Affes statistikblogg har åskådliggjort hur mycket mer kriminella olika invandrargrupper varit under åren 2015-2018. Grafiken bygger på uppgifter från Brottsförebyggande rådet (Brå) och rör brottsmisstänkta, inte dömda. Vissa invandrargrupper är 12 gånger mer rånbenägna än svenskar. Andra är 11 gånger mer våldtäktsbenägna.

Brå har i sin utredning 2021:9 tagit fram data på hur vanligt det är att människor från olika delar av världen blir misstänka för brott. Den undersökta perioden är år 2015-2018 och man har tittat på samtliga som var minst 15 år gamla och folkbokförda i Sverige den sista december 2014. Affes statistikblogg har valt att åskådliggöra utredningens innehåll genom diverse stapeldiagram.

Sexbrott

När det gäller ”mindre allvarliga” sexbrott som sexuellt ofredande så ser man att gruppen med härkomst i Centralasien, inkluderande afghaner, sticker ut. De löper 9,2 gånger så stor risk att misstänkas för sexuellt ofredande som svenskar.

Beträffande grövre brott som våldtäkt är deras överrepresentation närmare 11 gånger men de slås trots det av vissa afrikanska grupper. När det gäller att begå brott mot kvinnor tar centralasiaterna dock åter i täten. De har 12 gånger förhöjd risk att bli misstänkta för grov kvinnofridskränkning.

Rån

För brottet rån är gruppen med östafrikansk härkomst, inkluderande bland annat somalier, den mest framträdande. De är omkring 12 gånger så rånbenägna som svenskar. Östafrikanerna följs av övriga invandrargrupper från subsahariska Afrika. Centralasiaterna är bara hälften så rånbenägna som östafrikanerna. Araberna från Nordafrika hamnar ungefär mitt emellan.

Mord

När det gäller mord så tar personer från Afrika täten med drygt nio gånger så många mordmisstänkta per capita som svenskar. Väst- och centralasiater ligger en bit efter med en åttafaldigt förhöjd risk att bli mordmisstänkta. Araberna från Nordafrika sköter sig lite bättre, de är ”bara” hälften så mordbenägna som de från södra och centrala Afrika.

Bedrägeri- och bidragsbrott

Beträffande olika typer av bedrägerier så sticker afrikanerna återigen ut. Dessa löper mellan 10 och 13,9 gånger så stor risk att bli misstänkta för brott mot bidragsbrottslagen.

När det gäller urkundsförfalskning så löper vissa subsahariska afrikanska grupper uppemot 26 gånger så stor risk att bli brottsmisstänkta. Även araberna från Nordafrika sticker ut med en 14 gånger förhöjd risk att bli misstänkta för brott jämfört med svenskar.

För fler diagram se Affes statistikblogg.