Virussjukdomen apkoppor drabbar nästan uteslutande män som har sex med män. Man har bland annat sett stora utbrott efter gayfestivaler och -fester i Europa. Nu klassar Världshälsoorganisationen (WHO) spridningen av viruset som en global nödsituation.

Zoonosen apkoppor, som har sitt ursprung i Afrika, har under sommaren spridit sig till 51 länder där den aldrig tidigare påträffats och där över 5 000 personer insjuknat hittills. Fram till 2003 hade smittan aldrig konstaterats hos människor utanför Afrika, enligt den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC.

WHO-märkningen som nu utfärdats – en ”folkhälsonödsituation av internationellt intresse” – är utformad för att larma om att en samordnad internationell respons behövs. Märkningen kan också låsa upp finansiering och globala ansträngningar för att samarbeta kring behandlingar och vaccin.

Organisationen uppmanar nu länders regeringar att öka medvetenheten hos läkare och sjukhus, vidta skyddsåtgärder i misstänkta fall och utbilda befolkningen i hur de kan skydda sig mot apkoppsinfektion.

LÄS ÄVEN: Sverige öppnar för restriktioner mot apkoppor – efter smittohärd på gayfestival

Experterna i WHO inte eniga

WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus fattade beslutet att utfärda deklarationen trots bristande konsensus bland experter som tjänstgör i kriskommittén. Det var första gången som chefen för FN:s hälsomyndighet vidtog en sådan åtgärd.

När Ghebreyesus tillkännagav sitt beslut att utlysa hälsonödsituationen under en presskonferens i Genève bekräftade han att kommittén inte hade nått konsensus. Nio ledamöter hade varit emot och sex ledamöter för deklarationen.

LÄS ÄVEN: Apkoppor sprider sig bland homosexuella i Sverige