

– Men jag vill påpeka att den här rapporten inte kan användas som underlag i några politiska diskussioner eller ståndpunkter vad gäller framtiden för ett kraftsystem. Inte förrän man har adderat den fullständigt centrala delen i hur man driver ett sådant. Om man ska sätta ett pris på ett kraftsystem så måste man ta hänsyn till alla delar. Det handlar om frekvensreglering, spänningsreglering, rotationsenergi, elkvalitet, rotorvinkelstabilitet, planering, prognoser och så vidare, säger han.

LÄS ÄVEN: Experter kräver mer kärnkraft – varnar för kollapsat elsystem