Sedan tidigare är före detta regionpolischef för Polisregion Stockholm, Mats Löfving, delgiven misstanke om grovt tjänstefel efter att ha tillsatt Linda Staaf som underrättelsechef på nationella operativa avdelningen, Noa, samtidigt som de hade en relation. En förundersökning om tjänstefel för att han tilldelat henne ett tjänstevapen pågår också. Nu dyker ytterligare jävsanklagelser upp.

Efter uppgifter om att Löfving under sin tid som ordförande för Polisens nationella skyddskommitté hade en relation med en facklig företrädare som också satt i kommittén utreder man nu om han var jävig även då.

LÄS ÄVEN: Löfving godkände tjänstevapen till Staaf – utreds för brott

Anmälan, som gjordes av Thornberg, behandlades av vice överåklagare Bengt Åsbäck i mitten av december där det beslutades att inte inleda någon förundersökning. Fallet skickades då tillbaka till polisen där Thornberg beslutade att inleda en arbetsrättslig utredning.

Av protokoll från ett arbetsrättsligt samtal som hölls med Löfving i början av februari, där även rikspolischef Anders Thornberg deltog, framgår att han lämnat motstridiga uppgifter om fallet.

Nästa steg i fallet är att Polismyndigheten fattar beslut om utredningen ska drivas vidare eller avslutas.

LÄS ÄVEN: AVSLÖJAR: Mats Löfving höjde älskarinnan Lindas lön – rejält