När årets Pridefestival idag börjar lanserar Försvarsmakten samtidigt en egen kampanj.

”Men oavsett när eller var vi marscherar står vi alltid upp för din rätt att leva som du vill, med den du vill”, är underrubriken till kampanjen som idag lanseras på Försvarsmaktens hemsida.

Vi står upp för de värderingar vi är satta att försvara. Försvarsmakten är en inkluderande arbetsplats där vi ser varandras olikheter som en styrka. Sedan början av 2000-talet är vi delaktiga i Pride. Det är viktigt för oss att ta ställning och visa att visa att vi står upp för alla människors lika värde – oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Under Pride bidrar försvaret bland annat med två fotoutställningar på Armémuseum som belyser normer förr och nu i Försvarsmakten.

Vi övar för det vi vet behövs idag, planerar för det vi vet krävs imorgon och anpassar oss för den utveckling vi inte kan förutse. Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Här och nu upptäcker och stoppar vi kränkningar på land, i luften, till havs och på nätet. Allt för att försvara alla de fri- och rättigheter vi lever under – i det öppna Sverige vi vant oss vid att leva i.