➤ Allt mellan 5 och 40 miljoner väntas beslutet kosta kommunen.

”Ensamkommande flyktingbarn” som fyllt 18 eller fått åldern uppskriven ska istället för att flytta till något av Migrationsverkets boenden så långt det är möjligt få bo kvar i Botkyrka kommun. Det beslutade fullmäktige förra torsdagen.

I juli trädde en ny lag i kraft som stipulerar att då asylsökande ungdomar fyller 18 tar staten över ansvaret, men om de bor kvar ute i en kommun får kommunen stå för merparten av kostnaderna själva.

Mellan fem och 40 miljoner kronor väntas beslutet kosta Botkyrka.

– De ungdomar som rycks upp från sin skolgång och flyttar till en plats där de inte känner någon alls går det väldigt dåligt för. Det är en humanitär fråga. Och kostnaderna om de unga slås ut blir stora, säger Mats Einarsson (V), socialnämndens ordförande.

Då fullmäktige debatterade frågan var det Sverigedemokraterna och Moderaterna som protesterade.

– Man kan inte styra ett land eller kommun med känslor. Om man arbetar för att framstå som god hela tiden blir det väl som knark, sa Robert Stenkvist (SD), som argumenterade för att flyktingar ska hjälpas på plats i stället, sa Robert Stenkvist (SD).

– Det är orimligt att kommunen ska stå för större delen av kostnaderna. Om staten vill att vi ska ha ett flyktingmottagande får de betala för det, sa Jimmy Baker (M).

– Flyktingkrisen är inte över. Nu kommer nästa utmaning. Hur ska de gå från bidrags- till arbetstagare? Då hjälper det inte att tvingas flytta när man fyller 18. Det är ett dåligt system, men vi får leva med det för medmänsklighetens skull, sa Robert Steffens (C).

S, V, MP, L och C röstade för beslutet. M, SD, TuP och KD röstade emot. Beslutet gäller till och med december 2018.